Carlos-barraza-logo-50

Wat is mondiaal leiderschap en waar zijn de leiders?

In een wereld die de laatste jaren grote en ingrijpende veranderingen heeft ondergaan, is een van de belangrijkste vragen, vooral wanneer er een crisis opduikt, wie ons zal leiden.

Mensen zoeken en vragen de leider wat hij moet doen.

Is dat niet de rol van de leider? Om de eerste te zijn, om te leiden, om volgelingen mee te nemen op zijn of haar reis om een doel te bereiken?

Wat als het doel op wereldschaal moet worden bereikt? Hoe om te gaan met culturele, economische en sociale verschillen?

Lees verder om meer te weten te komen over mondiaal leiderschap.

Wat is mondiaal leiderschap en waar zijn de leiders
Geschreven door
Inhoudsopgave

Wat is globaal leiderschap?

Eerst volgt hier de definitie van leiderschap.

Rost (1991) beschrijft leiderschap als “een beïnvloedingsrelatie tussen leiders en medewerkers die significante veranderingen beogen die hun wederzijdse doeleinden weerspiegelen”, terwijl Kouzes en Posner (1991) geloven dat het “de kunst is om anderen te mobiliseren om te willen strijden voor gedeelde aspiraties”. Gemeenschappelijke thema’s van invloed, verandering en samenwerking tussen leiders en volgelingen komen uit deze en andere definities naar voren. Senge et al. (1999), bijvoorbeeld, beschrijft leiderschap als “de capaciteit van een menselijke gemeenschap om haar toekomst te delen, en specifiek om de significante veranderingsprocessen te ondersteunen die nodig zijn om dit te doen”. (Universiteit van Cambridge)

En om te definiëren wat globaal leiderschap is, volgen hier twee definities.

Mondiaal leiderschap wordt gedefinieerd als een leider die opereert op een mondiaal toneel met een open mindset in een complexe en diverse omgeving.(Hassanzadeh)

Mondiaal leiderschap is gedefinieerd als -in staat zijn om effectief te opereren in een mondiale omgeving met respect voor culturele diversiteit.(Verhaal)

Mondiaal leiderschap kan worden omschreven als het vermogen van een persoon om een menselijke gemeenschap op mondiaal niveau te mobiliseren om belangrijke veranderingen te bewerkstelligen in de richting van een gedeelde toekomst.

Zeker, er moet een gemeenschappelijke waarde zijn om alle mensen rechtdoor te laten lopen op hetzelfde pad. En zoals in de definities staat, “willen strijden voor gedeelde aspiraties.” Zeker, het woord strijd is niet zo deftig en heerlijk als het klinkt, maar zoals we allemaal hebben gehoord of gelezen uit de geschiedenis, verhalen, films en mythologie, kwamen de leider en de volgelingen obstakels tegen om in een beloofd land te komen of een doel te bereiken.

En dus moet er een wereldwijde of intercontinentale doelstelling zijn om gemeenschappen over de hele wereld te mobiliseren.

Politieke toespraak
Zakenvrouw aan het hoofd in modern kantoor met zakenmensen aan het werk

Mondiaal leiderschap en culturele verschillen

Culturen bepalen onze manier van denken en hoe wij beslissingen nemen. Er zijn geen goede of foute antwoorden in de manier van leven, maar over culturen heen zijn er een aantal minimale gedragsnormen, ongeacht de cultuur.

Als we zogezegd zouden zoeken naar de volmaakte cultuur, zou die nooit gevonden worden, culturen zijn al volmaakt zoals ze zijn.

De Duitse cultuur staat bekend als een cultuur waar men zich aan de regels houdt. De Mexicaanse cultuur en ook de Latijns-Amerikaanse culturen staan erom bekend meer ontspannen te zijn en van de feestcultuur te houden. Korea en Aziatische landen hebben veel respect voor hun autoriteit. De Zuidafrikaanse cultuur is ontstaan uit een mix tussen de inheemse Afrikanen en de Engelse kolonisatoren, waardoor een open en vriendelijke cultuur is ontstaan.

En onder de verschillende leiders die elke cultuur kan hebben, zullen er verschillende ideeën zijn over hoe problemen op te lossen en hoe mensen te leiden, en in deze botsingen van ideeën is het wanneer conflict en chaos ontstaan. Hoe brengen we weer orde tussen de culturen?

Wat goed is voor de ene cultuur, kan slecht zijn voor de andere. En dit kan gewoon een eeuwige cyclus van polariteiten brengen. Hier kan een wereldleider voorbijkomen en het evenwicht tussen beide zijden zijn.

Daarom kan een wereldleider verschillende eigenschappen en kenmerken hebben, zoals empathie, actief luisteren, kritisch denken en een open mentaliteit. Op die manier kan de wereldleider “in de schoenen staan” van de verschillende culturen en ze beter begrijpen.

Ontwikkeling van wereldleiders

Een wereldleider kan een impact hebben in het leven van mensen van over de hele wereld, maar wat maakt een wereldleider dat, een wereldleider.

Hier volgen een aantal algemene overzichtspunten van wat er van een wereldleider wordt verlangd.

In feite is leiderschap, vooral leiderschap in een mondiale omgeving, niet zomaar een gespecialiseerde rol, maar veeleer een sociaal beïnvloedingsproces, bijvoorbeeld het beïnvloeden van anderen om een gedeelde visie aan te nemen. Ten tweede willen wij in het bijzonder het belang van een gedeelde visie benadrukken, omdat die volgens ons van cruciaal belang is voor leiderschap. Natuurlijk moeten leiders doelstellingen hebben, en streven naar concurrentievoordeel en positieve verandering; maar alleen een gedeelde visie vangt het niveau van bovenliggend doel dat leiderschapsprocessen en leiders moeten trachten te bereiken. Ten derde en ten slotte moeten wereldleiders hun volgelingen proactief ontwikkelen en bijdragen tot collectieve groei. ( UTC )

Naarmate de jaren verstrijken, is er een normale generatievernieuwing die ook verandering in de wereld brengt. Maar is er een echte vloedgolf van wereldleiders voor de toekomst die degenen die nu al aan de kant staan, kunnen vervangen?

Vandaar het belang van de ontwikkeling van personen die in staat zijn om te gaan met mondiale vraagstukken en gemakkelijk kunnen begrijpen hoe hun individuele acties ook een impact hebben in hun gemeenschappen, regio’s, naties en buiten hun grenzen.

Toekomstige wereldleiders moeten afstand nemen van gedrag en handelen door alleen op het ego te vertrouwen en moeten een bewuster en bewuster zelf-zijn inbouwen. Door zichzelf te erkennen, kunnen zij verdere stappen geven aan de ontwikkeling van hun volgelingen.

Teamleider die het werk in een kantoor organiseert

Technologie en mondiaal leiderschap

Binnen de wereldwijde reikwijdte van technologie en internet is het relatief gemakkelijk om wereldwijde gemeenschappen rond verschillende soorten persoonlijkheden op te bouwen. Maar de vraag zal rijzen of de boodschap die een leider via technologie geeft om zijn volgelingen te mobiliseren, werkelijk doeltreffend is.

Technologische communicatie, met name sociale media, kan een tweesnijdend zwaard zijn. Terwijl er mensen zijn die proactief en dynamisch hun stammen cultiveren om ze op te bouwen en te koesteren, zijn er aan de andere kant mensen die gebruik maken van, zoals het soms wordt genoemd, zwarte hoed technieken die de normale en digitale realiteit slechts verwarren met oplichtingspraktijken.

Er doet zich een actueel verschijnsel voor. In de politiek is goed te zien hoe sociale media-accounts worden gebruikt en de “vanity numbers” worden opgeblazen om invloed uit te oefenen op de perceptie en de meningen van mensen.

Hierover kan nog verder worden gediscussieerd, maar een wereldleider moet zich zeker bewust zijn van het begrip ethiek in de technologie. Waar het gebruikt moet worden om het bereik van hun boodschap te vergroten, en niet door de illusoire digitale mobilisatie te manipuleren.

Meer over Leiderschap.