Exempel på SMART-mål | Sätt upp vägen för att nå målen.

Om du letar efter exempel på SMART-mål är det för att du vet att det finns ett bättre sätt att formulera en idé och förverkliga den,
Skrivet av

Innehållsförteckning

Exempel på SMART-mål

Varför bör SMART-mål fastställas i företag?

Låt oss först och främst ta upp en sak som är sann i vilken mening som helst.

Och det är det faktum att målformuleringar gör att våra handlingar och ansträngningar går i riktning mot det vi vill uppnå.

Målens betydelse i företag beror just på behovet av att ha en tydlig riktning och strategi, både från de högsta chefernas och de anställdas sida.

När ett företag vill nå framgång i sitt arbete måste det ha fastställt sina mål innan det går mot sina mål, eftersom det är dessa mål som ger det en kurs att följa och som kommer att fungera som en källa till motivation och engagemang för alla medlemmar i företaget.

Även om du vill ha ett nytt syfte varje år är nyckeln till att uppnå dem att omvandla dem till väldefinierade mål.

Det vill säga, de måste vara mätbara, uppnåbara, utmanande, tidsbundna, specifika och alltid positiva.
En handlingsplan kan inte utarbetas utan att man först har fastställt företagets mål.

Eftersom det är den som ansvarar för att hjälpa oss att steg för steg beskriva de åtgärder som vi måste vidta för att uppnå våra mål.

Anledningen till att ett företag måste ha mål är att det är dessa som ger den säkerhet, motivation och organisation som krävs för att företaget ska nå maximal framgång utan att för den skull förlora den väg som måste följas.

Vad är SMART-mål?

Om du frågar någon som vet vad SMART-mål är, kommer de att säga att de är specifika, mätbara, fullt uppnåeliga, mycket relevanta och att de också är tillfälliga, så det är inte något som kommer att vara för evigt eller som alltid kommer att förbli ett mål på lång sikt.

Dessa bör betraktas som de konkreta mål som ger möjlighet att analysera resultatet av våra ansträngningar, oavsett om det är inom marknadsföring eller något annat område inom ett företag som behöver ordna och mäta sitt arbete på ett systematiskt och effektivt sätt.

Du kanske undrar varför de kallas SMART-mål, och det kommer från en akronym som hänvisar till allt som anses vara viktigt för ett bra mål.

Nedan följer en beskrivning av den på engelska, originalspråket, och i översättning till spanska.

Specifikt.

Det innebär att det är begränsat till en specifik aspekt, uppgift eller åtgärd i ett företag.

Mätbar.

Det säger oss att den måste ha ett specifikt mål, annars skulle det inte vara möjligt att tolka om resultaten motsvarar förväntningarna.

Uppnåeligt.

Avser ett mål som är fullt möjligt att uppnå under de förutsättningar som finns.

Relevant.

När vi talar om ett relevant mål menar vi ett mål som ligger i linje med företagets allmänna mål. Det är meningslöst att överväga åtgärder med resultat som inte kommer att stödja företagets mål i dess utvecklingsplan.

I rätt tid

Det innebär att de är begränsade till en viss tid. Alla de egenskaper som nämns ovan beror på hur lång tid det tar att slutföra arbetet. Tiden kan leda till att ett mål blir omöjligt att uppnå.

Exempel på SMART-mål

De exempel på SMART-mål på jobbet som vi kommer att ge dig kommer att behandlas som om det var ett mål som företaget har satt upp och vi kommer att analysera det ur en anställds perspektiv som, med det han/hon läser, bör veta vilken handlingsplan han/hon ska följa för att nå målet.

SMART-mål exempel 1

Få 20 % fler prenumeranter på vårt nyhetsbrev per månad under de kommande fem månaderna för att gå från 1 000 till 2 000 prenumeranter genom att skapa kvalitetsinnehåll som lockar till sig mer trafik.

I denna mening kan man se att företagets avsikt är att öka antalet följare under en period av fem månader, och för att göra det kommer företaget att ägna sig åt att skapa kvalitetsinnehåll som lockar fler besökare.

Om en anställd läste detta skulle han redan veta vad han ska göra och vilket mål som ska uppnås inom den tid som krävs.

SMART-mål exempel 2

Öka försäljningen av vår tandborste med 20 % under de kommande tre månaderna genom att förbättra vår reklamkampanj så att vi kan nå ut till ett större antal potentiella kunder.

I det här fallet vill man öka försäljningen av en viss produkt inom en viss tidsram genom att förbättra de tekniker som redan har gjort att de har uppnått det tidigare målet. 

Om en arbetstagare skulle läsa detta mål skulle han/hon känna till allt som behövs för att uppnå det angivna målet.

Exempel på SMART-mål för ledare

SMART-mål exempel 1

Öka marknadsföringsteamet med 10 % (från 100 till 110 anställda) i slutet av det första kvartalet nästa år, genom att anställa totalt 3 personer var tredje månad tills teamet för innehållsskapande är klart.

Detta är kanske ett av de mest specifika exemplen på SMART-mål för ledare som vi kan ge dig, eftersom det står att huvudtanken är att öka marknadsföringsgruppen och att man vill göra det i slutet av det första kvartalet nästa år.

Dessutom framhävs mer information, t.ex. att handlingsplanen för att uppnå målet är att anställa tre anställda i taget tills den angivna tidsperioden är uppfylld.

SMART-mål exempel 2

Skapa 10 strategiska allianser under nästa tvåårsperiod genom att organisera forum för att få mycket mer varumärkesexponering och förbättra leverantörsnätverket.

I det här fallet har ledaren för avsikt att skapa sammanlagt 10 allianser under en tvåårsperiod med hjälp av forum som gör det möjligt för varumärket att exponeras för ett nätverk av potentiella leverantörer som är villiga att bilda en pakt.

SMART-mål exempel 3

Öka mitt varumärkes gemenskap på Instagram med 50 % (totalt 6 000 fler följare) på ett år, med hjälp av en plan för sociala medier och regelbundna kampanjer för att nå en bredare målgrupp och förbättra ryktet på nätet.

I det här fallet kan vi konstatera att ledaren eller entreprenören vill öka antalet följare på Instagram, att han har en tidsfrist på ett år och att han kommer att göra det med hjälp av de nämnda verktygen. Dessutom nämner han att hans avsikt är att nå ett högre mål samtidigt som han förbättrar sitt rykte på nätet.

Exempel på SMART-mål för företag

SMART-mål exempel 1

Öka besöken på vår webbplats med 50 % (från 1 000 till 1 500) under de kommande 30 dagarna genom att fördubbla distributionen av vårt innehåll för att förbereda lanseringen av vår nya produkt.

Detta är ett perfekt exempel på SMART-mål för företag eftersom vi ser att de inte bara har en idé om att öka antalet besök, utan också anger en tidsram för detta, de anger också vilken strategi de kommer att följa och varför de gör det.

SMART-mål exempel 2

Öka vår försäljning med 20 % (från 200 000 dollar till 240 000 dollar) under de kommande 12 månaderna genom att erbjuda våra nya produkter till befintliga kunder.

Som framgår av detta fall vill företaget öka sin försäljning med 20 % och anger det nya belopp som ska uppnås och den tidsram inom vilken detta ska ske. Handlingsplanen är tillräckligt tydlig, eftersom de måste marknadsföra dessa nya produkter till sin befintliga kundbas för att få en extra vinst utan att behöva investera särskilt mycket.

SMART-mål exempel 3

Öka antalet kvalificerade leads från 300 till 3 000 under en sexmånadersperiod genom att skapa fem nya innehållserbjudanden.

I det här fallet kan vi se att organisationens önskan är att öka antalet kvalificerade leads och att de planerar att uppnå detta inom en period av 6 månader. För att göra detta kommer de att försöka skapa 5 nya innehållserbjudanden.

På så sätt vet de ansvariga för processen vad de måste göra för att få den att fungera, och på så sätt kommer de inte att avvika från vägen till målet.

Mer om affärsplanering.