Carlos-barraza-logo-50

Ce este etica profesională și de ce este ea importantă?

Ce este etica profesională și de ce este ea importantă
Scris de

Etica profesională este importantă pentru că dictează profesioniștilor o serie de reguli legate de modul în care un profesionist acționează față de persoanele cu care are relații profesionale.

Din punct de vedere filozofic, etica are de-a face cu moralitatea și cu modul în care oamenii acționează în sensul bunătății sau al răutății.

În acest articol vă voi informa despre etica profesională, tipurile de etică, caracteristicile eticii profesionale, principiile pe care se bazează și motivele pentru care etica profesională este importantă.

Ce este etica profesională?

Etica muncii

Etica profesională este constituită de toate standardele morale care guvernează comportamentul și acțiunile profesioniștilor. Trebuie remarcat faptul că aceste reguli pot varia în funcție de fiecare profesie în parte, dar ele se vor baza întotdeauna pe principii și valori.

De asemenea, este relevant să conceptualizăm un profesionist, morala și etica.

Profesional . În general, se referă la un absolvent de universitate care a obținut o diplomă și care își exercită profesia cu abilitate și aplicație.

Morală . Acest termen se referă la modul de a acționa al unei persoane, în ceea ce privește viața sa socială și individuală, raportând această acțiune la bine și la rău sau la bunătate și răutate.

Etica. Aceasta se referă la normele morale pe care se bazează comportamentul unei persoane în mediul în care se dezvoltă; fie că este vorba de mediul individual, social sau profesional, printre altele. Etica se împarte în trei ramuri sau tipuri: metaetică, normativă și aplicată.

Etica profesională este de tip aplicat, în care problemele controversate sunt abordate din punct de vedere moral.

De ce este importantă etica profesională?

Colaboratori care își ascultă colegul

Etica profesională este importantă pentru că servește la crearea unor organizații bazate pe standarde morale de conduită.

Iată o serie de motive pentru care etica profesională este importantă.

Caracteristici generale ale eticii profesionale

Etica profesională are caracteristici generale din care pot fi derivate altele mai specifice:

Este legată de moralitate.

Etica profesională se naște din impulsul de a menține performanța umană în ordine și în conformitate cu regulile.

Etica profesională urmărește să susțină și să îmbunătățească serviciile furnizate de un profesionist.

Aceasta urmărește corectitudinea morală a profesiilor.

Etica profesională urmărește să se asigure că profesiile urmează căile pozitive stabilite în fiecare societate.

Etica profesională implică respectarea valorilor.

Prezintă virtuțile cu care profesioniștii practică.

Principii de etică profesională

Etica profesională se bazează pe principiile beneficenței, autonomiei, non-maleficenței și justiției.

Principiul beneficenței.

Fundamentul său se referă la bunuri și virtuți, iar acțiunile profesionistului sunt orientate spre menținerea unui comportament favorabil față de persoana care solicită serviciul și față de societate în general.

Principiul autonomiei.

Este orientată spre respectarea libertății, spre căutarea echilibrului și a echității ca regulă în relația dintre profesionist și client, astfel încât să nu existe conflicte de interese și cu atât mai puțin etice.

Principiul non-maleficenței.

Ea se bazează pe omisiunea oricărui act care ar putea cauza prejudicii; profesionistul este obligat să nu dăuneze în niciun fel persoanelor cu care se ocupă.

Principiul justiției.

Ea se bazează pe simțul social al profesiei; urmărește angajamentul profesiilor de a căuta binele comun, o viață demnă și instaurarea justiției și echității.

Tipuri de etică profesională

Etica profesională se referă la principiile și criteriile care reglementează acțiunile unui profesionist; cu toate acestea, există mai multe tipuri de etică profesională, fiecare dintre ele fiind legată de o profesie. Următoarele sunt cele mai relevante.

Exemple de respectare a eticii profesionale

Oamenii de afaceri se întâlnesc în ședință de lucru

Respectarea eticii profesionale este evidentă atunci când:

În concluzie, există o relație strânsă între etică și profesie, deoarece profesioniștii din toate domeniile trebuie să acționeze în conformitate cu principiul de a nu face rău în mod voluntar unei alte ființe umane și să respecte etica prin contribuția la dezvoltarea colectivă și la bunăstarea socială.

Referințe
Mai multe despre cariera profesională.
Cuprins