Carlos-barraza-logo-50

SMART Doelstellingen Voorbeelden | Het pad uitstippelen om doelen te bereiken.

Als u op zoek bent naar voorbeelden van SMART-doelstellingen, dan is dat omdat u weet dat er een betere manier is om een idee uit te stippelen en te verwezenlijken,
Geschreven door

Inhoudsopgave

SMART Doelstellingen Voorbeelden

Waarom moeten SMART-doelstellingen in bedrijven worden vastgesteld?

Laten we beginnen met een punt dat waar is in elke zin die je erover wilt denken.

En dat is het feit dat het definiëren van doelstellingen ervoor zorgt dat onze acties en inspanningen gericht zijn op wat we willen bereiken.

Welnu, het belang van doelstellingen in bedrijven komt juist voort uit de behoefte aan een duidelijke richting en strategie, zowel van de kant van de mensen die aan de top staan als van elk van de werknemers.

Wanneer een onderneming succes wil boeken met haar werk, moet zij haar doelstellingen hebben vastgesteld alvorens naar haar doelstellingen toe te werken, omdat dit de koers is die zij zal volgen en die zal dienen als bron van motivatie en inzet voor alle leden van de onderneming.

Ook al wilt u elk jaar een nieuw doel, de sleutel tot het bereiken ervan is ze om te zetten in welomschreven doelstellingen.

Dat wil zeggen dat ze meetbaar, haalbaar, uitdagend, tijdgebonden, specifiek en altijd positief moeten zijn.
Een actieplan kan niet worden opgesteld zonder eerst de doelstellingen van een onderneming te hebben vastgesteld.

Dit is degene die ons helpt stap voor stap de acties te bepalen die wij moeten ondernemen om onze doelstellingen te verwezenlijken.

De reden waarom een onderneming doelstellingen moet hebben, wordt dan herleid tot het feit dat deze de zekerheid, de motivatie en de organisatie verschaffen die de onderneming nodig heeft om haar maximale succes te bereiken, zonder op enig moment de koers die daarvoor gevolgd moet worden, te verliezen.

Wat zijn SMART-doelstellingen?

Als je iemand vraagt die weet wat SMART-doelstellingen zijn, zullen ze je vertellen dat ze specifiek, meetbaar, volledig haalbaar en zeer relevant zijn, en dat ze ook tijdelijk zijn, dus niet iets dat eeuwig zal duren of dat altijd een doel op lange termijn zal blijven.

Deze moeten worden beschouwd als die concrete doelstellingen die de mogelijkheid bieden om de prestaties te analyseren die onze inspanningen hebben gehad, ongeacht of het gaat om marketing of om welk gebied van een onderneming dan ook dat zijn werk op een systematische en doeltreffende manier moet ordenen en meten.

Nu vraagt u zich misschien af waarom ze SMART-doelstellingen worden genoemd, en dit komt van een acroniem dat verwijst naar alles wat een goed doel geacht wordt te hebben.

Hieronder zullen wij het voor u in het Engels, de oorspronkelijke taal, en de vertaling in het Spaans uiteenzetten.

Specifiek.

Het betekent dat het beperkt is tot een specifiek aspect, een specifieke taak of een specifieke actie van een onderneming.

Meetbaar.

Het zegt ons dat het een specifiek doel moet hebben, anders zou het niet mogelijk zijn te interpreteren of de resultaten binnen de verwachtingen liggen.

Haalbaar.

Verwijst naar een doelstelling die perfect haalbaar is onder de beschikbare voorwaarden.

Relevant.

Wanneer we spreken van een relevant doel, bedoelen we een doel dat in overeenstemming is met de algemene doelstellingen van de onderneming. Het heeft geen zin acties te overwegen met resultaten die deze doelstellingen van de onderneming in haar ontwikkelingsplan niet zullen subsidiëren.

Tijdig

Het betekent dat ze beperkt zijn tot een bepaalde tijd. Alle bovengenoemde kenmerken zullen afhangen van de tijd waarbinnen het moet worden voltooid. De tijd kan ertoe leiden dat een doelstelling onhaalbaar is.

SMART Doelstellingen Voorbeelden

De voorbeelden van SMART-doelstellingen op het werk die wij u zullen geven, zullen worden benaderd alsof het er een is die het bedrijf heeft vastgesteld en wij zullen ze analyseren vanuit het perspectief van een werknemer die, met wat hij/zij leest, zou moeten weten welk actieplan hij/zij moet volgen om het doel te bereiken.

SMART Doelstellingen Voorbeeld 1

Verkrijg 20% meer abonnees op onze nieuwsbrief per maand, gedurende de komende 5 maanden, om van 1.000 naar 2.000 abonnees te gaan door het creëren van kwalitatieve inhoud die meer verkeer aantrekt.

In die zin kan worden gezien dat het de bedoeling van het bedrijf is om zijn volgers in een periode van 5 maanden te vergroten, om dit te doen zal het bedrijf zich toeleggen op het creëren van kwaliteitsinhoud die meer bezoekers aantrekt.

Als een werknemer dit zou lezen, zou hij al weten wat hij moet doen en welk doel in de vereiste tijd moet worden bereikt.

SMART Doelstellingen Voorbeeld 2

De verkoop van onze tandenborstel in de komende 3 maanden met 20% verhogen door onze reclamecampagne te verbeteren, zodat we een groter aantal potentiële klanten kunnen bereiken.

In dit geval gaat het erom de verkoop van een bepaald produkt binnen een bepaalde termijn te doen stijgen door de technieken te verbeteren die reeds tot de vorige doelstelling hebben geleid. 

Nogmaals, als een werknemer deze doelstelling zou lezen, zou hij/zij op de hoogte zijn van alles wat nodig is om het gestelde doel te bereiken.

SMART Doelstellingen Voorbeelden voor Leiders

SMART Doelstellingen Voorbeeld 1

Laat het marketingteam tegen het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar met 10% groeien (van 100 naar 110 werknemers), door elke drie maanden in totaal drie werknemers aan te werven tot het contentcreatieteam compleet is.

Dit is misschien een van de meest specifieke voorbeelden van SMART-doelstellingen voor leiders die we u kunnen geven, aangezien hierin staat dat het belangrijkste idee is om het marketingteam te laten groeien en dat men dit wil doen tegen het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar.

Bovendien wordt er meer informatie uitgelicht, zoals het feit dat het actieplan om de doelstelling te bereiken erin bestaat 3 werknemers tegelijk in dienst te nemen tot de aangegeven periode is gehaald.

SMART Doelstellingen Voorbeeld 2

In het volgende biënnium 10 strategische allianties tot stand brengen via de organisatie van fora, om veel meer naamsbekendheid te krijgen en het leveranciersnetwerk te verbeteren.

In dit geval is de leider van plan om over een periode van twee jaar in totaal 10 allianties tot stand te brengen, waarbij hij als instrument de organisatie van forums gebruikt, die het mogelijk maken het merk bloot te stellen aan een netwerk van potentiële leveranciers die bereid zijn om een pact te sluiten.

SMART Doelstellingen Voorbeeld 3

Vergroot de community van mijn merk op Instagram met 50% (in totaal 6.000 volgers meer) in één jaar tijd, met de implementatie van het Social Media Plan en periodieke campagnes om een bredere doelgroep te bereiken en de online reputatie te verbeteren.

In dit geval kunnen we zien dat de leider, of ondernemer, van plan is om zijn volgers op Instagram te verhogen, hij stelt een deadline van een jaar, en hij zal het doen met de genoemde tools. Daarnaast vermeldt hij dat het zijn bedoeling is om een hoger doel te bereiken en tegelijkertijd zijn online reputatie te verbeteren.

SMART Doelstellingen Voorbeelden voor Bedrijven

SMART Doelstellingen Voorbeeld 1

Het aantal bezoeken aan onze website in de komende 30 dagen met 50% verhogen (van 1.000 naar 1.500), door de verspreiding van onze inhoud te verdubbelen om de lancering van ons nieuwe product voor te bereiden.

Dit is een perfect voorbeeld van SMART-doelstellingen voor bedrijven, in die zin dat zij niet alleen het bezoek willen verhogen, maar daar ook een tijdschema voor opstellen, aangeven welke strategie zij zullen volgen en waarom zij dat doen.

SMART Doelstellingen Voorbeeld 2

Onze verkoop met 20% verhogen (van $200.000 tot $240.000) in de komende 12 maanden door onze nieuwe producten aan te bieden aan bestaande klanten.

Zoals uit dit geval blijkt, wil de onderneming haar omzet met 20% verhogen, waarbij het nieuw te bereiken bedrag wordt gespecificeerd, alsmede het tijdsbestek waarin dit moet gebeuren. Het actieplan is duidelijk genoeg, want wat zij zullen moeten doen is deze nieuwe produkten promoten bij hun bestaande klantenbestand om een extra winst te verzekeren zonder een zeer hoge investering.

SMART Doelstellingen Voorbeeld 3

Verhoog het aantal gekwalificeerde leads van 300 naar 3.000 in een periode van 6 maanden door 5 nieuwe inhoudsaanbiedingen te creëren.

In dit geval kunnen we zien dat de organisatie het aantal gekwalificeerde leads wil verhogen en van plan is dit in een periode van 6 maanden te bereiken. Daartoe zullen zij proberen 5 nieuwe inhoudsaanbiedingen te creëren.

Hierdoor weten de mensen die met het proces zijn belast wat zij moeten doen om het voor elkaar te krijgen, en op deze manier zullen zij niet afdwalen van het pad naar het doel.

Meer over bedrijfsplanning.