Carlos-barraza-logo-50

Що таке професійна етика і чому вона важлива?

What are professional ethics and why are they important
Написано

Професійна етика важлива тому, що вона диктує професіоналам низку правил, пов’язаних з тим, як професіонал поводиться з людьми, з якими він/вона має професійні стосунки.

З філософської точки зору, етика пов’язана з мораллю і з тим, як люди поводяться в сенсі добра чи зла.

У цій статті я розповім вам про професійну етику, види етики, характеристики професійної етики, принципи, на яких вона ґрунтується, та причини, чому професійна етика важлива.

Що таке професійна етика?

Work ethic

Професійна етика – це сукупність моральних норм, які регулюють поведінку та дії професіоналів. Варто зазначити, що для кожної професії ці правила можуть відрізнятися, але вони завжди будуть базуватися на принципах і цінностях.

Доречно також розглянути поняття професіонала, моралі та етики.


Професіонал.
. Зазвичай відноситься до випускника університету, який здобув науковий ступінь і здійснює свою професію зі знанням справи та здібностями.


Мораль
. Цей термін стосується способу дії людини в її суспільному та індивідуальному житті, пов’язаного з відношенням до добра і зла або до добра і зла.

Етика. Вона стосується моральних норм, на яких ґрунтується поведінка людини в середовищі, в якому вона розвивається: індивідуальному, соціальному, професійному тощо. Етика поділяється на три галузі або види: метаетика, нормативна та прикладна.

Професійна етика має прикладний характер, коли спірні питання розглядаються з точки зору моралі.

Чому професійна етика важлива?

Coworkers listening to their colleague

Професійна етика важлива, тому що вона допомагає створювати організації, засновані на моральних стандартах поведінки.

Ось кілька причин, чому професійна етика важлива.

Загальна характеристика професійної етики

Професійна етика має загальні характеристики, з яких можна вивести інші, більш конкретні:

Це пов'язано з мораллю.

Професійна етика виникає з імпульсу тримати людську діяльність в порядку і за правилами.

Професійна етика спрямована на підтримку та покращення послуг, що надаються професіоналом.

Він переслідує моральну чистоту професій.

Професійна етика покликана забезпечити, щоб професії слідували позитивним шляхам, встановленим у кожному суспільстві.

Професійна етика передбачає дотримання цінностей.

У ньому представлені чесноти, з якими працюють професіонали.

Принципи професійної етики

Професійна етика ґрунтується на принципах доброчинності, незалежності, незлочинності та справедливості.

Принцип доброчинності.

В її основі лежать блага і чесноти, а дії професіонала спрямовані на підтримання сприятливого ставлення до людини, яка звертається за послугою, і до суспільства в цілому.

Принцип автономії.

Вона орієнтована на повагу до свободи, на пошук балансу і справедливості, як правило, у відносинах між професіоналом і клієнтом, щоб не виникало конфліктів інтересів, а тим більше етичних.

Принцип незлочинності.

Вона ґрунтується на утриманні від будь-яких дій, які можуть завдати шкоди; професіонал зобов'язаний не завдавати жодної шкоди людям, з якими він/вона має справу.

Принцип справедливості.

Вона ґрунтується на соціальному сенсі професії; вона переслідує зобов'язання професій шукати загальне благо, гідне життя і встановлення справедливості та рівності.

Види професійної етики

Професійна етика стосується принципів і критеріїв, які регулюють дії професіонала; однак існує кілька видів професійної етики, кожен з яких пов’язаний з певною професією. Нижче наведені найбільш актуальні з них.

Професійний етичний кодекс

Не існує універсального етичного кодексу для професіоналів, оскільки етичні принципи, якими керується професіонал у своїй поведінці, можуть відрізнятися залежно від сфери його діяльності.

Однак є деякі загальні етичні принципи, яких повинні дотримуватися всі професіонали, такі як чесність, доброчесність і повага до інших.

Крім того, фахівці завжди повинні ставити інтереси своїх клієнтів або пацієнтів на перше місце і уникати будь-яких конфліктів інтересів.

Рамки дисциплінарних етичних стандартів повинні бути встановлені організацією.

Для представників цієї професії буде обов’язковим дотримання кодексу поведінки та етики.

Мета етичного кодексу – зменшити сумніви в процесі прийняття етичних рішень.

Крім того, незалежно від галузі, професіонали повинні зберігати цілісність і репутацію компанії.

За допомогою етичного кодексу організації не можуть повністю гарантувати поведінку співробітників, але він встановлює мінімум етичної поведінки, яка, як очікується, зменшить або усуне будь-які скарги, витік конфіденційної інформації або етичні проблеми, які можуть зашкодити іміджу компанії.

Як розвивати вищі стандарти професійної етики?

Фахівці можуть дізнатися про етичні процедури та про те, як застосовувати їх у своїй роботі.

Вищі професійні етичні стандарти можна розвивати через освіту та навчання.

Деякі способи розвитку професійної поведінки відповідно до етичних стандартів можуть включати відвідування курсів або семінарів з етики, відвідування професійних конференцій або читання професійних журналів.

Люди також можуть шукати наставників, керівників або рольових моделей, які професійно виконують етичні обов’язки на своєму робочому місці.

Вони також можуть отримати вказівки щодо того, як вирішувати етичні дилеми та відповідні закони.

Крім того, організації можуть створити етичну культуру, встановивши чіткі очікування для співробітників і надавши їм ресурси, які допоможуть їм приймати етичні рішення.

Як професійна етика впливає на прийняття рішень?

Коли фахівці стикаються з етичними дилемами, вони повинні враховувати етичні принципи, щоб приймати обґрунтовані рішення, які відповідають моральним цінностям і професійним обов’язкам. Етичне прийняття рішень передбачає оцінку потенційних наслідків дій для зацікавлених сторін і суспільства в цілому.

Баланс між професійними обов’язками та етичними міркуваннями вимагає від людей пріоритетності етичних стандартів та доброчесності у процесі прийняття рішень. Вирішення конфліктів інтересів та підтримка прозорості є життєво важливими аспектами дотримання професійної етики.

Професійна етика впливає на вибір, який люди роблять у своїх професійних функціях, підкреслюючи важливість етичної поведінки та відповідального прийняття рішень у всіх аспектах своєї роботи.

Які загальні етичні принципи існують у професійному середовищі?

Конфіденційність є фундаментальним етичним принципом професійної діяльності, що підкреслює важливість захисту конфіденційної інформації та поваги до приватного життя клієнтів. Дотримання конфіденційності зміцнює довіру та захищає інтереси осіб, які звертаються за професійними послугами.

Професіонали повинні прагнути до досконалості та дотримуватися професійної етики в усіх своїх починаннях. Прагнення до досконалості передбачає безперервне навчання, дотримання етичних принципів та демонстрацію високого рівня компетентності у відповідних галузях.

Відстоювання гідності людей є етичним обов’язком, якого повинні дотримуватися професіонали. Повага до автономії та прав клієнтів і колег сприяє формуванню культури взаємної поваги та створенню сприятливого й інклюзивного робочого середовища.

Як орієнтуватися в етичних викликах у професійній практиці?

Встановлення рамок для прийняття етичних рішень має важливе значення для професіоналів, щоб ефективно вирішувати етичні проблеми. Ця система повинна охоплювати етичні принципи, етичні кодекси та настанови щодо етичної поведінки в межах професії.

Дотримання етичних міркувань у всіх діях має вирішальне значення для збереження професійної доброчесності та виконання етичних обов’язків. Професіонали повинні пам’ятати про вплив своїх рішень на зацікавлені сторони та суспільство, забезпечуючи відповідність своїх дій етичним стандартам.

Коли фахівці стикаються з етичними дилемами, вони можуть звернутися до встановлених керівних принципів і проконсультуватися з відповідними комітетами з професійної етики. Вирішення етичних проблем вимагає вдумливого і зваженого підходу, який надає пріоритет етичним цінностям і принципам.

Приклади дотримання професійної етики

Business people are working meeting

Дотримання професійної етики є очевидним, коли:

Насамкінець, існує тісний взаємозв’язок між етикою та професією, оскільки професіонали в усіх сферах повинні діяти за принципом добровільного заподіяння шкоди іншій людині та дотримуватися етики, роблячи свій внесок у колективний розвиток та суспільний добробут.

Посилання
Більше про професійну кар'єру.
Зміст