Carlos-barraza-logo-50

5 ważnych przykładów umiejętności międzykulturowych przydatnych w pracy za granicą

Każdego dnia coraz więcej osób decyduje się na emigrację i rozpoczęcie działalności gospodarczej w kraju, który różni się od ich pochodzenia, kultury, zwyczajów i społeczeństwa.

Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie są 5 umiejętności międzykulturowe potrzebne do pracy za granicą.

Umiejętności międzykulturowe przydatne w pracy za granicą
Napisane przez

Spis treści

Dlaczego ważne jest rozwijanie umiejętności międzykulturowych?

Migracja do innych krajów nigdy nie jest łatwa, ale czasami jest raczej koniecznością niż alternatywą.

Istnieją kraje, w których gospodarka, stabilność społeczna, przestępczość, edukacja, a nawet kultura nie są najlepsze, dlatego ludzie szukają narodów, które oferują lepsze alternatywy w tym zakresie.

Wiele osób, które chcą wyemigrować w poszukiwaniu lepszych możliwości życiowych, zazwyczaj martwi się o język i koncentruje się na jego płynnej nauce. To jednak nie wszystko.

Każda osoba zatrudniona na stanowisku międzynarodowym musi podjąć wyzwanie uczenia się nowych rzeczy z różnych perspektyw.

Odmowa może oznaczać porażkę lub niezdolność do przystosowania się, a w konsekwencji straty finansowe lub inne.

Z drugiej strony, rozwijanie pewnych umiejętności międzykulturowych może przynieść korzyści na poziomie społecznym, kulturowym i zawodowym, dzięki czemu nie tylko będzie można odpowiednio wykonywać swoją pracę, ale także ułatwiać relacje międzyludzkie.

grupa uśmiechniętych wielokulturowych studentów z laptopem na uczelni
wielokulturowi biznesmeni podający sobie ręce w biurze

Jakie są korzyści z rozwijania umiejętności międzykulturowych?

Gdy jedna osoba zdecyduje się wyjść poza swoją strefę komfortu i wyruszyć na spotkanie przygody, będzie to oznaczało, że osoba ta znajdzie się w nowych sytuacjach, w których nauczy się różnych umiejętności.

Internacjonalizacja osoby przyniesie jej rozwój w różnych aspektach życia.

Osoba, która zacznie rozwijać umiejętności międzykulturowe, takie jak znajomość języków, empatia, krytyczne myślenie, elastyczność i świadomość kulturowa, będzie również pracować nad swoim rozwojem osobistym, a nie tylko zawodowym.

Do ważnych korzyści płynących z rozwijania umiejętności międzykulturowych należy zaliczyć to, że dana osoba będzie w stanie spojrzeć na świat z różnych punktów widzenia i nauczy się, że nie ma uniwersalnej prawdy o tym, jak postrzegać i przeżywać życie.

Różnorodność zostanie przyjęta w różnych aspektach, a osoba zyska szacunek dla ludzi, którzy przechodzą przez różne okoliczności.

Osoba, która ma stały kontakt z innymi kulturami i uczy się od nich, wzbogaca się o międzynarodowe doświadczenia dotyczące tego, jak ludzie rozwiązują problemy w różnych kulturach.

5 Przykłady umiejętności międzykulturowych

Są to przykłady umiejętności międzykulturowych, które możesz wziąć pod uwagę, jeśli chcesz dalej rozwijać swoją karierę zawodową za granicą.

1. Mówić językami

Często zdarza się, że pierwszą rzeczą, o której myślą osoby zamierzające wyemigrować, jest znajomość języka kraju, do którego planują wyjechać. W tym sensie bardziej korzystna może okazać się nauka języków takich jak angielski czy hiszpański, które dominują na dużej części terytorium świata.

Język jest nie tylko sposobem porozumiewania się, ale także narzędziem, które przełamuje bariery między ludźmi, umożliwiając płynną wymianę informacji.

Jest to także narzędzie socjalizacji, które promuje uczestnictwo osób emigrujących w podstawowych działaniach kraju, od pracy po kulturę, dlatego tak ważna jest komunikacja międzykulturowa.

2. Zdolność do adaptacji i otwartość

Osoby migrujące muszą mieć otwarty umysł, aby podjąć wyzwania związane z rozpoczęciem pracy w innym kraju, a także umiejętność dostosowania się do wszystkich zmian kulturowych, społecznych i zawodowych, które się z tym wiążą.

Może nie jest to łatwe, ale jest konieczne, gdy chodzi o zmianę życia i kraju.

Ponadto może to być korzystne, gdyż ułatwia proces i czyni go mniej traumatycznym dla imigranta.

Oczywiście nie oznacza to, że osoba, która przybywa do nowego kraju w celu podjęcia pracy, powinna bez protestów akceptować wszystko, co jest jej przedstawiane, i dostosować się do tego, ale zachować otwarty umysł na nowe zwyczaje, tradycje i sposoby pracy w danym miejscu.

Osoby, które nie chcą i są odporne na zmiany, prawdopodobnie nie powinny pracować za granicą, ponieważ proces ten może być skomplikowany.

3. Empatia, tolerancja i szacunek

Wielokulturowa grupa współpracowników

Empatia, tolerancja i szacunek to wartości podstawowe dla każdego człowieka, a tym bardziej dla tych, którzy chcą pracować za granicą, głównie dlatego, że nie dla wszystkich przyjęcie migrantów czy emigracja są łatwe.

Empatia oznacza zdolność człowieka do postawienia się w czyjejś sytuacji, czyli postawienia się na miejscu innej osoby, aby zrozumieć jej potrzeby, problemy, zwyczaje i tradycje.

Oznacza to, że należy poznać kulturę kraju i ludzi, z którymi chce się związać.

Tolerancja z kolei jest wartością, która zakłada wielką mądrość i cierpliwość w akceptowaniu tego, czego nie można zmienić lub z czym nie można walczyć, co oznacza, że nawet jeśli kultura danego kraju w jakiś sposób koliduje z kulturą imigranta, musi on być w stanie ją zaakceptować.

Szacunek jest wreszcie wartością, która oznacza nieatakowanie żadnego innego człowieka, osoby, kultury, tradycji czy innych, tak aby można było okazać podziw przed tym nowym krajem.

Chociaż szacunek zakłada wzgląd, a nawet uległość ze strony tych, którzy go praktykują, to trzeba powiedzieć, że nie oznacza on przyzwolenia na atakowanie czy znęcanie się nad daną osobą, ale że należy przestrzegać granic tego, co jest dopuszczalne.

4. Świadomość kulturowa

Gdziekolwiek człowiek się udaje, powinien wiedzieć, że wiedza to potęga, i to samo dotyczy kultury.

Termin „świadomość kulturowa” odnosi się do wiedzy kulturowej i polega na zrozumieniu, że istnieją różnice między praktykami, zwyczajami i pochodzeniem ludzi, a także na akceptowaniu i szanowaniu ich, dzięki czemu obie strony odnoszą korzyści.

Świadomość kulturową można również rozumieć jako zdolność człowieka do rozpoznawania, szanowania i uczenia się od innych kultur w sytuacjach, które na to zasługują.

Chodzi o to, by służyła ona jako kluczowa strategia, którą można wykorzystać w takich sytuacjach, jak praca za granicą.

5. Krytyczne myślenie

Grupa przyjaciół z rękami w górze. Pojęcie wielokulturowości, przyjaźni, świętowania.

Termin „myślenie krytyczne” odnosi się do zdolności ludzi do rozpoznawania, oceniania, analizowania i interpretowania sytuacji, które mają miejsce wokół nich.

Jakość ta przynosi pewne korzyści dla tych, którzy ją praktykują, np:

  • Większa jasność i precyzja w rozpoznawaniu problemów lub sytuacji konfliktowych.
  • Lepsze zrozumienie i analiza, co pozwala na znalezienie skutecznego rozwiązania.
  • Ulepszenia w planowaniu i administrowaniu działaniami, ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb.

Wreszcie można zapewnić, że myślenie krytyczne jest praktyką, która pozwala nam poznać różne punkty widzenia, bez wydawania sądów wartościujących lub wyciągania pochopnych wniosków, ale później je zweryfikować i świadomie podjąć decyzję.

Nad krytycznym myśleniem można pracować i rozwijać je od najmłodszych lat i zazwyczaj ćwiczy się je na etapie szkolnym, tak więc zachowanie tej cechy oznacza duże korzyści w przyszłości, zwłaszcza dla tych, którzy chcą pracować za granicą.

Wszystkie te umiejętności, o których mowa powyżej, stanowią doskonałe narzędzia dla każdego, kto chce pracować za granicą i ułożyć sobie życie w danym kraju.

Zasadniczo są to cechy, które mogą zwiększyć szanse na sukces.

multiethnic business team group of confident multicultural colleagues with black male boss

W nowoczesnym miejscu pracy pracodawcy cenią sobie kompetencje międzykulturowe

We współczesnym miejscu pracy pracodawcy cenią kompetencje międzykulturowe z wielu powodów.

Po pierwsze, wraz z postępującą globalizacją biznesu, organizacje coraz częściej prowadzą interesy z ludźmi z innych kultur.

W związku z tym ważne jest, aby pracownicy potrafili zrozumieć i skutecznie komunikować się z osobami z innych kultur.

Umiejętności komunikacji międzykulturowej są niezbędne do nawiązywania relacji z ludźmi z różnych środowisk kulturowych, nie tylko poprzez znajomość języka, ale także poprzez posiadanie umiejętności interpersonalnych, które pozwalają na nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych interakcji międzykulturowych.

Po drugie, organizacje stają się również coraz bardziej zróżnicowane, dlatego ważne jest, aby pracownicy potrafili skutecznie współpracować z osobami z różnych środowisk.

Zróżnicowane zespoły i współpraca międzynarodowa przywołują nowe metody rozwiązywania problemów, a ponieważ ludzie stykają się z nowymi sposobami pracy i próbują ustalić styl pracy, muszą być elastyczni, aby móc dostosować się do różnic kulturowych.

Wreszcie, ponieważ świat staje się coraz bardziej połączony, ważne jest, aby pracownicy byli w stanie zrozumieć i skutecznie pracować z ludźmi z różnych kultur, aby odnieść sukces na globalnym rynku.

Pracowników zdalnych jest coraz więcej, a organizacje muszą być przygotowane z odpowiednim IT do stworzenia platform, które pozwolą na komunikację i pracę w dowolnym miejscu i czasie.

Więcej o Kariera zawodowa.