Vad är en konkurrensfördel i näringslivet?

Inom industrin finns det en naturlig konkurrens om att ta de första platserna när det gäller försäljning, tillväxt och varumärkespositionering.

Därför är det bra att veta vad ett företags konkurrensfördelar är och andra aspekter av intresse i detta avseende.

konkurrensfördelar i näringslivet
Skrivet av

Innehållsförteckning

Vad är konkurrensfördelar?

Konkurrensfördelar är en särskild egenskap hos ett företag som gör att det sticker ut från övriga företag.

Det kan också avse produkter eller tjänster som till sin natur är överlägsna andra, vilket ger dem en fördel i konkurrensen.

Konkurrensfördelar är ett begrepp som används i förhållande till ett riktmärke i branschen, dvs. det används som en jämförelse med det bästa företaget i branschen.

På grundval av ovanstående kan man försäkra sig om att ett företag har en konkurrensfördel när det har en särskild egenskap som gör att det ligger före sina konkurrenter.

Affärsmöten och lagarbete av affärsmän
företag

Typer av konkurrensfördelar

Beroende på arten av den egenskap eller det kännetecken som ger fördelen kan den vara:

Interna konkurrensfördelar

Uppstår när egenskapen till sin natur är belägen i företagets interna del, i administrativa, produktionsmässiga eller liknande aspekter. Till exempel när tillverkningskostnaderna för en viss produkt är lägre än för konkurrenterna. Denna typ av fördel ger bättre produktionsvillkor, högre lönsamhet och mer vinst från försäljningen.

Externa konkurrensfördelar

Produkten: representeras av de egenskaper som ger en produkt ett mervärde för köparen, antingen genom att den ger ytterligare fördelar eller genom att den kan användas längre, vilket i slutändan sparar pengar för den som köper den. Därför tenderar köparen att föredra den och genom att förvärva den höjer han företagets försäljningstakt och placerar det i en fördelaktig position i förhållande till andra. Denna typ av fördel är överraskande eftersom den kan få köparna att köpa en produkt till ett högre pris än vad konkurrenterna erbjuder, tack vare löftet om dess fördelar. Denna process är dock inte enkel och kräver en stor insats från företagets sida i form av marknadsföringsstrategier för att uppnå målet.

Varför bör företag känna till sina konkurrensfördelar?

I dag kan ett företag sticka ut från mängden genom att erbjuda allmänheten vissa fördelar.

Att känna till ett företags konkurrensfördel är i sig självt en fördel, eftersom det gör det möjligt för branschen att utnyttja den och dra nytta av den för att leda konkurrensen på arbetsmarknaden.

I detta sammanhang kan man nämna några konkurrenssituationer som visar att företaget känner till sina fördelar:

Hur utvecklar man en konkurrensfördel?

Affärsfolk i affärsdistriktet

Beroende på vilken typ av konkurrensfördel ett företag har kan det utveckla den på olika sätt:

Slutligen kan företaget utveckla sin konkurrensfördel genom att inrikta sina marknadsföringsstrategier på att dra nytta av fördelarna med denna särställning som gör att det sticker ut från andra.

För att göra detta är det dock nödvändigt att genomföra marknadsundersökningar och forskning för att identifiera denna konkurrensfördel, baserat på en jämförelse mellan företaget självt och andra företag i branschen.

Utan tvekan har de stora jättarna inom branschen specialiserade avdelningar där dessa studier utförs och där man fastställer de riktlinjer som ska tillämpas för att utforma marknadsföringsstrategier som ska dra nytta av denna konkurrensfördel, så det är en faktor som förtjänar varje entreprenörs eller affärsman att uppmärksamma.

Mer om affärsplanering.