Vad är globalt ledarskap och var finns ledarna?

I en värld som under de senaste åren har genomgått stora och omfattande förändringar är en av de viktigaste frågorna, särskilt när kriser uppstår, vem vi letar efter för att vägleda oss.

Människor söker och frågar ledaren vad de ska göra.

Är inte det ledarens roll? Att vara den första, att vägleda, att leda, att ta med sig sina följare på resan för att nå ett mål?

Vad händer om målet ska uppnås på global nivå? Hur hanterar man kulturella, ekonomiska och sociala skillnader?

Läs vidare för att få veta mer om globalt ledarskap.

Vad är globalt ledarskap och var finns ledarna?
Skrivet av
Innehållsförteckning

Vad är globalt ledarskap?

Först och främst en definition av ledarskap.

Rost (1991) beskriver ledarskap som ”ett inflytandeförhållande mellan ledare och medarbetare som vill åstadkomma betydande förändringar som återspeglar deras gemensamma syften”, medan Kouzes och Posner (1991) anser att det är ”konsten att mobilisera andra att vilja kämpa för gemensamma ambitioner”. Gemensamma teman som inflytande, förändring och samarbete mellan ledare och följare framträder i dessa och andra definitioner. Senge et al. (1999) beskriver till exempel ledarskap som ”förmågan hos en mänsklig gemenskap att dela med sig av sin framtid, och särskilt att upprätthålla de betydande förändringsprocesser som krävs för att göra det”. (University of Cambridge)

För att definiera vad globalt ledarskap är finns två definitioner.

Globalt ledarskap definieras som en ledare som agerar på en global scen med ett öppet tankesätt i en komplex och mångfacetterad miljö.(Hassanzadeh)

Globalt ledarskap har definierats som – att vara kapabel att arbeta effektivt i en global miljö samtidigt som man respekterar kulturell mångfald.(Story)

Globalt ledarskap kan beskrivas som en persons förmåga att mobilisera en mänsklig gemenskap på ett globalt plan för att åstadkomma betydande förändringar mot en gemensam framtid.

Det måste finnas ett gemensamt värde för att alla människor ska kunna gå rakt fram på samma väg. Och som det står i definitionerna: ”att vilja kämpa för gemensamma ambitioner”. Ordet kamp är visserligen inte så fint och härligt som det kan låta, men som vi alla har hört eller läst i historien, i berättelser, filmer och mytologi har ledaren och anhängarna mött hinder för att nå ett förlovat land eller ett mål.

För att det ska bli så måste det finnas ett världsomspännande eller interkontinentalt mål för att mobilisera samhällen över hela världen.

Political Speech
Businesswoman leader in modern office with businesspeople workin

Globalt ledarskap och kulturella skillnader

Kulturer definierar vårt sätt att tänka och hur vi fattar beslut. Det finns inga rätta eller felaktiga svar på hur man lever, men det finns en uppsättning miniminormer för beteende i alla kulturer, oavsett kultur.

Om vi letar efter den perfekta kulturen skulle vi aldrig hitta den, eftersom kulturerna redan är perfekta som de är.

Den tyska kulturen är känd för att vara mer av en kultur som håller sig till reglerna. Den mexikanska kulturen och även latinamerikanska kulturer är kända för att vara mer avslappnade och njuta av festkulturen. Korea och asiatiska länder har stor respekt för sin auktoritet. Den sydafrikanska kulturen är resultatet av en blandning av infödda afrikaner och engelska kolonisatörer, vilket har skapat en öppen och vänlig kultur.

Och bland de olika ledarna som varje kultur kan ha kommer det att finnas olika idéer om hur man löser problem och hur man leder människor, och i dessa idékonflikter uppstår konflikter och kaos. Hur återställer vi ordningen mellan kulturerna?

Det som kan vara bra för en kultur kan vara dåligt för den andra. Detta kan leda till en evig cykel av polariteter. Det är här en global ledare kan komma in i bilden och vara en balans mellan båda sidorna.

Det är därför en global ledare kan ha olika attribut och egenskaper som empati, aktivt lyssnande, kritiskt tänkande och öppet tänkande. På så sätt kan den globala ledaren ”sätta sig i de olika kulturernas skor” och förstå bättre.

Utveckling av globala ledare

En global ledare kan påverka människor från hela världen, men vad är det som gör en global ledare till en global ledare?

Här följer en rad allmänna översiktspunkter om vad som krävs av en global ledare.

I själva verket är ledarskap, särskilt ledarskap i en global miljö, inte bara en specialiserad roll utan snarare en process för social påverkan, till exempel att påverka andra att anta en gemensam vision. För det andra vill vi särskilt betona vikten av en gemensam vision, eftersom vi anser att den är avgörande för ledarskapet. Naturligtvis bör ledare ha mål och sträva efter konkurrensfördelar och positiva förändringar, men endast en gemensam vision kan fånga upp den nivå av överordnade mål som ledarskapsprocesser och ledare bör försöka uppnå. För det tredje och sista måste globala ledare proaktivt utveckla sina medarbetare och bidra till kollektiv tillväxt. ( UTC )

När åren går finns det en normal generationsförnyelse som också medför förändringar i världen. Men finns det en verklig våg av globala ledare för framtiden som faktiskt kan ersätta dem som redan har lämnat plats?

Därför är det viktigt att utveckla personer som kan hantera globala frågor och som lätt kan förstå hur deras individuella handlingar påverkar samhället, regionen, nationen och även utanför deras gränser.

Framtida globala ledare måste ta ett steg bort från att bete sig och agera genom att bara förlita sig på egot och måste införliva ett mer medvetet och medvetet jag. Genom att erkänna sig själva kan de ta ytterligare steg för att utveckla sina anhängare.

Team leader organizing work in an office

Teknik och globalt ledarskap

Med teknikens och internets världsomspännande räckvidd är det relativt enkelt att bygga upp globala gemenskaper kring olika typer av personligheter. Men frågan är om det verkligen är effektivt att en ledares budskap via tekniken mobiliserar sina anhängare.

Teknisk kommunikation, särskilt sociala medier, kan vara ett tveeggat svärd. Medan det finns personer som proaktivt och dynamiskt odlar sina stammar för att bygga upp och vårda dem, finns det å andra sidan människor som drar nytta av, som det ibland kallas, black hat-tekniker som bara blandar ihop den normala och digitala verkligheten med bedrägerier.

Ett aktuellt fenomen håller på att uppstå. Det är lätt att observera i politiken hur konton i sociala medier används och får uppblåsta ”fåfänga siffror” för att påverka människors uppfattning och åsikter.

Det finns utrymme för ytterligare diskussioner, men en global ledare måste vara medveten om begreppet etik inom tekniken. Där den bör användas för att öka räckvidden för deras budskap, och inte genom att manipulera den illusoriska digitala mobiliseringen.

Mer om ledarskap.