Carlos-barraza-logo-50

Polityka prywatności

Zgodnie z postanowieniami ustawy federalnej o ochronie danych osobowych przechowywanych przez podmioty prywatne, niniejsza INFORMACJA O PRYWATNOŚCI jest udostępniana w następujących warunkach:

Odpowiedzialny za wykorzystanie i ochronę danych osobowych:
Jest Carlos Alberto Barraza López z adresem przy Calle Internacional # 3301, w Centrum Agua Prieta, Sonora, kod pocztowy 84240. Nasz Dział Danych Osobowych znajduje się pod adresem opisanym powyżej, który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków Nagłówków.

Wymagane dane
Gromadzone dane osobowe to: Imię i nazwisko, Data urodzenia, Płeć, Adres, Numery telefonów kontaktowych, Federalny Rejestr Podatników, Adres, E-mail, Informacje o metodach płatności (bank, karty kredytowe lub debetowe), które podajesz osobiście lub za pomocą innych środków elektronicznych, optycznych, dźwiękowych, wizualnych lub za pośrednictwem innej technologii.

Zbieranie danych przez Carlos Alberto Barraza López odbywa się w dobrej wierze i z tego powodu zakłada, że są one prawdziwe, poprawne, kompletne i identyfikują właściciela, który je dostarcza i/lub udostępnia, więc to na właścicielu spoczywa odpowiedzialność za to, aby dane, które dostarcza Carlos Alberto Barraza López były zgodne z tymi cechami i były aktualizowane w miarę potrzeb. Podobnie, Carlos Alberto Barraza López zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które uzna za stosowne w przypadku sfałszowania danych.

Wrażliwe dane osobowe:
Carlos Alberto Barraza López nie gromadzi wrażliwych danych osobowych.

Cele przetwarzania danych:
Dane osobowe, które gromadzi Carlos Alberto Barraza López są niezbędne i wykorzystywane do wykonania obecnego lub przyszłego stosunku prawnego, czyli do następujących celów:

Dostarczyć zakontraktowany towar lub usługę.
Monitorowanie stosunków handlowych i, w stosownych przypadkach, wszelkich problemów, które pojawiły się w odniesieniu do zamówień i / lub dostawy przedmiotów.
Zgodność z warunkami określonymi w momencie zakupu i/lub podpisania umowy. Podobnie, Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów, które są określone poniżej, należy zauważyć, że mają Państwo 5 dni na wyrażenie odmowy ich przetwarzania:
Rozpowszechniaj nasze promocje
Dostarczanie informacji dotyczących różnych artykułów, produktów, które sprzedajemy
Spełnienie wymagań prawnych właściwych organów.
Wykorzystywanie, ograniczanie i ujawnianie:
Wszystkie dane osobowe są traktowane z zachowaniem zasad poufności, ponieważ jako ich właściciel masz prawo do ograniczenia ich wykorzystania i ujawniania, jak również do odwołania swojej zgody, co może sprawić, że staną się one ważne zgodnie z procedurą wskazaną w dokumencie znajdującym się na końcu niniejszej informacji o prywatności.

Prawa ARCO (Dostęp, Sprostowanie, Odwołanie i Sprzeciw)
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy, jak również do ich sprostowania, jeśli są niedokładne lub niekompletne, usunięcia ich, jeśli uznają Państwo, że nie są potrzebne do żadnego z celów wskazanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, sprzeciwić się ich przetwarzaniu, przy czym mogą Państwo je uprawomocnić zgodnie z procedurą wskazaną w dokumencie znajdującym się na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Przekazywanie danych
Carlos Alberto Barraza López może przekazywać dane osobowe użytkowników swoim oddziałom lub spółkom zależnym, które są identyfikowane lub kojarzone z marką „BarrazaCarlos”, jak również autoryzowanym dystrybutorom i/lub usługodawcom zewnętrznym, z którymi pozostaje w stosunku prawnym, jak również krajowym lub zagranicznym stronom trzecim, w celu realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych celów. Osoby trzecie i odbiorcy danych osobowych mają takie same obowiązki i/lub odpowiedzialność jak Carlos Alberto Barraza López, zgodnie z postanowieniami niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Jeżeli nie wyrażą Państwo odmowy przekazania swoich danych osobowych, uznaje się, że udzielili Państwo na to milczącej i wyraźnej zgody. Nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych.

Ochrona
Bezpieczeństwo i poufność danych, które użytkownicy podają podczas zawierania umowy o świadczenie usług lub zakupu produktu online, będą chronione przez bezpieczny serwer w ramach protokołu Secure Socket Layer (SSL), w taki sposób, że przesyłane dane będą przekazywane w postaci zaszyfrowanej, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Aby sprawdzić, czy znajdujesz się w środowisku chronionym, upewnij się, że po zalogowaniu na pasku nawigacyjnym pojawia się litera S. Przykład: https: // Jednakże, pomimo posiadania coraz bezpieczniejszych narzędzi każdego dnia, ochrona danych przesyłanych przez Internet nie może być zagwarantowana w 100 procentach, więc po otrzymaniu informacji wszystko zostanie zrobione w celu jej zabezpieczenia.

Niezwykle ważne jest, aby kluczowe dane osobowe, takie jak numer karty kredytowej i hasło, były przechowywane w bezpiecznym miejscu i nikomu nie były udostępniane. Podobnie, zawsze kończ sesję i zamknij przeglądarkę po zakończeniu zakupów na www.barrazacarlos.com, w ten sposób uniemożliwisz osobom trzecim dostęp do wprowadzania zmian w Twoich danych osobowych i składania zamówień pod Twoim nazwiskiem. Jest to szczególnie ważne, jeśli przeglądasz strony na publicznym komputerze.

Stosowanie plików cookie
Cookies to informacje, które są zapisywane na dysku twardym osoby odwiedzającej stronę internetową za pośrednictwem jej przeglądarki. Służą one do określenia preferencji użytkowników korzystających z portalu elektronicznego (www.barrazacarlos.com), a także do śledzenia określonych zachowań lub działań. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie użytkowników, wykrycie wybranego przez nich pasma, określenie najważniejszych informacji, obliczenie wielkości widowni i zmierzenie niektórych parametrów ruchu.

Możliwe jest, że użytkownik zdecyduje, że nie chce przechowywać plików cookie na swoim komputerze, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby je usuwała, powiadamiała użytkownika, gdy plik cookie ma zostać umieszczony lub blokowała je automatycznie.

Rezygnacja z otrzymywania elektronicznego biuletynu
Użytkownicy zapisani do elektronicznego newslettera mogą otrzymywać maksymalnie 4 e-maile tygodniowo. Użytkownicy, którzy chcą zaprzestać otrzymywania naszego elektronicznego biuletynu, mogą kliknąć na link „Anuluj subskrypcję”, który jest zintegrowany z wszystkimi elektronicznymi biuletynami wysyłanymi przez barrazacarlos.com, aby nie otrzymywać przyszłych wiadomości.

Przyjęcie i cofnięcie zgody
Jeżeli nie wyrażą Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania i/lub przekazywania Państwa danych osobowych zgodnie z ustalonymi celami, uznaje się, że udzielili Państwo na to milczącej zgody. Informujemy również, że w każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę udzieloną w niniejszej informacji, w tym celu należy przeprowadzić procedurę wskazaną w dokumencie znajdującym się na końcu niniejszej informacji o prywatności.

Zmiany w powiadomieniu o ochronie prywatności
Niniejsza informacja o ochronie prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona przez Carlosa Alberto Barraza López, a informacja o tych zmianach zostanie przekazana za pośrednictwem naszej strony internetowej www.barrazacarlos.com.

Dane kontaktowe działu obsługi klienta
Tel. (633) 1212137

Email: [email protected]

Data ostatniej aktualizacji 09/09/2021

Urząd
Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały naruszone, ma prawo do zwrócenia się do odpowiedniego organu w celu obrony ich wykonania. Organem tym jest Narodowy Instytut Przejrzystości, Dostępu do Informacji i Ochrony Danych Osobowych (INAI), jego strona internetowa to: www.inai.org.mx.