Integritetspolicy

I enlighet med bestämmelserna i den federala lagen om skydd av personuppgifter som innehas av privata parter görs detta meddelande om integritet tillgängligt på följande villkor:

Ansvarig för användning och skydd av personuppgifter:
Han heter Carlos Alberto Barraza López och har adress på Calle Internacional # 3301, i Agua Prieta Center, Sonora, postnummer 84240. Vår personuppgiftsavdelning finns på den adress som beskrivs ovan och ansvarar för att behandla begäran från rubrikerna.

Begärda uppgifter
De personuppgifter som samlas in är: Fullständigt namn, födelsedatum, kön, adress, telefonnummer för kontaktpersoner, federalt skattebetalarregister, adress, e-post, information om betalningsmetoder (bank-, kredit- eller betalkort) som du lämnar personligen eller på annat elektroniskt, optiskt, ljudmässigt, visuellt sätt eller med hjälp av någon annan teknik.

Carlos Alberto Barraza López samlar in uppgifter i god tro och förutsätter därför att de är sanna, korrekta, fullständiga och identifierar ägaren som levererar och/eller tillhandahåller dem, så det är ägarens ansvar att de uppgifter som han/hon tillhandahåller Carlos Alberto Barraza López uppfyller dessa egenskaper och att de uppdateras vid behov. Carlos Alberto Barraza López förbehåller sig också rätten att vidta de åtgärder som anses lämpliga i händelse av att uppgifter förfalskas.

Känsliga personuppgifter:
Carlos Alberto Barraza López samlar inte in känsliga personuppgifter.

Ändamålen med databehandlingen:
De personuppgifter som Carlos Alberto Barraza López samlar in är nödvändiga och används för att uppfylla det nuvarande eller framtida rättsliga förhållandet, för följande ändamål:

Tillhandahålla den avtalade varan eller tjänsten.
Uppföljning av affärsrelationen och, i förekommande fall, eventuella problem som uppstått i samband med beställningar och/eller leveranser av varor.
Överensstämmelse med de villkor som fastställts vid köpet och/eller undertecknandet av kontraktet. Likaså kan dina personuppgifter användas för de ändamål som anges nedan, men det bör noteras att du har en period på 5 dagar på dig att uttrycka din vägran att behandla dem:
Gör våra kampanjer kända
Ge information om de olika artiklar och produkter som vi säljer.
Uppfyller de behöriga myndigheternas rättsliga krav.
Användning, begränsning och utlämnande:
Alla personuppgifter behandlas enligt sekretessreglerna, eftersom du som ägare av dem har rätt att begränsa användningen och avslöjandet, samt att återkalla ditt samtycke, vilket kan göra dem giltiga enligt det förfarande som anges i dokumentet som finns i slutet av detta integritetsmeddelande.

ARCO-rättigheter (tillgång, rättelse, annullering och invändning)
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi har, samt att rätta dem om de är felaktiga eller ofullständiga, radera dem när du anser att de inte behövs för något av de syften som anges i detta integritetsmeddelande, motsätta dig behandlingen, eftersom du kan göra dem giltiga enligt det förfarande som anges i dokumentet i slutet av detta integritetsmeddelande.

Dataöverföring
Carlos Alberto Barraza López kan överföra dina personuppgifter till sina dotterbolag eller filialer som är identifierade eller associerade med varumärket ”BarrazaCarlos”, liksom till auktoriserade distributörer och/eller tredjepartsleverantörer med vilka de har ett rättsligt förhållande, liksom till nationella eller utländska tredje parter, för att uppfylla något av de ovan nämnda syftena. Tredje parter och mottagare av personuppgifter har samma skyldigheter och/eller ansvar som Carlos Alberto Barraza López i enlighet med bestämmelserna i detta integritetsmeddelande.

Om du inte uttrycker din vägran att överföra dina personuppgifter kommer det att tolkas som att du har gett ditt tysta och uttryckliga samtycke till detta. Jag samtycker inte till att mina personuppgifter överförs.

Skydd
Säkerheten och sekretessen för de uppgifter som användarna lämnar när de beställer en tjänst eller köper en produkt online kommer att skyddas av en säker server enligt SSL-protokollet (Secure Socket Layer), så att de uppgifter som skickas krypteras för att garantera din säkerhet. Om du vill kontrollera att du befinner dig i en skyddad miljö ser du till att ett S visas i navigeringsfältet när du loggar in. Exempel: https: // Trots att det finns säkrare verktyg varje dag kan skyddet av uppgifter som skickas via internet inte garanteras till 100 procent, så när de väl tas emot kommer allt att göras för att skydda informationen.

Det är oerhört viktigt att dina viktigaste personuppgifter, t.ex. ditt kreditkortsnummer och lösenord, förvaras på ett säkert ställe och inte delas med någon. På samma sätt ska du alltid avsluta din session och stänga webbläsaren när du har avslutat dina inköp på www.barrazacarlos.com. På så sätt förhindrar du att tredje part får tillgång till att ändra din personliga information och göra beställningar i ditt namn. Detta är särskilt viktigt om du surfar på en offentlig dator.

Användning av cookies
Cookies är informationsbitar som lagras på hårddisken hos besökaren av en webbsida via dennes webbläsare. De används för att fastställa preferenser hos användare som använder den elektroniska portalen (www.barrazacarlos.com) och för att spåra vissa beteenden eller aktiviteter. Cookies gör det möjligt att känna igen användarna, upptäcka den bandbredd de har valt, identifiera den viktigaste informationen, beräkna publikens storlek och mäta vissa trafikparametrar.

Det är möjligt att du väljer att inte lagra en cookie på din dator genom att ställa in din webbläsare så att den raderar dem, meddelar dig när en cookie ska lagras eller blockerar dem automatiskt.

Avregistrera dig från det elektroniska nyhetsbrevet
Användare som är registrerade för det elektroniska nyhetsbrevet kan få högst 4 e-postmeddelanden per vecka. Användare som vill sluta ta emot vårt elektroniska nyhetsbrev kan klicka på länken ”Avsluta prenumeration”, som är integrerad i alla elektroniska nyhetsbrev som skickas av barrazacarlos.com, för att inte ta emot framtida meddelanden.

Godkännande och återkallande av samtycke
Om du inte uttrycker ditt motstånd mot behandlingen och/eller överföringen av dina personuppgifter i enlighet med de fastställda syftena, kommer det att tolkas som att du har gett ditt underförstådda samtycke till detta. Du informeras också om att du när som helst kan återkalla det samtycke som ges i detta meddelande, och att du då måste genomföra det förfarande som anges i dokumentet i slutet av detta integritetsmeddelande.

Ändringar i sekretessmeddelandet
Detta integritetsmeddelande kan när som helst ändras av Carlos Alberto Barraza López, och dessa ändringar kommer att meddelas via vår webbplats www.barrazacarlos.com.

Kontaktuppgifter till kundtjänsten
Tel. (633) 1212137

E-post: [email protected]

Datum för senaste uppdatering 09/09/2021

Myndighet
Om användaren anser att hans eller hennes rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter har kränkts har han eller hon rätt att vända sig till motsvarande myndighet för att försvara sitt utövande. Myndigheten är det nationella institutet för öppenhet, tillgång till information och skydd av personuppgifter (INAI), vars webbplats är www.inai.org.mx.