Carlos-barraza-logo-50

Czym jest Globalne Przywództwo i gdzie są liderzy?

W świecie, który w ostatnich latach był świadkiem szerokich i wielkich zmian, jednym z głównych pytań, zwłaszcza gdy pojawia się kryzys, jest to, kogo szukamy, aby nas poprowadzić?

Ludzie szukają i pytają lidera co robić.

Czy nie taka jest rola lidera? Być pierwszym, prowadzić, przewodzić, wprowadzać na swoją drogę zwolenników, by osiągnąć cel?

A co jeśli cel chce się osiągnąć w skali globalnej? Jak radzić sobie z różnicami kulturowymi, ekonomicznymi i społecznymi?

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o globalnym przywództwie.

Czym jest globalne przywództwo i gdzie są liderzy
Napisane przez
Spis treści

Czym jest globalne przywództwo?

Najpierw jest tu definicja przywództwa.

Rost (1991) określa przywództwo jako „relację wpływu pomiędzy liderami i współpracownikami, którzy zamierzają dokonać istotnych zmian odzwierciedlających ich wspólne cele”, natomiast Kouzes i Posner (1991) uważają, że jest to „sztuka mobilizowania innych, aby chcieli walczyć o wspólne aspiracje”. Z tych i innych definicji wyłaniają się wspólne tematy wpływu, zmiany i współpracy lidera z podwładnymi. Senge et al. (1999), na przykład, opisuje przywództwo jako „zdolność społeczności ludzkiej do dzielenia się swoją przyszłością, a w szczególności do podtrzymywania znaczących procesów zmian, które są do tego wymagane”. (Uniwersytet w Cambridge)

A żeby zdefiniować czym jest Globalne Przywództwo oto dwie definicje.

Globalne przywództwo jest definiowane jako lider, który działa na globalnej scenie z otwartym umysłem w złożonym i zróżnicowanym środowisku.(Hassanzadeh)

Globalne przywództwo zostało zdefiniowane jako – zdolność do efektywnego działania w globalnym środowisku przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności kulturowej.(Historia)

Globalne przywództwo można opisać jako zdolność osoby do mobilizowania społeczności ludzkiej na poziomie globalnym do zamierzenia istotnych zmian w kierunku wspólnej przyszłości.

Z pewnością musi istnieć wspólna wartość, która pozwoli wszystkim ludziom iść prosto tą samą drogą. I jak podają definicje: „chcieć walczyć o wspólne aspiracje”. Z pewnością słowo walka nie jest tak wymyślne i zachwycające, jak mogłoby się wydawać, ale jak wszyscy słyszeliśmy lub czytaliśmy z historii, opowieści, filmów i mitologii, przywódca i zwolennicy napotkali przeszkody, aby dotrzeć do ziemi obiecanej lub osiągnąć cel.

I żeby tak było, musi być cel ogólnoświatowy lub międzykontynentalny, który zmobilizuje społeczności na całym świecie.

Przemówienie polityczne
Biznesmenka prowadząca w nowoczesnym biurze z pracującymi biznesmenami

Globalne przywództwo i różnice kulturowe

Kultury określają nasz sposób myślenia i sposób podejmowania decyzji. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi w sposobie życia, ale w poprzek kultur istnieje zestaw minimalnych norm zachowania, niezależnie od kultury.

Gdybyśmy szukali kultury doskonałej, to, że tak powiem, nigdy byśmy jej nie znaleźli, kultury są już doskonałe takie, jakie są.

Niemiecka kultura znana jest z tego, że bardziej trzyma się zasad. Kultura meksykańska, a także kultury latynoamerykańskie znane są z tego, że są bardziej zrelaksowane i lubią kulturę imprezową. Korea i kraje azjatyckie mają duży szacunek dla swojej władzy. Kultura RPA powstała z połączenia rdzennych Afrykanów i angielskich kolonizatorów, co stworzyło otwartą i przyjazną kulturę.

A wśród różnych liderów, jakich może mieć każda kultura, będą różne pomysły na to, jak rozwiązywać problemy i jak kierować ludźmi, a w tych starciach pomysłów powstaje konflikt i chaos. Jak przywrócić porządek między kulturami?

To co może być dobre dla jednej kultury, może być złe dla drugiej. A to po prostu może przynieść wieczny cykl polaryzacji. To tutaj globalny lider może przekroczyć próg i być równowagą pomiędzy obiema stronami.

Dlatego globalny lider może mieć różne atrybuty i cechy, takie jak empatia, aktywne słuchanie, krytyczne myślenie i otwarty umysł. Dzięki temu globalny lider może „wejść w buty” różnych kultur i lepiej je zrozumieć.

Rozwój globalnych liderów

Globalny lider może mieć wpływ na życie ludzi z całego świata, ale co sprawia, że globalny lider to, globalny lider.

Oto zestaw ogólnych punktów przeglądu tego, co jest wymagane od globalnego lidera.

W rzeczywistości przywództwo, zwłaszcza przywództwo w warunkach globalnych, nie jest po prostu wyspecjalizowaną rolą, ale raczej procesem wpływu społecznego, na przykład wpływania na innych, aby przyjęli wspólną wizję. Po drugie, chcielibyśmy szczególnie podkreślić znaczenie wspólnej wizji, ponieważ uważamy ją za kluczową dla przywództwa. Oczywiście liderzy powinni mieć cele, dążyć do uzyskania przewagi konkurencyjnej i pozytywnej zmiany, jednak tylko wspólna wizja oddaje poziom nadrzędnego celu, który procesy przywódcze i liderzy powinni starać się osiągnąć. Po trzecie i ostatnie, globalni liderzy muszą proaktywnie rozwijać swoich naśladowców i przyczyniać się do zbiorowego wzrostu. ( UTC )

Wraz z upływem lat następuje normalna odnowa pokoleniowa, która również wnosi zmiany w świat. Ale czy istnieje prawdziwy przypływ globalnych liderów przyszłości, którzy mogą rzeczywiście zastąpić tych, którzy już ustępują?

Stąd tak ważny jest rozwój osób, które są w stanie radzić sobie z problemami globalnymi i potrafią łatwo zrozumieć, jak ich indywidualne działania wpływają na społeczności, regiony, narody i poza ich granicami.

Przyszli globalni liderzy muszą kroczyć aside od zachowywać się i działać właśnie polegać na jaźni i musi zawierać bardziej świadomego i świadomego jaźń być. Uznając siebie, mogą dać kolejne kroki na drodze rozwoju swoim naśladowcom.

Kierownik zespołu organizującego pracę w biurze

Technologia i globalne przywództwo

W ramach światowego zasięgu technologii i internetu stosunkowo łatwo jest budować globalne społeczności wokół różnych typów osobowości. Pojawi się jednak pytanie, czy rzeczywiście skuteczny jest przekaz przekazywany przez lidera za pomocą technologii, aby zmobilizować swoich zwolenników.

Komunikacja technologiczna, a zwłaszcza Social Media, może być mieczem obosiecznym. Podczas gdy są osoby, które proaktywnie i dynamicznie kultywują swoje plemiona, aby je budować i pielęgnować, po drugiej stronie są osoby korzystające z, jak to się czasem nazywa, technik black hat, które są jedynie pomieszaniem normalnych i cyfrowych realiów z praktykami oszustwa.

Następuje aktualne zjawisko. W polityce łatwo jest zaobserwować, jak konta w mediach społecznościowych są wykorzystywane i nadmuchiwane „próżnymi numerami”, aby wpływać na postrzeganie i opinie ludzi.

Można prowadzić dalszą dyskusję, ale z pewnością globalny lider musi być świadomy pojęcia etyki w technologii. Tam, gdzie powinno się je wykorzystywać do poszerzania zasięgu swojego przekazu, a nie poprzez manipulowanie iluzoryczną mobilizacją cyfrową.

Więcej o Przywództwo.