Carlos-barraza-logo-50

Proces przedsiębiorczości

Spis treści

Etapy procesu przedsiębiorczości, które muszą się wydarzyć, aby rozpocząć działalność gospodarczą, nie są łatwe dla nikogo. Wiele osób ma powody, dla których warto być przedsiębiorcąWielu mówi o rzeczach, które powinny być zrobione, a niewielu jest tych, którzy naprawdę robią to, co jest potrzebne, aby zacząć. Bardzo często spotyka się ludzi, którzy myślą, ale niewielu jest takich, którzy działają. Etapy procesu przedsiębiorczości mogą być rozwijane krok po kroku, ale niektórzy przedsiębiorcy są tymi, którzy kontynuują ten styl życia.

Kultura i duch przedsiębiorczości jest na tych, którzy decydują się zrobić jeden krok do przodu, aby osiągnąć sukces. Jest to proces długotrwały, a wizjonerzy będą musieli nieustannie pracować nad przekształceniem swojego otoczenia. Istnieje kilka modeli stworzonych przez naukowców, które pokazują, na czym polega proces przedsiębiorczości.

Definicja procesu przedsiębiorczości

Przedsiębiorczy rozwój człowieka wykracza poza edukację, która wymaga różnych czynników, aby ten złożony proces mógł się odbyć. Dodałem definicję Williama Bygrave’a, profesora Babson College, dotyczącą procesu przedsiębiorczości.

Proces przedsiębiorczości jest zbiorem etapów i zdarzeń, które następują po sobie. Te etapy procesu przedsiębiorczego to: pomysł lub koncepcja biznesu, wydarzenie, które wyzwala działania, wdrożenie i wzrost. Krytycznym czynnikiem, który napędza rozwój firmy na każdym etapie, jak w przypadku większości ludzkich zachowań, cechy przedsiębiorcze są kształtowane przez osobiste atrybuty i środowisko.

Postawy ludzi są tymi, którzy kształtują swoje otoczenie, jeśli przedsiębiorca poszukuje cech ludzi sukcesu, jego szanse na sukces rosną, zwłaszcza jeśli należy do ekosystemu przedsiębiorczości.

Etapy procesu przedsiębiorczości

W dalszej części artykułu można znaleźć dwa modele, które odzwierciedlają czym jest proces przedsiębiorczości. W tej sekcji wymienię etapy modelu Uniwersytetu w Pretorii, starając się uprościć główne punkty, które przedsiębiorca powinien rozważyć.

icon G S.2

1. Generowanie pomysłów

Przedsiębiorca zaczyna się zastanawiać, dlaczego nie ma dostępnego produktu lub usługi, dlaczego nie poprawić pewne rzeczy, jak wygenerować dochód, aby pokryć swoje wydatki, itp. Tysiące pytań może się pojawić, więc pomogą one zidentyfikować możliwości zaspokojenia potrzeb rynku. W poprzednich latach nie było wystarczającej ilości towarów i usług. Kiedyś pozycjonowanie biznesu było nieco łatwiejsze, teraz jednak wymaga poszukiwania informacji i analizy rynku, aby dostrzec możliwość sukcesu. Możliwe, że na tym etapie procesu przedsiębiorczości, jest wiele osób, ponieważ generowanie pomysłów może być znacznie łatwiejsze. Jednak krok w kierunku podjęcia decyzji jest tym, gdzie wielu może się zatrzymać, a może nawet porzucić pomysł z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

icon G S.1

2. Podejmowanie decyzji i planowanie działalności gospodarczej

Krytycznym punktem w procesie przedsiębiorczości jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu projektu. Aktywność i motywacja są głównymi czynnikami, dzięki którym przedsiębiorca może przystąpić do realizacji swojego pomysłu. Pytanie o to, jakie zasoby są potrzebne i skąd je weźmie, jest niezbędne, aby wygenerować przynajmniej jedną drogę naprzód dla przedsiębiorcy. Opracowanie biznes planu będzie oznaczać tylko przewodnik, który może być używany jako odniesienie.

icon G S.3

3. Tworzenie projektu

Projekt jest realizowany, gdy przedsiębiorca decyduje się na poszukiwanie i pozyskanie zasobów. Uzyskanie finansowania jest trudne i być może jest to jedna z głównych przeszkód w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Kiedy przedsiębiorca zaczyna inwestować środki i rozpocząć działalność, jest to punkt uwolnienia stresu, jak przedsiębiorca będzie zobaczyć pierwsze kroki swojej firmy.

icon G S.4

4. Zarządzanie i kontrola

Po przejściu przez pierwsze miesiące działalności firma zobaczy, czy jej sprzedaż spadnie, utrzyma się, czy wzrośnie. Przedsiębiorca powinien dążyć do utrzymania wzrostu przychodów przed martwieniem się o posiadanie ładnego biura. Zarządzanie firmą nie jest łatwe, ale doświadczenie, które przedsiębiorcy nabywają z czasem, z pewnością ułatwi obsługę wszystkich zasobów. Być może można powiedzieć, że na tym kończy się proces przedsiębiorczości, ale myślę, że to już nie jest przedsiębiorca, a staje się pełnoprawnym biznesmenem lub bizneswoman.

proceso emprendedor Hisrich

Model procesu przedsiębiorczości według Hisricha i Petersa

Jednym z modeli procesu przedsiębiorczości jest model Roberta Hisricha, profesora w Thunderbird School of Global Management oraz Michaela P. Petersa, autora kilku książek na temat przedsiębiorczości. Model ten określa różne czynniki i zdarzenia towarzyszące procesowi przedsiębiorczości.

Model procesu przedsiębiorczości na Uniwersytecie w Pretorii

W ramach badania i analizy University of Pretoria, zrobili swój własny model, który miesza różne ideologie różnych autorów, aby dostosować swój model przedsiębiorczości. Model ten wyróżnia się bardziej ze względu na definicję etapów i zdarzeń w całym procesie.
proceso emprendedor Hisrich

4 Etapy zdarzeń procesu przedsiębiorczego

W ramach procesu przedsiębiorczości występują różne zdarzenia, które są generowane w trakcie tego procesu.

icon G S.2

1. Innowacje

Jest to czas, w którym przedsiębiorca generuje innowacyjny pomysł, identyfikuje okazję rynkową i poszukuje informacji. Ponadto, zaczyna widzieć wykonalność pomysłów, zdolność do uzyskania wartości z niego i jak wygenerować rozwój produktu lub usługi.

icon G S.1

2. Zdarzenie wyzwalające

To wydarzenie to czas ciąży projektu. Przedsiębiorca zaczyna motywować się do rozpoczęcia działalności gospodarczej i do podjęcia decyzji o jej kontynuacji. Powstaje biznesplan, określenie potrzebnych zasobów, ryzyka projektu, źródła środków i sposobu ich wykorzystania.

icon G S.3

3. Wdrożenie

Wydarzenie to obejmuje włączenie zasobów i uzbroić projekt, aby uruchomić swój nowy biznes na rynek. Strategia i biznes plan zaczynają się rozwijać z dnia na dzień, a wykorzystanie zasobów jest inwestowane na rzecz budowy udanej firmy.

icon G S.4

4. Wzrost

Idealnym wydarzeniem dla każdego przedsiębiorcy jest obserwowanie, jak jego firma stale się rozwija. Działania z poprzedniego wydarzenia, idealnie doprowadzić firmę do etapu dojrzałości, aby zmaksymalizować rentowność dla lepszych korzyści. Wzrost to etap procesu przedsiębiorczego, w którym odzwierciedlony jest czas i wysiłek poświęcony przez przedsiębiorcę. W tym czasie, aby utrzymać tempo wzrostu biznesu, przedsiębiorca musi utrzymać swój rozwój osobisty, aby kontynuować również swój wzrost wewnętrzny. Wzrost ten jest ostatecznie wspólny, gdy istnieje poprawa ekosystemu przedsiębiorczości, który również pomaga we wspólnej pracy.

Proces przedsiębiorczości Przykład wideo

Najczęściej zadawane pytania

Proces przedsiębiorczości jest zbiorem etapów i zdarzeń, które następują po sobie. Te etapy procesu przedsiębiorczego to: pomysł lub koncepcja biznesu, wydarzenie, które wyzwala działania, wdrożenie i wzrost. Krytycznym czynnikiem, który napędza rozwój firmy na każdym etapie, jak w przypadku większości ludzkich zachowań, cechy przedsiębiorcze są kształtowane przez osobiste atrybuty i środowisko.

4 komponenty procesu przedsiębiorczości to: generowanie pomysłów, podejmowanie decyzji i planowanie biznesowe, tworzenie projektu oraz zarządzanie i kontrola.

Przedsiębiorczość jest procesem, ponieważ istnieją różne zdarzenia, które muszą wystąpić, aby rozwinąć projekt.

Jak stwierdzono wcześniej, istnieje zestaw zdarzeń, takich jak innowacja, zdarzenie wyzwalające, wdrożenie i wzrost.

Aby zostać przedsiębiorcą, trzeba rozwinąć różne umiejętności, dlatego też w trakcie podróży przedsiębiorczej, on lub ona będzie się uczyć na tej drodze.

Więcej informacji na temat przedsiębiorczości.