Carlos-barraza-logo-50

Co to jest zarządzanie międzykulturowe i dlaczego jest ważne?

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu międzykulturowym i o tym, jakie korzyści może ono przynieść Tobie.

czym jest zarządzanie międzykulturowe
Napisane przez
Spis treści

Co to jest zarządzanie międzykulturowe?

Zarządzanie międzykulturowe jest próbą dokładnego zbadania interakcji między pracownikami naznaczonymi przez kultury narodowe i/lub różne kultury organizacyjne.

Opisując i porównując zachowania charakterystyczne dla danej kultury, teoretycy mają ambicję zmniejszyć liczbę nieporozumień, aby przyczynić się do lepszej współpracy, a nawet większej produktywności przedsiębiorstwa.

W tym kontekście zarządzanie międzykulturowe jest postrzegane jako zarządzanie Forma zdolna do uświadomienia sobie istnienia różnych kultur, do zintegrowania wartości, na których opierają się te kultury, w ramach wykonywania różnych funkcji biznesowych oraz do połączenia działań wrażliwych kulturowo z ogólnymi imperatywami strategicznymi.

W miarę jak świat staje się połączony technologiami, a komunikacja i współpraca międzykulturowa wzrasta, organizacje stają przed szansą zarządzania różnorodnością.

Zarządzanie międzykulturowe polega na uświadomieniu sobie różnic istniejących między różnymi osobami i grupami, a następnie połączeniu ich w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Szczególnie firmy międzynarodowe muszą odpowiednio zarządzać różnorodnością kulturową, która jest nieodłącznym elementem ich DNA, wykorzystując asertywne umiejętności zarządzania międzykulturowego.

Grupa młodych międzykulturowych kolegów bawiących się podczas przerwy
Grupa młodych międzykulturowych finansistów w strojach formalnych

Dlaczego zarządzanie międzykulturowe jest ważne?

Znaczenie zarządzania międzykulturowego zaczyna się w momencie, gdy zrozumiemy, że nie wszyscy myślimy tak samo. Nawet jeśli pochodzimy z tego samego kraju, możemy mieć różne wartości wpojone ze względu na nasze wykształcenie, sposób wychowania i środowisko, w którym żyjemy.

Jeśli dodamy do tego fakt, że wiele osób w organizacji pochodzi z innych kultur, to napotykamy na barierę, w której nie wolno nam wyjść poza wizję osób odpowiedzialnych. A to może stać się bardzo poważnym problemem.

Należy pamiętać, że w każdej organizacji najważniejsze jest stworzenie środowiska pracy, w którym wszyscy czują się ważną częścią procesu, rozumieją wartości firmy i wykonują swoją pracę dzień po dniu, aby osiągnąć ten sam cel.

Jest to nawet problem, z którym boryka się wiele firm, które przenoszą się ze swojej siedziby w nadziei na rozszerzenie oferty produktów lub usług na nowy rynek. Jest to jeden z głównych problemów, dla których nie udaje im się wyjść poza swoją strefę komfortu.

Należy pamiętać, że zarządzanie kulturą ma na celu nie tylko zrozumienie tego, co jest w środku, ale także tego, co może się wydarzyć na zewnątrz podczas wprowadzania produktu lub usługi do nowej grupy docelowej. W ten sposób unikamy odrzucenia, które może być naszą zgubą.

A w przypadku kierowania swoich celów do innego kraju, jeśli nie jesteśmy w stanie uszanować jego wartości, wzbogacić jego kultury i połączyć się z nim, spowodujemy odrzucenie przez mieszkańców, ponieważ nie chcą oni naprawdę czuć, że muszą się dostosować do tego, co oferujemy, ale że mieszamy się z nimi.

Zalety zarządzania międzykulturowego

Aby nieco lepiej zrozumieć tę koncepcję, omówimy szereg korzyści płynących z zarządzania międzykulturowego, które z pewnością sprawią, że zechcesz w jak najkrótszym czasie stworzyć swoją placówkę, jeśli jeszcze jej nie masz.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to kluczowy element w wygrywaniu wojny o talenty.

Dziś musimy postrzegać firmy takimi, jakimi są, czyli o szerokim spektrum kulturowym i społecznym, co sprawia, że wojna o talenty staje się coraz bardziej złożona i sprawia, że wystarczy zakwestionować znajomość podstawowych umiejętności technicznych.

Dla rynku dana osoba staje się bardziej atrakcyjna, jeśli ma szerokie i złożone zaplecze kulturowe.

Pomoże to stawić czoła wyzwaniom nowej ery, uznając za konieczność posiadanie wszechstronnej i globalnej wizji, która stworzy podstawy trwałego rozwoju.

2. Różnorodność równa się innowacyjność

Kiedy przyjmujemy zmiany, otwieramy również okno na transformację i innowacje.

Obecne środowisko wymaga redefiniowania paradygmatów, nowych pomysłów i otwartych miejsc pracy, w których przewaga konkurencyjna firm jest odkrywana na nowo.

W tym miejscu można dostrzec kolejną zaletę zarządzania międzykulturowego, ponieważ wykorzystanie różnic usprawnia współpracę między zespołami roboczymi, otwierając drogę do rozwiązań nie tylko złożonych, ale i innowacyjnych.

3. Różnorodność dodaje, a nie tylko dzieli

Kiedy przyjmuje się różnice perspektyw, mogą one prowadzić do powstawania pomysłów lub rozwiązań wykraczających poza schematy.

Wiadomo, że różnice kulturowe mogą powodować konflikty, ale wszystko da się uratować, jeśli tylko ludzie zjednoczą się we wspólnym celu.

Zarządzanie międzykulturowe ma na celu skupienie się na tym, co można osiągnąć dzięki synergii, a nie na tym, co może zostać zniweczone przez kilka różnic.

Celem jest przestawienie perspektywy na proste myślenie typu „wygrana-wygrana”.

Delegaci międzykulturowi

Na czym polega zarządzanie międzykulturowe w przedsiębiorstwie?

Wraz z globalizacją gospodarki można zauważyć skutki, które przekładają się na istotny wpływ na wewnętrzną organizację firm.

I to nie tylko w tych, które prowadzą działalność międzynarodową, ale także w małych i średnich firmach, które działają na rynkach lokalnych.

Wszystko to spowodowało, że musiały one wprowadzić zmiany w swojej strukturze organizacyjnej, aby móc dostosować się do nowych, globalnych trendów.

W związku z wielokulturowością, która występuje w wielu organizacjach, w ich wewnętrznym funkcjonowaniu mogą pojawić się tarcia wynikające z różnic w wartościach, jakie mogą występować między personelem a kierownictwem.

To właśnie tutaj można znaleźć zarządzanie międzykulturowe, ponieważ jest to podejście do zarządzania mające na celu poprawę zrozumienia między pracownikami firmy, niezależnie od jej wielkości i zasięgu.

Bezpośrednią konsekwencją tego jest promowanie zrozumienia dla różnych wartości kulturowych, a także proponowanie rozwiązań dla różnych praktyk i sposobów pracy, które mogą występować między kulturami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, a innymi.

Teraz, gdy już wiesz, czym jest zarządzanie międzykulturowe w firmie, ważne jest, abyś zrozumiał, że może ono pomóc Ci w drodze do sukcesu.

Dlatego należy zawsze pamiętać o tym, by raczej włączać, akceptować i szanować, niż narzucać i próbować zmieniać.

5 Umiejętności zarządzania międzykulturowego

Jak określiliśmy w naszym artykule o umiejętnościach międzykulturowych, istnieje 5 umiejętności zarządzania, które mogą pomóc w zarządzaniu międzykulturowym w organizacji.

Poznanie umiejętności zarządzania międzykulturowego jest niezbędne, aby rozwinąć mentalność, która może pracować w międzynarodowych organizacjach ze świadomością i szacunkiem dla istniejących różnic. 

To zrozumienie i szacunek pomoże jednostkom postępować w sposób umożliwiający rozwiązywanie problemów, które mogą się pojawić ze względu na różne punkty widzenia w grupie wielokulturowej. 

Dlatego też, pracując nad rozwojem poniższych umiejętności, zarządzanie międzykulturowe pomaga wiedzieć, co robić w kluczowych momentach w międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Tutaj krótko wspomnieliśmy o umiejętnościach zarządzania międzykulturowego.

1. Mówienie w kilku językach

Menedżerowie wyższego szczebla muszą znać więcej niż jeden język, zwłaszcza jeśli pracują w firmie międzynarodowej.

Owszem, rozmowa w języku ojczystym jest dość powszechna i wygodna, ale gdy firma jest już obecna w wielu krajach, to dla skutecznej komunikacji międzykulturowej wymagana jest umiejętność prowadzenia dobrego dialogu we wspólnym języku.

Angielski można uznać za język bazowy do prowadzenia biznesu na całym świecie, ale nadal firmy są zlokalizowane na całym świecie, a więc i język będzie inny.

Menedżer lub właściciel firmy poprawia swoje kompetencje międzykulturowe, mówiąc różnymi językami, zwłaszcza gdy ma do czynienia z językiem ojczystym swoich klientów.

2. Otwarty sposób myślenia

Międzykulturowe zarządzanie biznesem wymaga otwartego sposobu myślenia ze względu na różnice, jakie będą miały kultury.

Zwyczaje i zachowania różnią się w poszczególnych krajach, a firmy muszą zrozumieć, że nie mogą w pełni narzucić swoich praktyk w innych regionach.

Posiadanie otwartego sposobu myślenia o tym, jak rozwiązywać problemy, może pomóc firmie w znalezieniu alternatywnych rozwiązań w celu poprawy ich działania.

3. Empatia, tolerancja i szacunek

Posiadanie umiejętności zarządzania międzykulturowego w zakresie empatii, tolerancji i szacunku pomoże menedżerom zrozumieć, jak pracować z innymi kulturami.

Oczywiście menedżerowie biznesowi będą preferować pracowników o najlepszych wynikach, ale uznanie różnic i ich poszanowanie stworzy lepszą atmosferę dla właściwej komunikacji międzykulturowej.

4. Świadomość kulturowa

Kiedy jednostka biznesowa decyduje się na wyjazd za granicę ze swojej siedziby, musi zbadać kulturę miejsca, do którego się udaje.

W codziennym, normalnym życiu w obcym kraju doskonali się umiejętności zarządzania międzykulturowego poprzez zrozumienie, jak działa dany system i kultura.

W miarę upływu czasu w innej kulturze, zwłaszcza jeśli nie mówią w twoim języku, umiejętności komunikacji międzykulturowej są zmuszone do poprawy.

Struktura języka opisywała również sposób tworzenia kultury.

5. Krytyczne myślenie

Wśród umiejętności zarządzania międzykulturowego wymagane jest krytyczne myślenie, aby móc identyfikować, oceniać, analizować i interpretować sytuacje, które dzieją się wokół międzynarodowego biznesu.

Krytyczne myślenie może wspierać kompetencje międzykulturowe, które pomogą podjąć właściwą decyzję w kontekście międzynarodowym dla lepszego zarządzania międzykulturowego.

Więcej o Kariera zawodowa.