Yrkesetik inom mentalvården

Hälsoindustrin behöver en verklig förändring, och som jag har nämnt i mina inlägg om hashimoto i männen, så är det inte den konventionella medicinen som ger den sanna och verkliga helandet.

Det finns grundorsaker som orsakar inte bara kroppsliga obalanser utan även känslomässiga och andliga obalanser.

Vad tänker vi på när vi tänker på eller talar om psykisk hälsovård? Kognitiv terapi, antidepressiva medel, antipsykotika, anxiolytika, eller ett glas grön juice, juiceterapi, gurkmejapulver, kognitiv beteendeterapi, naturarbete, andligt arbete, eliminationsdiet för inflammation i maten, D-vitamin, behandling av näringsbrister?

Tyvärr har det första alternativet varit det etablerade sättet att gå i den konventionella behandlingen, och frågorna kommer att komma, är detta det verkliga sättet att bota, varför inte först pröva de andra alternativen?

Så när det gäller yrkesverksamma inom psykisk hälsa, var börjar de etiska dilemmana?

Om psykologer redan tillämpar det som sägs fungera för att bota människor mentalt och fattar beslut utifrån sina etiska riktlinjer, varför ska man då söka efter andra alternativ och andra etiska principer? Det är ett enkelt svar, eftersom den metoden inte är riktigt helande.

Därefter kommer jag att dela med mig av min åsikt om yrkesetik inom mentalvården utifrån min erfarenhet.

yrkesetik inom psykisk hälsa
Skrivet av
Innehållsförteckning

Vanliga etiska frågor inom mentalvården

Psykisk sjukdom eller ett andligt uppvaknande? Hur man identifierar verkliga patologier eller tar reda på att känslomässiga problem verkligen är andliga nödsituationer och psykosomatiska upplevelser som psykiatern Stanislav Grof säger.

Hur ser branschen för psykisk hälsovård egentligen på problemet, eller är det en möjlighet till helande?

Har vi sjukdomar eller har vi tecken på läkning?

Varför ska man omedelbart stämpla någon som psykiskt sjuk om det kan ha funnits faktorer som man inte har tagit hänsyn till tidigare.

Vi är alla okunniga om något, och även om vi anser oss vara experter på ett visst ämne kan det finnas paradigm som vi faktiskt betraktar som sanning, tills motsatsen visas.

Vid varje tidpunkt börjar vårdpersonalen hantera etiska frågor. Vad är det rätta att göra?

Vad ska en sjukvårdspersonal göra när det finns människor som hotar sitt liv? Stoppar man någon från att begå självmord, eller låter man personen försöka göra det, eller är det bara ett rop på hjälp eller uppmärksamhet genom att säga att han eller hon kommer att begå självmord?

Ska en mentalvårdspersonal styra sig själv genom de etiska riktlinjer som fastställts, eller genom tecken på depression eller ångest eller något annat förändrat medvetandetillstånd som patienten uppvisar?

Eller skulle det vara etiskt försvarbart för en yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården att ge någon en idé om att behandla sig själv eller andra för att ta personen till en klinik för psykisk hälsa, eftersom det är det förfarande som anges i organisationens etiska kodex?

När människor befinner sig i ett förändrat medvetandetillstånd är det oförklarligt för utomstående att förstå vad som händer. Så det etiska dilemmat kommer igen, vad ska man göra?

När en patient med ett förändrat medvetandetillstånd kommer till en klinisk organisation för psykisk hälsa kommer vårdpersonalen omedelbart att försöka ta reda på vad som händer och de kommer att söka efter den psykiska sjukdomen, märka patienten och påbörja den konventionella behandlingsprocessen, men är detta rätt sak att göra, eller görs det på detta sätt för att branschen har etablerat denna process och etiska riktlinjer?

Problemet uppstår när de som arbetar med psykisk hälsa måste ta ställning till vilka etiska principer som ska följas.

Och det är inte så konstigt, eftersom det inte finns några egentliga och korrekta uppgifter om vad man ska göra när en person med en uppenbar psykisk sjukdom är borta från världen och terrängen.

Nationell avslappningsdag, avslappningsövningar, mental hälsa, konceptet "slow living". Ung flicka med

Varför är etik viktigt inom psykisk hälsa?

Vi talar om en människas mentala tillstånd, om hennes eller hans framtid och om perspektivet på läkning, så enkelt är det varför etiken är viktig inom psykisk hälsa.

Och vi talar inte bara om sekretess, utan också om det beslut som patienten bör fatta.

Människor som har genomgått andliga nödsituationer och gått igenom vägen för sitt eget helande, för att bli sina egna verkliga hälsoförespråkare, som blir medvetna om att deras hälsa är deras eget ansvar och att det som läkarna säger inte är hugget i sten, är de som uppvisar verkligt helande i fråga om psykisk hälsa.

Och när patienten befinner sig i ett förändrat medvetandetillstånd, ge honom eller henne rätt tid för att komma tillbaka till terrängen, håll honom eller henne vid liv, ge honom eller henne jordnära och tung mat som potatis och kött, så kommer han eller hon att sänka sina sinnen.

Detta måste förstås av den mentala hälsovården i samhället, egoismen måste åsidosättas och de som arbetar inom den mentala hälsovården måste vara medvetna om att de är vägledare, inte beslutsfattare.

Här återkommer vi till principen om autonomi. Var finns autonomin, läkaren dikterar utan vidare diskussion med patienten?

Etiken bör återställas helt och hållet på grundval av de viktigaste etiska principerna och en ny process måste inrättas inom organisationerna för psykisk hälsa.

Vi ser redan världsomspännande organisationer som upptäcker sanna helande vägar som kan föra människor från sammanbrott till genombrott.

Etiska principer inom mentalvården

Enligt Oxfordspråket är etik de moraliska principer som styr en persons beteende eller en verksamhet.

Moral är enligt Merriem Websters ordbok att relatera till principer om rätt och fel i ett beteende.

De viktigaste4 etiska principerna inom medicinen är välgörenhet, icke-malgörenhet, autonomi och rättvisa.

Vad är då rätt eller fel att göra ur ett medicinskt perspektiv?

Hur kan psykologer, läkare och sjuksköterskor bestämma vad de ska göra?

Finns det beslut i förväg om vad som är rätt att göra? Men om varje person är unik i den mening som gäller kroppsformen, varför skulle då de i förväg fastställda etiska riktlinjerna vara riktade till alla, och inte i en individuell form.

Medicinens mål är att vägleda en person till läkning, eller har jag fel?

Medicin eller läkemedel botar inte människan, och detta måste vara utgångspunkten för all medicinsk behandling. Det är kroppen, sinnet och anden som helar.

Ja, mediciner lindrar symptomen, men tar inte nödvändigtvis itu med de grundläggande orsakerna till vad som skapar en persons världsliga mentala obalans.

Om den medicinska industrin fortsätter att se läkemedel och nya piller som den rätta lösningen är de etiska principerna snedvridna redan från början.

Som man kan läsa i berättelser om etik och psykisk hälsa från American Medical Association finns det etiska ställningstaganden där sjuksköterskor och psykologer anser att det är rätt väg och rätt sak att ge mediciner och prata om symtomen.

Men berättelserna visar inte om de också analyserar ytterligare detaljer om kroppens, sinnets och själens tillstånd. Läkarna, åtminstone i berättelsen, ifrågasätter inte och söker inte efter grundorsaker, utan pekar bara på symtomen.

Här är några av de viktigaste rekommendationerna för hälsobranschen i allmänhet.

  • Anta inte att det bara finns en lösning på ett uppenbart problem.
  • Vilka är de möjliga grundorsakerna?
  • Ta itu med personen, inte med den märkta sjukdomen.
  • Symtom som läkningsmekanismer.

Och vi kan utgå från den nya tyska medicinens biologiska lagar för att ta reda på ursprunget till obalansen.

Och varför kallar man det för ett problem i stället för att kalla det för en potentiell möjlighet till helande?

Mer om Mind