Carlos-barraza-logo-50

Przykłady celów SMART | Wyznaczanie drogi do osiągnięcia celów.

Jeśli szukasz przykładów celów SMART, to dlatego, że wiesz, że istnieje lepszy sposób na wyznaczenie idei i jej urzeczywistnienie,
Napisane przez

Spis treści

Przykłady celów SMART

Dlaczego w firmach powinno się ustalać cele SMART?

Przede wszystkim postawmy tezę, która jest prawdziwa w każdym sensie, w jakim chcesz o tym myśleć.

A jest nim fakt, że określenie celów sprawia, że nasze działania i wysiłki idą w kierunku tego, co chcemy osiągnąć.

Teraz znaczenie celów w firmach bierze się właśnie z potrzeby posiadania jasnego kierunku i strategii, zarówno ze strony ludzi, którzy są na górze, jak i każdego z pracowników.

Kiedy firma chce osiągnąć sukces w swojej pracy, przed kroczeniem w kierunku celów musi ustalić swoje cele, ponieważ to właśnie one wyznaczą jej kierunek działania i posłużą jako źródło motywacji i zaangażowania dla wszystkich członków firmy.

Nawet jeśli chcesz mieć co roku nowy cel, kluczem do ich realizacji jest przekształcenie ich w dobrze zdefiniowane cele.

To znaczy, że muszą być mierzalne, osiągalne, stanowiące wyzwanie, określone w czasie, konkretne i zawsze pozytywne.
Plan działania nie może być sporządzony bez uprzedniego ustalenia celów firmy.

Ponieważ to właśnie ona odpowiada za pomoc w wyszczególnieniu krok po kroku działań, które będziemy musieli popełnić, aby nasze cele stały się osiągnięciem.

Powód, dla którego firma musi mieć cele sprowadza się wówczas do tego, że to właśnie one zapewniają bezpieczeństwo, motywację i organizację niezbędną do tego, aby firma osiągnęła maksymalny poziom sukcesu, nie tracąc przy tym w żadnym momencie kursu, który musi być dla niej obrany.

Czym są cele SMART?

Jeśli zapytasz kogokolwiek, kto wie, czym są cele SMART, powie Ci, że są one konkretne, mierzalne, całkowicie osiągalne, wysoce istotne, a także, że są one również tymczasowe, więc nie jest to coś, co będzie trwało wiecznie lub co zawsze pozostanie celem długoterminowym.

Należy je traktować jako te konkretne cele, które dają możliwość analizowania wyników, jakie przyniosły nasze wysiłki, niezależnie od tego, czy dzieje się to w ramach marketingu, czy w jakimkolwiek obszarze firmy, który musi uporządkować i zmierzyć swoją pracę w sposób systematyczny i skuteczny.

Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego są one nazywane celami SMART, a to pochodzi od akronimu, który odnosi się do wszystkiego, co uważa się, że dobry cel powinien mieć.

Poniżej przełamiemy go dla Was zarówno w języku angielskim, oryginalnym, jak i w jego tłumaczeniu na język hiszpański.

Specyficzne.

Oznacza to, że jest on ograniczony do konkretnego aspektu, zadania lub działania firmy.

Mierzalne.

Mówi nam, że musi mieć określony cel, w przeciwnym razie nie byłoby możliwe zinterpretowanie, czy wyniki mieszczą się w oczekiwaniach.

Osiągalne.

Odnosi się do celu, który jest doskonale osiągalny w dostępnych warunkach.

Istotne.

Kiedy mówimy o istotnym celu, mamy na myśli taki, który jest zgodny z ogólnymi celami działalności. Nie ma sensu rozważać działań o wynikach, które nie dofinansują tych celów firmy w jej planie rozwoju.

W odpowiednim czasie

Oznacza to, że są one ograniczone do określonego czasu. Wszystkie wymienione cechy będą zależały od czasu, w jakim ma być ukończona. Czas może spowodować, że cel stanie się nieosiągalny.

Przykłady celów SMART

Do przykładów celów SMART w pracy, które podamy, podejdziemy jak do tego, który wyznaczyła firma i przeanalizujemy go z perspektywy pracownika, który dzięki temu, co przeczyta, powinien znać plan działania, jaki należy wykonać, aby osiągnąć cel.

Cele SMART Przykład 1

Uzyskaj 20% więcej subskrybentów naszego newslettera miesięcznie, w ciągu najbliższych 5 miesięcy, aby przejść z 1000 do 2000 subskrybentów poprzez tworzenie wysokiej jakości treści, które przyciągają więcej ruchu.

W tym sensie można zauważyć, że intencją firmy jest zwiększenie liczby jej zwolenników w okresie 5 miesięcy, aby to zrobić firma będzie poświęcona tworzeniu wysokiej jakości treści, które przyciągają więcej odwiedzających.

Gdyby to przeczytał pracownik, wiedziałby już, co ma zrobić i jaki cel osiągnąć w wymaganym czasie.

Cele SMART Przykład 2

Zwiększ sprzedaż naszej szczoteczki do zębów o 20% w ciągu najbliższych 3 miesięcy poprzez ulepszenie naszej kampanii reklamowej tak, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów.

W tym przypadku to, czego oczekuje się w pracy, to zwiększenie sprzedaży określonego produktu w określonym czasie, doskonaląc techniki, które już sprawiły, że osiągnęli poprzedni cel. 

I znowu, gdyby pracownik przeczytał ten cel, byłby świadomy wszystkiego, co jest potrzebne do osiągnięcia podanego celu.

Przykłady celów SMART dla liderów

Cele SMART Przykład 1

Powiększyć zespół marketingowy o 10% (zabierając go ze 100 do 110 pracowników) do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, zatrudniając łącznie 3 pracowników co 3 miesiące, aż do skompletowania zespołu tworzenia treści.

Jest to chyba jeden z najbardziej konkretnych przykładów celów SMART dla liderów, jakie możemy podać, ponieważ stwierdza, że głównym założeniem jest powiększenie zespołu marketingowego i chce to zrobić do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Ponadto podkreśla więcej informacji, jak np. to, że planem działania dla osiągnięcia celu jest zatrudnienie 3 pracowników jednocześnie, aż do osiągnięcia wskazanego okresu czasu.

Cele SMART Przykład 2

Stworzenie 10 strategicznych sojuszy w następnym biennale poprzez organizację forów, w celu uzyskania znacznie większej ekspozycji marki i poprawy sieci dostawców.

W tym przypadku lider zamierza stworzyć łącznie 10 aliansów w ciągu dwóch lat, wykorzystując jako narzędzie organizację forów, które pozwolą na wyeksponowanie marki w sieci potencjalnych dostawców chętnych do zawarcia paktu.

Cele SMART Przykład 3

Zwiększenie społeczności mojej marki na Instagramie o 50% (łącznie 6 000 więcej followersów) w ciągu jednego roku, dzięki wdrożeniu Social Media Planu i okresowych kampanii pozwalających na dotarcie do szerszego targetu i poprawę reputacji online.

W tym przypadku możemy zauważyć, że lider, czyli przedsiębiorca, zamierza zwiększyć liczbę swoich followersów na Instagramie, wyznacza termin jednego roku, a zrobi to za pomocą wspomnianych narzędzi. Oprócz tego wspomina, że jego zamiarem jest osiągnięcie wyższego celu przy jednoczesnej poprawie swojej reputacji w sieci.

Przykłady celów SMART dla firm

Cele SMART Przykład 1

Zwiększenie liczby wizyt na naszej stronie internetowej o 50% (z 1000 do 1500) w ciągu najbliższych 30 dni, poprzez podwojenie dystrybucji naszych treści w celu przygotowania się do wprowadzenia na rynek naszego nowego produktu.

To służy jako doskonały przykład SMART celów dla firm w tym, że widzimy, że nie tylko mają pomysł na zwiększenie odwiedzin, ale także określają ramy czasowe dla tego, wskazują również, jaką strategię będą stosować i dlaczego to się dzieje.

Cele SMART Przykład 2

Zwiększenie sprzedaży o 20% (z 200 000 do 240 000 USD) w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprzez oferowanie naszych nowych produktów obecnym klientom.

Jak widać w tym przypadku, firma chce zwiększyć sprzedaż o 20%, określając nową kwotę do osiągnięcia oraz ramy czasowe, w których powinno to nastąpić. Plan działania jest wystarczająco jasny, ponieważ to, co będą musieli zrobić, to promować te nowe produkty wśród swojej obecnej bazy klientów, aby zapewnić dodatkowy zysk bez bardzo wysokiej inwestycji.

Cele SMART Przykład 3

Zwiększenie liczby kwalifikowanych leadów z 300 do 3000 w okresie 6 miesięcy poprzez stworzenie 5 nowych ofert treści.

W tym przypadku widzimy, że pragnieniem organizacji jest zwiększenie liczby kwalifikowanych leadów i planują to osiągnąć w okresie 6 miesięcy. W tym celu postarają się stworzyć 5 nowych ofert treści.

Dzięki temu osoby odpowiedzialne za proces wiedzą, co muszą zrobić, aby go zrealizować i w ten sposób nie zbaczają z drogi do celu.

Więcej o Planowanie biznesowe.