Carlos-barraza-logo-50

Wat is culturele diversiteit? Definitie, voordelen en uitdagingen

Als je in zo’n diverse wereld leeft, kom je, als je uit je bubbel stapt, in contact met mensen met verschillende achtergronden en levensstijlen, perspectieven, waarden, normen en gedragingen die tot op zekere hoogte bepalen hoe wij zijn.

Het is dus belangrijk dat we elk van deze aspecten begrijpen en respecteren, en dat is precies waar het bij culturele diversiteit om gaat: mensen met verschillende achtergronden en culturen samenbrengen en een omgeving creëren waarin de verschillen tussen die culturen en achtergronden niet alleen worden erkend, maar ook worden erkend.

Culturele diversiteit helpt ruimte te creëren voor mensen om authentiek zichzelf te zijn, inclusief aspecten als seksuele geaardheid, identiteit, religie, taal, geslacht, handicap, sociaaleconomische status en etniciteit.

What is cultural diversity
Geschreven door
Inhoudsopgave

Wat zijn de voordelen van culturele diversiteit?

diversity teamwork with joined hands

Culturele diversiteit creëert niet alleen een veilige en comfortabele ruimte voor alle mensen, maar heeft een aantal aspecten die onze economie, samenleving en onderwijsstelsel ten goede komen.

Economische voordelen van culturele diversiteit:

Wat de culturele diversiteit op de werkplek betreft, blijkt uit verschillende studies dat bedrijven die een divers personeelsbestand in dienst hebben en hen een inclusieve cultuur bieden, een hogere productiviteit, bedrijfsprestaties, innovatie en tal van andere voordelen behalen.

Alles wijst erop dat gediversifieerde bedrijven beter presteren dan bedrijven die de diversiteit niet vergroten op diverse zakelijke criteria, waarbij bedrijven met de hoogste niveaus van rassendiversiteit 15 keer meer omzet behalen.

Diversiteit stimuleert de economische ontwikkeling en homogeniteit remt die af.

Maatschappelijke voordelen van culturele diversiteit:

In de samenleving geeft het belang van culturele diversiteit je de kans om meer te weten te komen over verschillende overtuigingen en wat mensen nodig hebben, als individuen hebben we onze eigen overtuigingen en verwachten we dat die gerespecteerd worden, dus culturele diversiteit geeft mensen onafhankelijkheid om hun leven in vrijheid te leven.

Het creëert ook een gemeenschap waarin mensen het gevoel hebben bij hun omgeving te horen en tegelijkertijd meer willen leren en ontdekken over andere culturen.

De uitdagingen van culturele diversiteit

Er zijn tegenwoordig veel uitdagingen voor culturele diversiteit, maar wij hebben ze hieronder in detail uitgewerkt.

Misverstanden en stereotypen

Dit is een van de grootste obstakels die wij als samenleving moeten overwinnen om culturele diversiteit te bevorderen en ermee om te gaan, aangezien wij een groep mensen vaak generaliseren op grond van hun vergelijkbare kenmerken.

Het probleem ontstaat echter wanneer alle leden van een culturele groep in een hokje worden geplaatst omdat zij dezelfde kenmerken hebben, vooral op een negatieve manier.

Stereotypen kunnen leiden tot vooroordelen en discriminatie, bedoeld of onbedoeld.

Waardoor we individuele verschillen negeren en dit interfereert met onze benadering van anderen.

Discriminatie en vooroordelen

Culturele discriminatie is een ander belangrijk obstakel, dat ontstaat wanneer een deel van de samenleving van mening is dat bepaalde tradities, gewoonten, overtuigingen of gebruiken minderwaardig zijn aan andere. Als gevolg daarvan worden groepen die aan deze kenmerken gewend zijn mishandeld.

Aan de andere kant worden stereotypen vooroordelen wanneer we gelijkaardige kenmerken van een samenleving nemen en ze samenvoegen om er iets negatiefs uit te halen.

In de meeste gevallen zijn culturele discriminatie en vooroordelen het gevolg van de economische en sociale situatie van een land, verschillende ideologieën en gewoonten in dezelfde regio.

Taalbarrières

Communicatie in het algemeen is van het grootste belang om de levenskwaliteit van mensen te waarborgen en vormt een belemmering voor eerlijke en gelijke communicatie en uitwisseling van kennis.

Aanpassings- en integratieproblemen

Als we rekening houden met alle voorgaande uitdagingen, resulteert het grootste obstakel: als de samenleving vooroordelen en stereotypen heeft over een groep mensen, zullen zij hen discrimineren, en als deze groep mensen niet kan communiceren omdat zij niet dezelfde taal spreken, zullen zij zich niet kunnen aanpassen en integreren in de samenleving.

Daarom is het, om deze uitdaging te overwinnen, belangrijk om aan de slag te gaan met alles wat de culturele diversiteit in de weg staat.

Hoe kan culturele diversiteit worden bevorderd?

Zijn er werkelijk manieren om culturele diversiteit te bevorderen? Ja, en dit zijn de strategieën die de beste resultaten hebben opgeleverd.

Openheid van geest en begrip aanmoedigen

Zoals we al eerder zeiden, ontstaan de meeste vooroordelen en stereotypen omdat sommige mensen zichzelf niet de kans geven of de moeite doen om anderen te begrijpen die andere overtuigingen, culturen of voorkeuren hebben dan zijzelf.

Om diversiteit en inclusie als kernwaarde te bevorderen, moet de samenleving een evenwicht van eigenschappen vinden en mensen met uiteenlopende eigenschappen opnemen, en openheid van geest, tolerantie en empathie bevorderen.

Ondersteuning van onderwijs in culturele diversiteit

Aan de ene kant is het bevorderen van culturele diversiteit in de klas essentieel voor leerlingen om echt inclusief te zijn en draagt het ook bij tot meer empathie en tolerantie, wat zich vertaalt in meer egalitaire samenlevingen.

Door op school, op het werk en in de media over andere culturen te onderwijzen, zal de barrière van vooroordelen worden geslecht en zal de belangstelling van mensen om te leren veel groter worden.

Inclusief beleid en inclusieve praktijken bevorderen

Zo wordt culturele diversiteit op de werkplek sterk bevorderd door een meertalig team, door een verscheidenheid aan leeftijden die samenwerken en door een beleid dat openlijk tegen discriminatie is gericht.

In een schoolomgeving met leerlingen van over de hele wereld is het accepteren en respecteren van alle religieuze praktijken en tradities waaraan leerlingen deelnemen en hen tegelijkertijd steunen in het delen van hun culturen met elkaar, bevorderlijk voor de culturele diversiteit.

Aanmoediging van interculturele communicatie en samenwerking

Door veilige ruimten te creëren waar mensen van verschillende culturen, geslachten, leeftijden en seksuele geaardheden met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen leren kennen, moedigt u hen aan om verschillende standpunten en kennis uit te wisselen.

Bovendien moeten bedrijven in de huidige wereld van werk op afstand, intercultureel management en internationale teams hun werknemers instrumenten aanreiken om met elkaar om te gaan, om misverstanden, verwarring, beledigingen en generalisaties op de werkplek te voorkomen.

Meer over professionele loopbaan