Carlos-barraza-logo-50

9 Voorbeelden van marketingdoelstellingen voor uw strategie

Marketing Objectives Examples
Geschreven door

Er zijn verschillende marketingdoelstellingen die een bedrijf kan vaststellen om zijn marketinginspanningen te sturen.

De marketingdoelstellingen voor een bedrijf zijn het creëren van bekendheid over het bedrijf en zijn producten of diensten, het wekken van belangstelling bij potentiële klanten, het opbouwen van merkentrouw en het verhogen van de verkoop.

De specifieke doelstellingen zullen variëren naargelang het soort bedrijf en de aangeboden producten of diensten.

Maar in het algemeen is het doel zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te converteren in betalende klanten.

Om deze doelstellingen te bereiken, gebruiken bedrijven verschillende marketinginstrumenten en -strategieën, zoals reclame, public relations, promoties en sociale media.

De sleutel is het vinden van de juiste mix van technieken die het beste werken voor het bedrijf en zijn doelmarkt.

Verkoop- en marketingdoelstellingen moeten in overeenstemming zijn met de bedrijfsvisie en -missie

De verkoop- en marketingdoelstellingen van een bedrijf moeten altijd in overeenstemming zijn met de bedrijfsvisie en -missie.

Organisaties die groei willen bereiken en hun belangrijkste prestatie-indicatoren willen halen, moeten een cultuur van teamwerk ontwikkelen in de verschillende afdelingen.

Dit zorgt ervoor dat het bedrijf altijd werkt aan zijn doelstellingen en dat zijn verkoop- en marketinginspanningen gericht zijn op het bereiken van die doelstellingen.

Door zijn verkoop- en marketingdoelstellingen af te stemmen op zijn bedrijfsvisie en -missie kan een bedrijf ervoor zorgen dat het altijd vooruitgaat en vooruitgang boekt in de richting van zijn uiteindelijke doelstellingen.

Over het geheel genomen moeten verschillende marketing- en verkoopteams in staat zijn om samen te werken, zodat beide de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen kunnen ondersteunen en bereiken.

Wat is het doel van het vaststellen van marketingdoelstellingen en KPI's?

Het doel van marketingdoelstellingen is specifieke, meetbare en haalbare doelen vast te stellen die een onderneming hoopt te bereiken door middel van haar effectieve marketingactiviteiten.

De verwezenlijking van uw marketingdoelstellingen moet worden afgestemd op de algemene bedrijfsdoelstellingen voorbeelden, en kan worden gebruikt als leidraad voor de ontwikkeling van een marketingplan.

De belangrijkste doelstellingen van marketing zijn meestal het verhogen van verkoopacties en winst, maar ook andere doelstellingen zoals het vergroten van de merkbekendheid of de klantenbinding kunnen belangrijk zijn.

Het vaststellen van marketing KPI’s is belangrijk omdat het marketeers in staat stelt hun vooruitgang te volgen en te meten ten aanzien van specifieke doelstellingen en uw doelen te bereiken.

Op die manier kunnen zij bepalen of hun campagnes al dan niet doeltreffend zijn en de nodige aanpassingen doorvoeren om aan de vastgestelde statistieken en KPI’s te voldoen.

Bovendien kunnen KPI’s marketeers helpen verbeterpunten te identificeren, te weten waar je naartoe gaat en hun strategieën te optimaliseren voor betere resultaten.

Marketingdoelstellingen moeten binnen een bepaalde termijn haalbaar zijn, anders zijn het eigenlijk helemaal geen doelstellingen.

Haalbare marketingdoelstellingen helpen een bedrijf op koers te blijven en kunnen benchmarks bieden waaraan de vooruitgang kan worden afgemeten.

Eenmaal bereikt, kunnen de marketingdoelstellingen worden herzien of bijgewerkt als dat nodig is om de bedrijfsgroei te blijven stimuleren.

SMART-doelstellingen voor marketing vaststellen

Het SMART-doelstellingenkader is een populair instrument voor het vaststellen van marketingdoelstellingen.

SMART is een acroniem dat staat voor Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Realistisch en Tijdgebonden.

Bij het bepalen van doelstellingen aan de hand van het SMART-raamwerk moeten marketeers beginnen met specifiek te zijn over wat zij hopen te bereiken.

Vervolgens moeten zij zich afvragen of het KPI-doel meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden is.

Een specifiek doel kan bijvoorbeeld zijn de merkbekendheid in de komende zes maanden met 10% te vergroten.

Om ervoor te zorgen dat dit doel SMART is, moeten marketeers nagaan of het realistisch en haalbaar is gezien hun middelen en tijdschema.

Het SMART-doelstellingenkader is een nuttig instrument voor het vaststellen van marketingdoelstellingen, omdat het marketeers dwingt specifiek te zijn en na te denken over de vraag of hun SMART-doelstellingen haalbaar zijn.

Voor marketingteams is het echter belangrijk te onthouden dat niet alle doelstellingen SMART hoeven te zijn om succesvol te zijn.

Er zijn SMART-doelstellingen voorbeelden die u kunnen helpen om meer ideeën te krijgen.

9 Voorbeelden van marketingdoelstellingen

Hieronder volgen 9 voorbeelden van marketingdoelstellingen die kunnen worden gebruikt om de marketingactiviteiten van een bedrijf te sturen:

1. De merkbekendheid vergroten

Een van de doelstellingen van een onderneming kan zijn de bekendheid van haar merk bij het publiek te vergroten.

Dat kan door middel van reclame, sociale media, public relations en andere marketinginitiatieven.

Wanneer de merken nieuw zijn, is het belangrijk dit tot een van de topprioriteiten te maken, zodat hun markt het merk daadwerkelijk kan leren kennen en een eerste klantenbestand kan opbouwen.

2. Het websiteverkeer verhogen

Een ander doel kan zijn om meer verkeer naar de website van het bedrijf te leiden.

Dit kan worden bereikt door de website te optimaliseren voor zoekmachines, online advertenties te plaatsen en de site te promoten via sociale media en andere kanalen.

Door te werken aan inbound marketingstrategieën kunnen bedrijven meer websitebezoekers krijgen die uiteindelijk kunnen worden omgezet in leads, en daarna in een groter aantal nieuwe klanten.

SEO is een van de beste digitale marketingtactieken die het bereiken van deze doelstelling ondersteunen.

3. Leads genereren

Een bedrijf wil misschien meer leads, of potentiële klanten, genereren voor zijn verkoopteam.

Dit kan worden gedaan door middel van lead generation-campagnes die zich richten op potentiële klanten met relevante berichten.

Het is belangrijk dat bedrijven hun marketingcampagnes goed opzetten om zich te richten op klantenwerving van gekwalificeerde leads.

4. Online verkoop stimuleren

Een doelstelling kan zijn de online verkoop te verhogen als het bedrijf een online kanaal heeft ontwikkeld om zijn bedrijf te laten groeien.

Dit kan worden gedaan door de e-commerce website te optimaliseren, online advertenties te plaatsen en e-mailmarketing en andere digitale marketingtactieken te gebruiken.

Bedrijven kunnen Google Analytics instellen om de verkoopcijfers van hun online winkel bij te houden.

5. De verkoop in de winkel verhogen

Als het bedrijf over fysieke vestigingen beschikt, kan een van de doelstellingen zijn de verkoop op die locaties te verhogen.

Dit kan worden gedaan door gerichte lokale reclame, in-store promoties en effectieve merchandising.

Voor sommige steden is traditionele marketing nog steeds effectief en mag niet worden weggelaten uit marketingafdelingen.

Hoewel alle aandacht nu uitgaat naar digitale marketing, zal ook het maken van een marketingplan met offline tactieken helpen om de KPI’s te halen.

6. Uitbreiden naar nieuwe markten

Een ander doel zou kunnen zijn het bereik van het bedrijf uit te breiden naar nieuwe markten.

Dit kan onderzoek inhouden naar nieuwe geografische gebieden en doelgroepen in die gebieden.

Bovendien kan het nodig zijn nieuw marketingmateriaal te ontwikkelen en de huidige marketingmix aan te passen om de nieuwe segmenten beter aan te spreken.

Bedrijven moeten werken aan het begrijpen van de nieuwe markt, zodat zij met succes hun nieuwe klantenwerving op een andere plaats kunnen verbeteren.

7. Voer een nieuwe productcategorie in

Een andere doelstelling zou ook moeten zijn om een nieuwe productcategorie te betreden met een bestaand of nieuw product of dienstenaanbod.

Dit vereist marktonderzoek om de potentiële kans te beoordelen en de ontwikkeling van een marktstrategie voor het nieuwe product of de nieuwe producten.

De lancering van een nieuw product vergt tijd, en daarom moeten projectmanagers en marketingmanagers samenwerken om de lanceringsdatum vast te stellen, maar ook om de campagne eromheen vooraf goed uit te werken om bekendheid bij de klant te creëren.

8. Het marktaandeel vergroten

Een onderneming kan haar aandeel in de totale markt voor haar producten of diensten willen vergroten.

Dit doel zou inhouden dat strategieën worden ontwikkeld om marktaandeel te veroveren op concurrerende merken.

De algemene marketingstrategie van bedrijven moet gericht zijn op het verhogen van de inkomsten en het werven van nieuwe klanten.

9. Merkwaarde opbouwen

Het opbouwen van een sterke merkwaarde is een ander langetermijndoel dat bedrijven vaak stellen voor hun marketinginspanningen.

Dit vereist het creëren van positieve associaties met het merk in de hoofden van de consumenten en het onderscheiden van het merk van concurrenten.

Na verloop van tijd moet dit leiden tot een grotere merkwaarde.

Meer over sociale media

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Inhoudsopgave