Carlos-barraza-logo-50

9 Przykładów celów marketingowych do uwzględnienia w Twojej strategii

Marketing Objectives Examples
Napisane przez

Istnieje wiele celów marketingowych, które firma może wyznaczyć, aby kierować swoimi działaniami marketingowymi.

Celami marketingowymi dla przedsiębiorstwa są: tworzenie świadomości o firmie i jej produktach lub usługach, wywołanie zainteresowania wśród potencjalnych klientów, budowanie lojalności wobec marki oraz zwiększenie sprzedaży.

Cele szczegółowe będą się różnić w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i oferowanych produktów lub usług.

Ale ogólnie rzecz biorąc, celem jest dotarcie do jak największej liczby osób i przekształcenie ich w płacących klientów.

Aby osiągnąć te cele, przedsiębiorstwa wykorzystują różne narzędzia i strategie marketingowe, takie jak reklama, public relations, promocje i media społecznościowe.

Kluczem jest znalezienie odpowiedniej mieszanki technik, które działają najlepiej dla firmy i jej rynku docelowego.

Cele sprzedaży i marketingu powinny być zgodne z wizją i misją firmy

Cele sprzedażowe i marketingowe firmy powinny być zawsze zbieżne z jej wizją i misją biznesową.

Organizacje, które chcą osiągnąć wzrost i spełnić swoje kluczowe wskaźniki wydajności muszą rozwijać kulturę pracy zespołowej w różnych działach.

Dzięki temu firma cały czas pracuje nad osiągnięciem swoich celów, a jej działania sprzedażowe i marketingowe skupiają się na ich realizacji.

Poprzez dostosowanie swoich celów sprzedażowych i marketingowych do wizji i misji biznesowej, firma może zapewnić, że zawsze idzie do przodu i robi postępy w kierunku swoich ostatecznych celów.

Overal, różne zespoły marketingu i sprzedaży powinny być w stanie pracować w połączeniu tak, że oba są w stanie wspierać i osiągnąć główne cele biznesowe.

Jaki jest cel wyznaczania celów marketingowych i KPI?

Celem celów marketingowych jest ustalenie konkretnych, mierzalnych i osiągalnych celów, które firma ma nadzieję osiągnąć poprzez swoje skuteczne działania marketingowe.

Osiągnięcie celów marketingowych powinno być dostosowane do ogólnych celów biznesowych przykłady, i może być stosowany do kierowania rozwoju planu marketingowego.

Głównymi celami marketingu są zazwyczaj zwiększenie promocji sprzedaży i zysków, ale ważne mogą być również inne cele, takie jak zwiększenie świadomości marki lub lojalności klientów.

Ustalenie marketingowych KPI jest ważne, ponieważ pozwala marketerom śledzić i mierzyć postępy w realizacji konkretnych celów i osiągać swoje cele.

W ten sposób mogą określić, czy ich kampanie są skuteczne, czy też nie i dokonać niezbędnych korekt, aby spełnić ustalone metryki i KPI.

Dodatkowo, KPI mogą pomóc marketerom zidentyfikować obszary do poprawy, wiedzieć, dokąd zmierzasz i zoptymalizować swoje strategie dla lepszych wyników.

Cele marketingowe muszą być osiągalne w określonych ramach czasowych; w przeciwnym razie nie są w ogóle celami.

Osiągalne cele marketingowe pomagają utrzymać firmę na właściwym torze i mogą stanowić punkty odniesienia, względem których można mierzyć postęp.

Raz osiągnięte cele marketingowe mogą być zmieniane lub aktualizowane w miarę potrzeb, aby nadal napędzać wzrost biznesu.

Ustalanie marketingowych celów SMART

Ramy celów SMART to popularne narzędzie do wyznaczania celów marketingowych.

SMART to akronim oznaczający Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-based.

Ustalając cele z wykorzystaniem ram SMART, marketerzy powinni zacząć od skonkretyzowania tego, co mają nadzieję osiągnąć.

Następnie powinni zadać sobie pytanie, czy cel KPI jest mierzalny, osiągalny, realistyczny i określony w czasie.

Przykładowo, celem szczegółowym może być zwiększenie świadomości marki o 10% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Aby upewnić się, że ten cel jest SMART, marketerzy musieliby zastanowić się, czy jest on realistyczny i osiągalny biorąc pod uwagę ich zasoby i ramy czasowe.

Ramy celów SMART są pomocnym narzędziem do wyznaczania celów marketingowych, ponieważ zmuszają marketerów do konkretów i zastanowienia się, czy ich cele SMART są osiągalne.

Dla zespołów marketingowych ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie wszystkie cele muszą być SMART, aby odnieść sukces.

Istnieją przykłady celów SMART, które mogą poprowadzić Cię do posiadania większej ilości pomysłów.

9 Przykłady celów marketingowych

Poniżej przedstawiono 9 przykładów celów marketingowych, które mogą być wykorzystane do ukierunkowania działań marketingowych firmy:

1. Zwiększenie świadomości marki

Jednym z celów, jakie może mieć firma, jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat jej marki.

Można to zrobić poprzez reklamę, media społecznościowe, public relations i inne inicjatywy marketingowe.

Kiedy marki są nowe, ważne jest, aby to było wśród najważniejszych priorytetów, aby ich rynek mógł faktycznie poznać markę i zbudować pierwszą bazę klientów.

2. Zwiększenie ruchu na stronie internetowej

Innym celem może być skierowanie większego ruchu na stronę internetową firmy.

Można to osiągnąć poprzez optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek, prowadzenie reklam online oraz promowanie strony poprzez media społecznościowe i inne kanały.

Pracując nad strategiami inbound marketingu, firmy mogą zwiększyć liczbę odwiedzających stronę internetową, którzy ostatecznie mogą zostać przekształceni w leadów, a następnie w większą liczbę nowych klientów.

SEO jest jedną z najlepszych taktyk marketingu cyfrowego, która wspiera osiągnięcie tego celu.

3. Generowanie leadów

Firma może chcieć wygenerować więcej leadów, czyli potencjalnych klientów, dla swojego zespołu sprzedaży.

Można to zrobić poprzez kampanie generowania leadów, które kierują do potencjalnych klientów odpowiednie komunikaty.

Ważne jest, aby firmy stablilizować swoje kampanie marketingowe prawidłowo, aby skupić się na pozyskiwaniu klientów kwalifikowanych leadów.

4. Zwiększenie sprzedaży online

Jednym z celów może być zwiększenie sprzedaży online, jeśli firma rozwinęła kanał internetowy w celu rozwoju swojej działalności.

Można to zrobić poprzez optymalizację strony internetowej e-commerce, prowadzenie reklam online oraz stosowanie marketingu e-mailowego i innych taktyk marketingu cyfrowego.

Firmy mogą ustawić Google Analytics, aby śledzić metryki sprzedaży swojego sklepu internetowego.

5. Zwiększenie sprzedaży w sklepie

Jeśli firma ma placówki stacjonarne, jednym z celów może być zwiększenie sprzedaży w tych miejscach.

Można to zrobić poprzez ukierunkowane reklamy lokalne, promocje w sklepach i skuteczny merchandising.

Dla niektórych miast tradycyjny marketing jest nadal skuteczny i nie powinien być pomijany w działach marketingu.

Chociaż cały nacisk został teraz na marketing cyfrowy, również stworzyć plan marketingowy, który obejmuje off-line taktyki będzie również wspierać do spełnienia KPI.

6. Rozszerzenie działalności na nowe rynki

Innym celem może być rozszerzenie zasięgu firmy na nowe rynki.

Może to obejmować badania nowych obszarów geograficznych, jak również docelowych odbiorców na tych obszarach.

Dodatkowo, może to wymagać opracowania nowych materiałów marketingowych i dostosowania obecnego marketingu mix, aby lepiej przemawiać do nowych segmentów.

Firmy muszą pracować nad zrozumieniem nowego rynku, aby móc z powodzeniem poprawić pozyskiwanie nowych klientów w innym miejscu.

7. Wprowadź nową kategorię produktów

Kolejnym celem powinno być również wejście w nową kategorię produktową z istniejącą lub nową ofertą produktów lub usług.

Wymagałoby to przeprowadzenia badań rynku w celu oceny potencjalnych możliwości, jak również opracowania strategii wejścia na rynek dla nowego produktu (produktów).

Wprowadzenie na rynek nowego produktu wymaga czasu, dlatego kierownicy projektów i marketingowcy powinni współpracować ze sobą, aby ustalić datę premiery, ale także odpowiednio dopracować kampanię wokół niego przed, aby stworzyć świadomość klientów.

8. Zwiększenie udziału w rynku

Firma może chcieć zwiększyć swój udział w ogólnym rynku swoich produktów lub usług.

Cel ten wiązałby się z opracowaniem strategii odbierania udziałów w rynku konkurencyjnym markom.

Ogólna strategia marketingowa firmy powinna skupiać się na zwiększaniu przychodów i pozyskiwaniu nowych klientów.

9. Budowanie kapitału marki

Budowanie silnego kapitału marki to kolejny długoterminowy cel, który firmy często stawiają przed swoimi działaniami marketingowymi.

Wymaga to stworzenia w umysłach konsumentów pozytywnych skojarzeń z marką i odróżnienia jej od konkurencji.

Z czasem powinno to doprowadzić do zwiększenia wartości marki.

Więcej o mediach społecznościowych

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Spis treści