Carlos-barraza-logo-50

Oyster HR, globalna platforma kadrowa dla firm

Oyster header
Napisane przez

Jeśli chodzi o wycenę kapitału ludzkiego, korzystanie z platformy Oyster HR jest jedną z najbardziej realnych alternatyw na rynku biznesowym.

Oyster HR to jedno z najlepszych oprogramowań kadrowych dla małych firm.

Jak powszechnie wiadomo, telepraca to fakt, który wiele firm na całym świecie wdraża już wszędzie.

Jednak nawet jeśli większość z nich opracowała struktury i modele pracy, które pozwalają na płynny przebieg dnia pracy, to zarządzanie kapitałem ludzkim wciąż stanowi wyzwanie dla zatrudnienia.

Z tego powodu, Oyster HR oprogramowanie zostało zaprojektowane misję, aby partner i wsparcie firm w zadaniu zatrudniania odpowiedniej osoby dla każdego stanowiska, bez odległości jest przeszkodą lub utrudnieniem dla wzrostu.

Czym jest platforma Oyster HR?

Logo ostrygi

Aby zrozumieć, czym jest Oyster HR, należy być świadkiem naturalnego procesu zarządzania zasobami ludzkimi, gdy chodzi o znalezienie i połączenie najbardziej odpowiednich osób do obsadzenia stanowiska w firmie.

Choć jest to ważne, stanowi jedynie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem ludzkim.

Od momentu dołączenia do firmy dana osoba wchodzi do akt, a dodatkowo zaczyna być częścią procesów, które jako profil firmy muszą być stosowane, aby prawa i obowiązki danego pracownika były realizowane.

Wśród narzędzi, które Oyster HR udostępnia organizacjom są:

Rekrutacja

Gdy dana firma ma już sprecyzowany profil, który chce umieścić na wolne stanowisko, wprowadza się go do narzędzia Oyster HR, które zacznie filtrować według zapytania, do których kandydatów zadzwoni.

Ocena potencjalnych kandydatów różni się w zależności od poszukiwanego profilu.

Onboarding

Po zakończeniu procesu selekcji, Oyster HR dba o to, aby zebrać wszystkie informacje o kandydacie wybranym do obsadzenia stanowiska.

Z całą dokumentacją i informacjami, które są wymagane, oprogramowanie tworzy wirtualną teczkę, która będzie zawierać, od daty wejścia pracownika, wszystkie dokumenty, które są wymagane do oceny jego profilu i które są generowane z tego samego stosunku pracy.

Wypłata wynagrodzeń

Mając całkowitą liczbę aktywnych pracowników, poprzez oprogramowanie Oyster HR możesz zarządzać wypłatą wynagrodzenia wszystkich pracowników.

Funkcja ta jest nadawana dzięki danym zbieranym od momentu włączenia nowego pracownika.

Niezależnie od miejsca pobytu pracownika, z Oyster HR otrzyma on wynagrodzenie w umówionym terminie, gwarantując pracownikowi punktualność i zaangażowanie.

Korzyści

Natomiast świadczenia, które firma może zdecydować się przyznać spontanicznie lub które są świadczeniami wymaganymi prawnie, można dodatkowo wgrać na platformę, zapewniając tym samym ich wypłatę w ustalonym terminie.

Skale wynagrodzeń i wypłata świadczeń procentowo lub prowizyjnie również może być z góry ustalona w systemie, co pozwala uniknąć błędów w odpowiednim terminie płatności.

Usługi zarządzania wynagrodzeniami

Wszystko, co związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracownika, może być zarządzane z tej platformy, o ile informacje są prawidłowo zapisane w momencie wprowadzania.

Podobnie do systemu można wprowadzić również kontrahentów, w ramach którego będą oni podlegać parametrom podobnym do tych z zarządzania kapitałem ludzkim.

Ile kosztuje Oyster HR?

Zatrudnienie Oyster HR może być jedną z najlepszych inwestycji, jakie firma może poczynić, jeśli chodzi o zarządzanie personelem, ale konieczne jest również, aby zainwestowany kapitał został maksymalnie wykorzystany, to znaczy, aby firma zatrudniająca mogła skorzystać ze wszystkich korzyści, jakie oferuje to narzędzie.

Koszt tego oprogramowania oferowany jest w pakietach. Zasadniczo są one rozłożone w następujący sposób:

  • Dla wykonawców, którzy przez miesiąc będą świadczyć usługi dla firmy, koszt zarządzania oprogramowaniem na osobę wynosi 29 USD.
  • W przypadku zatrudniania stałych pracowników w pełnym wymiarze godzin cena za zarządzanie z Oyster HR wynosi 399 USD.

Narzędzie daje jednak możliwość wyboru spośród innych pakietów, które lepiej odpowiadają potrzebom firmy, która poszukuje zdalnego personelu.

Zatrudnianie globalnych talentów dla członków zespołów rozproszonych po całym świecie

Funkcją Oyster HR jest, jak zapowiadaliśmy, spełnienie roli menedżera personalnego, gdzie narzędzie jest wirtualne i wszystkie procesy są skompilowane w jednej aplikacji, a personel, którym się zarządza, również odbywa się drogą wirtualną.

Na ogół firmy, a w szczególności dział kadr, realizują zarządzanie personelem za pomocą odrębnych procesów, tzn. aby zatrudnić pracowników, opierają się na narzędziach wyszukiwania, jednak po wykonaniu tego zadania narzędzie to przestaje być ważne.

Po zatrudnieniu wymaganego personelu departament uruchamia kolejny proces, w którym zbierane będą informacje o pracowniku.

Generalnie tworzenie teczki nowego pracownika odbywa się fizycznie, gdzie przechowywana będzie wymagana przez firmę dokumentacja, a następnie archiwizowana.

Wtedy też włączenie pracowników wiedzy do systemu odbywa się zwykle w innej aplikacji, która dopuszcza tylko informacje zarządzające wszystkim, co związane z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń.

W końcu, jeśli spojrzeć na duży obraz, wszystkie procesy zarządzania personelem w firmie są obsługiwane przez oddzielne narzędzia, które wchodzą ze sobą w interakcje, co wymaga od działu zarządzania kilkoma procesami jednocześnie.

Dzięki Oyster HR firmy pomijają wszystkie te wyżej wymienione kroki, ponieważ od pierwszego kroku wszystkie informacje o personelu są gromadzone, przechowywane i zarządzane z poziomu tego samego oprogramowania.

Biorąc pod uwagę, że narzędzie to zostało zaprojektowane właśnie do zarządzania kapitałem ludzkim, który nie jest obecny w firmie, wynikiem jest optymalizacja czasu i procesów, zapewniająca bardziej zorganizowane i łatwiejsze zarządzanie.

Platforma Oyster HR skierowana do rozproszonych sił roboczych, w pełni zdalnych i zróżnicowanych zespołów wspiera pracowników na całym świecie w realizacji wizji firmy już od momentu rozpoczęcia pracy.

Ponieważ startupy technologiczne coraz częściej pracują w tym modelu HR, łatwiej jest mieć globalną pulę talentów, która może pomóc firmie w rozwoju.

Pracownicy mogą nadal przebywać w swoim kraju i współpracować w przypadku firm, które są rozproszone po całym świecie.

Praca przyszłości wymaga transgranicznej komunikacji bez ograniczeń, a Oyster HR rozumie, jak gospodarki rozwinięte i wschodzące mogą skorzystać z tej wymiany.

Co odróżnia Oyster HR od innych narzędzi?

Aby zrozumieć, jak Oyster HR różni się w porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania kapitałem ludzkim, konieczne jest podstawowe zrozumienie, jakie mogą być te alternatywy.

Głównie narzędziami wyszukiwania przy doborze nowych kadr są te, w których można zebrać dużą ilość informacji o danej osobie oraz te, w których gromadzone są duże ilości aplikacji, a następnie oceniane przez dział kadr firmy, która ma zapotrzebowanie na personel.

Główną wadą tych stron jest to, że nie pozwalają one na zastosowanie tak precyzyjnego filtra wśród zgłaszających się kandydatów, będąc rozmową kwalifikacyjną środkiem, dzięki któremu są oni odrzucani lub wybierani.

Portale społecznościowe są jednym z kanałów, które obecnie stanowią duże wsparcie dla firm, jeśli chodzi o poszukiwanie nowych kadr, jednak służą one jedynie jako miejsce wyszukiwania, ale nie jako odbiorca kolejnych informacji, ani nie do śledzenia procesów rekrutacji i selekcji.

Różnica między Oyster HR a innymi narzędziami polega właśnie na tym, że firma wynajmuje oprogramowanie, które następnie wykonuje wszystkie prace związane z zarządzaniem siłą roboczą pracowników.

Oprogramowanie to zapewnia pełne i stałe śledzenie rozwoju pracownika od pierwszego dnia, bez odrzucania żadnego z procesów, które jako obszar zasobów ludzkich muszą istnieć, aby prawnie i wiernie przestrzegać praw i korzyści pracownika.

Ze swojej strony główną zaletą Oyster HR jest to, że jest on przeznaczony do zarządzania zespołami pracowników, którzy nie znajdują się fizycznie w placówkach firmy, więc jego zadaniem jest kontrolowanie i zarządzanie każdym z procesów, które muszą być zastosowane wobec tych osób, co czyni je praktycznymi.

Firma Ostryga HR wzrosła w 2020 r.

Zasadniczo oprogramowanie Oyster HR jest platformą, która jest uważana za integracyjną, więc każda organizacja może ją zatrudnić i w pełni wykorzystać korzyści, które oferuje.

Ze względu na brak talentów, którego wiele firm doświadczyło w swojej miejscowości lub regionie, konieczne jest rozszerzenie planu poszukiwań na inne szerokości geograficzne.

Dzięki temu narzędziu coraz więcej firm czerpie korzyści z pracy w domu. Ponadto pracownicy, którzy pracują zdalnie, twierdzą, że ponieważ praca nie wymaga już ich fizycznej obecności w biurze, wzrosła ich wydajność i motywacja.

Ogólnie rzecz biorąc, każda firma może zdecydować się na oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim w celu zmniejszenia nakładu pracy, a przede wszystkim obciążenia logistycznego działu kadr, ponieważ duża część pracy związanej z rekrutacją, selekcją i zatrudnieniem zostanie osiągnięta poprzez proste wprowadzenie do platformy algorytmu wyszukiwania.

Od czasu ostrzeżenia przed pandemią w 2020 roku, Oyster HR jako platforma do zarządzania kapitałem ludzkim jest na fali wznoszącej, ponieważ miliony firm na całym świecie znalazły w tym narzędziu możliwość kontynuowania swojej działalności bez naruszania ustalonych standardów bezpieczeństwa biologicznego.

Firma zarządzana przez CEO Tony’ego Jamousa ogłosiła rundę seryjną Funding B o wartości 50 milionów dolarów.

Oyster działa jako hybrydowy EOR.

Oznacza to, że Oyster działa w większości krajów jako rozproszona firma doradztwa personalnego, a Oyster formalnie zatrudnia członków zespołu (pracowników i wykonawców) na całym świecie, aby świadczyć usługi dla klientów, którzy szukają możliwości rozszerzenia i zróżnicowania swoich zespołów.

Oyster odpowiada za wszystkie aspekty zatrudnienia tych członków zespołu, w tym rejestracje, listy płac, ubezpieczenia, emerytury, umowy o pracę, umowy o pracę zdalną, premie, urlopy, rozstania i odprawy; krótko mówiąc, cały cykl życia pracownika.

Oyster obsługuje 90+ krajów, w których możesz zatrudniać, płacić i dbać o pełnoetatowych pracowników. Pełną listę krajów można zobaczyć tutaj.

To zależy od kraju, ale typowy czas zatrudnienia waha się od jednego dnia do 2-3 tygodni. Możesz dowiedzieć się więcej, docierając do zespołu wsparcia Oyster.

Najlepsze darmowe wtyczki tłumaczeniowe dla WordPress to Translatepress i Gtranslate, ale mają one swoje ograniczenia w porównaniu z płatnymi wtyczkami.

Free Translatepress może pomóc tylko w ręcznym tłumaczeniu na jeden język.

Darmowe Gtranslate może pomóc w automatycznym tłumaczeniu za pomocą Google Translate, ale nie można modyfikować tekstu i nie pomoże to w SEO.

Stąd polecamy albo wersje płatne, albo płatne wtyczki wielojęzyczne takie jak WPML, Weglot czy Conveythis.

Ostryga HR Q&As

Więcej o Digital Business
Spis treści