Carlos-barraza-logo-50

5 Belangrijke voorbeelden van interculturele vaardigheden voor werken in het buitenland

Elke dag besluiten meer en meer mensen te emigreren en een bedrijf te beginnen in een land dat verschilt van hun oorsprong, cultuur, gewoonten en samenleving.

Daarom is het belangrijk te weten wat de 5 interculturele vaardigheden zijn om in het buitenland te werken.

Interculturele vaardigheden voor werken in het buitenland
Geschreven door

Inhoudsopgave

Waarom is het belangrijk interculturele vaardigheden te ontwikkelen?

Migreren naar andere landen is nooit gemakkelijk, maar soms is het meer een noodzaak dan een alternatief.

Er zijn landen waar de economie, de sociale stabiliteit, de criminaliteit, het onderwijs en zelfs de cultuur niet op hun best zijn, zodat mensen geneigd zijn te zoeken naar landen die in dit opzicht betere alternatieven bieden.

Veel van de mensen die willen emigreren op zoek naar betere levenskansen, maken zich meestal zorgen over de taal en richten zich op het vloeiend leren van die taal. Dit is echter niet alles.

Wie voor een internationale functie wordt aangenomen, moet de uitdaging aangaan om vanuit verschillende perspectieven nieuwe dingen te leren.

Weigering om dit te doen kan een mislukking betekenen of een onvermogen om zich aan te passen, met financiële of andere verliezen tot gevolg.

Anderzijds kan het ontwikkelen van bepaalde interculturele vaardigheden van nut zijn op sociaal, cultureel en werkniveau, zodat u niet alleen in staat zult zijn om uw werk naar behoren uit te voeren, maar ook om intermenselijke relaties te vergemakkelijken.

groep lachende multiculturele studenten met laptop op de universiteit
multiculturele zakenmensen schudden elkaar de hand op kantoor

Wat zijn de voordelen van het ontwikkelen van interculturele vaardigheden?

Als een persoon besluit uit zijn of haar comfortzone te treden en het avontuur op te zoeken, zal hij of zij zichzelf ook in nieuwe situaties begeven waarin hij of zij andere vaardigheden zal leren.

De internationalisering van een persoon zal ontwikkeling brengen in verschillende aspecten van het leven.

Naarmate iemand interculturele vaardigheden zoals talenkennis, empathie, kritisch denken, flexibiliteit en cultureel bewustzijn begint te ontwikkelen, zal deze persoon ook werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling en niet alleen op professioneel niveau.

Enkele belangrijke voordelen van het ontwikkelen van interculturele vaardigheden zijn dat de persoon in staat zal zijn de wereld vanuit verschillende gezichtspunten te zien, en zal leren dat er geen universele waarheid is over hoe het leven te zien en te leven.

Diversiteit zal vanuit verschillende aspecten worden overgenomen, en de persoon zal respect krijgen voor mensen die onder verschillende omstandigheden moeten leven.

Iemand die voortdurend contact heeft met en leert van andere culturen, zal zichzelf verrijken met internationale ervaringen over hoe mensen ook in andere culturen problemen oplossen.

5 Interculturele Vaardigheden Voorbeelden

Dit zijn voorbeelden van interculturele vaardigheden waarmee u rekening kunt houden als u uw professionele loopbaan in het buitenland verder wilt ontwikkelen.

1. Spreek talen

Het is gebruikelijk dat het eerste waar mensen die willen emigreren aan denken, het spreken van de taal is van het land waar zij naar toe willen reizen. In die zin kan het van groter nut zijn talen als het Engels of het Spaans te leren, die een groot deel van het wereldgebied beheersen.

Taal is niet alleen een manier om te communiceren, het is ook een instrument dat barrières tussen mensen doorbreekt, waardoor informatie vloeiend kan worden gedeeld.

Het is ook een socialisatie-instrument dat de deelname bevordert van degenen die emigreren aan de fundamentele activiteiten van het land, van arbeid tot cultuur, vandaar het belang van interculturele communicatie.

2. Aanpassingsvermogen en openheid

Wie migreert, moet een open geest hebben om de uitdagingen van een start in een ander land aan te gaan, en zich kunnen aanpassen aan alle culturele, sociale en arbeidsveranderingen die dit met zich meebrengt.

Het is misschien niet gemakkelijk, maar het is noodzakelijk wanneer het erom gaat van leven en land te veranderen.

Bovendien kan het voordelig zijn, omdat het het proces gemakkelijker en minder traumatisch maakt voor de immigrant.

Dit betekent uiteraard niet dat degene die in een nieuw land komt werken, alles moet aanvaarden wat hem wordt voorgeschoteld en zich zonder protest moet aanpassen, maar dat hij open moet staan voor de nieuwe gewoonten, tradities en werkwijzen ter plaatse.

Wie onwillig en resistent is tegen verandering, moet waarschijnlijk niet in het buitenland gaan werken, want het proces kan ingewikkeld zijn.

3. Empathie, verdraagzaamheid en respect

Multiculturele groep collega's

Empathie, verdraagzaamheid en respect zijn fundamentele waarden in ieder mens en nog meer in degenen die in het buitenland willen werken, vooral omdat niet iedereen het gemakkelijk vindt migranten te ontvangen of te emigreren.

Empathie impliceert het vermogen van de mens om in de huid van een ander te kruipen, d.w.z. zich in de plaats van een ander te verplaatsen om diens behoeften, problemen, gewoonten en tradities te begrijpen.

Dit houdt in dat men de cultuur van het land en het volk waarvan men deel wil uitmaken, moet begrijpen.

Tolerantie daarentegen is een waarde die grote wijsheid en geduld impliceert om datgene te aanvaarden wat niet kan worden veranderd of waartegen niet kan worden gevochten; dit betekent dat zelfs als de cultuur van het land op de een of andere manier botst met die van de immigrant, hij/zij in staat moet zijn die te aanvaarden.

Respect, tenslotte, is een waarde die inhoudt dat geen enkel ander mens, persoon, cultuur of traditie wordt aangevallen, zodat bewondering kan worden getoond voor dit nieuwe land.

Hoewel respect consideratie en zelfs onderwerping impliceert van de kant van hen die het beoefenen, kan men zeggen dat dit niet betekent dat men anderen toestaat de persoon aan te vallen of te misbruiken, maar dat de grenzen van het aanvaardbare moeten worden gerespecteerd.

4. Cultureel bewustzijn

Waar een mens ook heengaat, hij of zij moet weten dat kennis macht is, en hetzelfde geldt voor cultuur.

De term “cultureel bewustzijn” verwijst naar culturele kennis en houdt in dat men begrijpt dat er verschillen zijn tussen de gebruiken, gewoonten en achtergronden van mensen, dat men die aanvaardt en respecteert, zodat beide partijen er voordeel bij hebben.

Het is ook mogelijk cultureel bewustzijn op te vatten als het vermogen van mensen om andere culturen te herkennen, te respecteren en ervan te leren in situaties die dat verdienen.

Het idee is dat het dient als een belangrijke strategie die kan worden gebruikt in situaties zoals werken in het buitenland.

5. Kritisch Denken

Een groep vrienden met hun handen in de lucht. Concept van multicultureel, vriendschap, vieren.

De term “kritisch denken” verwijst naar het vermogen van mensen om de situaties die zich om hen heen voordoen te onderkennen, te evalueren, te analyseren en te interpreteren.

Deze kwaliteit heeft enkele voordelen voor hen die het beoefenen, zoals:

  • Meer duidelijkheid en precisie bij het herkennen van problemen of conflictsituaties.
  • Beter begrip en analyse, zodat zij een efficiënte oplossing kunnen vinden.
  • Verbeteringen in de planning en administratie van activiteiten, gericht op het voldoen aan behoeften.

Tenslotte kan worden verzekerd dat kritisch denken een praktijk is die ons in staat stelt de verschillende standpunten te leren kennen, zonder waardeoordelen te vellen of overhaaste conclusies te trekken, maar deze later te verifiëren en er bewust over te beslissen.

Kritisch denken kan van jongs af aan worden ontwikkeld en wordt meestal tijdens de schoolperiode geoefend, zodat het behoud van deze kwaliteit in de toekomst grote voordelen betekent, vooral voor degenen die in het buitenland willen werken.

Al deze bovengenoemde vaardigheden werken samen en vormen het perfecte gereedschap voor iedereen die in het buitenland wil werken en een leven in dat land wil opbouwen.

In wezen zijn het kwaliteiten die uw kansen op succes kunnen vergroten.

multiethnic business team group of confident multicultural colleagues with black male boss

Op de moderne werkplek waarderen werkgevers interculturele vaardigheden

Op de moderne werkplek waarderen werkgevers interculturele vaardigheden om een aantal redenen.

Ten eerste doen organisaties door de toenemende globalisering van het bedrijfsleven steeds meer zaken met mensen uit andere culturen.

Daarom is het belangrijk dat werknemers mensen uit andere culturen kunnen begrijpen en effectief met hen kunnen communiceren.

Interculturele communicatievaardigheden zijn essentieel om relaties aan te knopen met mensen met een andere culturele achtergrond, niet alleen door de taal te beheersen, maar ook door de interpersoonlijke vaardigheden om relaties te onderhouden en gezonde interculturele interacties te onderhouden.

Ten tweede worden organisaties ook steeds diverser en daarom is het belangrijk dat werknemers effectief kunnen samenwerken met mensen met verschillende achtergronden.

Diverse teams en internationale samenwerking brengen nieuwe methoden van probleemoplossing met zich mee, en aangezien mensen geconfronteerd worden met nieuwe manieren van werken en proberen de werkstijl te bepalen, moeten zij flexibel zijn om zich te kunnen aanpassen aan de culturele verschillen.

Ten slotte is het, nu de wereld steeds meer verbonden raakt, belangrijk dat werknemers mensen uit verschillende culturen kunnen begrijpen en effectief met hen kunnen samenwerken om succesvol te zijn op de wereldmarkt.

Er zijn meer en meer werknemers op afstand, en de organisaties moeten voorbereid zijn met de juiste IT om de platforms op te zetten die het mogelijk maken te communiceren en te werken waar en wanneer dan ook.

Meer over Professionele Carrière.