Vad är säljfrämjande åtgärder och vad har de för betydelse i näringslivet?

Säljfrämjande åtgärder är en mycket viktig del av försäljningsprocessen för alla företag och verksamheter, eftersom de kompletterar reklam och personlig försäljning.

Genom att kombinera information och kommunikation kan vi därför göra försäljningen effektivare. Med andra ord kommer all personlig försäljning och reklam att hjälpa oss att ge skälen till varför kunden bör köpa en produkt eller tjänst.

Å andra sidan ger säljfrämjande åtgärder alla skäl till att köpa så snart som möjligt.
Säljfrämjande åtgärder är allt som används som en del av marknadsföringen och som syftar till att stimulera och öka försäljningen eller köpet av en produkt genom vissa incitament.

Vad är säljfrämjande åtgärder och vad har de för betydelse i näringslivet?
Skrivet av

Innehållsförteckning

Mål för säljfrämjande åtgärder

Följande är de viktigaste målen för säljfrämjande åtgärder på företagsnivå:

De viktigaste målen för säljfrämjande åtgärder på marknadsnivå:

De viktigaste målen för säljfrämjande åtgärder på distributionsnivå:

Handskakning vid affärsmöte avtal försäljning

Vikten av säljfrämjande åtgärder

På den nuvarande marknaden finns det ett stort antal produkter och tjänster, vilket tillsammans med de framsteg som gjorts inom kommunikation och de olika reklammetoder som finns utgör en stor utmaning för alla företag, personer eller verksamheter att få en plats och hålla sig kvar på marknaden.

Därför kan säljfrämjande åtgärder göra stor skillnad. Allt detta är nödvändigt för att skilja sig från de tjänster eller produkter som vi kan erbjuda, övertyga alla köpare och på så sätt tillhandahålla information som är riktad till processen för det slutliga köpbeslutet.

Ur ekonomisk synvinkel är huvudsyftet med säljfrämjande åtgärder att öka efterfrågan på produkten eller tjänsten.

Många företag och verksamheter försöker med hjälp av säljfrämjande åtgärder få efterfrågan att minska lite när priset på produkten tenderar att stiga och hjälpa försäljningen att öka betydligt när priset sjunker.

Vad kan man uppnå med effektiva säljfrämjande åtgärder?

Om man genomför rätt säljfrämjande åtgärder kan man uppnå stora fördelar som är viktiga för företaget eller verksamheten. Bland dessa fördelar har vi:

Produktdifferentiering

En bra användning av säljfrämjande åtgärder hjälper oss att differentiera eller särskilja våra produkter eller tjänster från resten av konkurrenterna. Detta är mycket fördelaktigt om erbjudandet av våra produkter är detsamma eller liknar andra produkter på marknaden.

En av de mest använda strategierna i dessa fall är att erbjuda vår produkt till ett något lägre pris under en kort period.

Attrahera nya kunder

Ett av de viktigaste skälen till att använda säljfrämjande åtgärder är att locka till sig nya kunder under denna lågprisförsäljningsperiod.

Öka marknadsandelen för vårt företag eller vår verksamhet.

När en bra säljfrämjande åtgärd genomförs hjälper den oss att öka marknadsandelen.

Denna kampanj kommer att öka försäljningen, vilket i sin tur minskar den försäljning som våra konkurrenter kan få.

Detta resulterar i en stor ökning av marknadsandelen och en minskning av alla våra konkurrenters marknadsandelar.

Införandet av en ny produkt

Säljfrämjande åtgärder kan användas för att introducera en ny produkt på marknaden.

Du kan erbjuda produkten till ett lågt pris och lägga till en annons som visar att det är en ny produkt, vilket kan hjälpa dig att övertala alla konsumenter att prova produkten.

I det motsatta fallet kan du också använda alla säljfrämjande åtgärder för att avveckla en produkt som har haft liten försäljning. I det här fallet kan du använda en skylt med texten: ”Flash sale discount”.

Försäljning och marknadsföring i köpcentrum

Försäljningskampanjer och deras målgrupp

Det huvudsakliga syftet med säljfrämjande åtgärder är inte begränsat till slutkonsumenterna. Man bör komma ihåg att det även omfattar alla mellanhänder som är en viktig länk i kedjan för försäljning och distribution av produkter eller tjänster.

Alla säljfrämjande åtgärder måste nå ut till förmedlarna så att de kan lära känna produkten och bli bekanta med den.
Å andra sidan måste grossisterna marknadsföra sig till detaljisterna och slutligen måste de senare marknadsföra sig till konsumenterna.

Som nämnts ovan är syftet med säljfrämjande åtgärder att sprida all nödvändig information till potentiella kunder om de produkter och tjänster som erbjuds.

På grund av den stora konkurrensen mellan olika företag och branscher har detta satt press på de olika säljfrämjande tekniker som används av varje säljare.

Mer om affärsplanering.