7 typer av inlärningsstilar

Att vara medveten om att det finns olika typer av inlärningsstilar kan vara till stor hjälp för att kunna identifiera vilken stil du har och på så sätt arbeta med tekniker som gör det lättare att behålla information.

Lär dig mer om olika typer av inlärningsstilar som du kanske inte kände till och som du kanske har förväxlat med vanor som du hade när du försökte lära dig något utantill.

Typer av inlärningsstilar
Skrivet av
Innehållsförteckning

Olika typer av inlärningsstilar

De olika typer av inlärningsstilar som vi kommer att tala om nedan har ofta inget med klassrummet att göra, utan med hur människor tar till sig allt som händer runt omkring dem utifrån vad som skulle kunna betraktas som deras egen synvinkel och förmåga.

Visuellt lärande

Father and daughter working at diving workshop center - Diver tank visual inspection

Detta är en typ av inlärningsstil där grafiska arrangörer eller visuella metoder används för att få ordning på informationen. Den är direkt kopplad till planerings- och abstraktionsförmågan.

Den används främst tack vare sin snabbhet, eftersom den mänskliga hjärnan har förmågan att bearbeta bilder med högre hastighet än ord, så informationen förmedlas på detta sätt när det finns mycket och mindre tid till förfogande.

Bland de olika inlärningsstilar som finns kan man säga att detta är den idealiska stilen om du vill förmedla komplexa begrepp med högre hastighet än med ord, och med rätt bild kan du redan förmedla idén till människor.

Dessutom har innehåll som är visuellt organiserat den stora fördelen att språkbarriären helt kan elimineras. Detta beror på att bilder är universella och att det inte behövs något särskilt språk för att förstå dem.

Kinestetiskt lärande

Learning to skateboarding

Kinestetisk inlärning, som också kallas kinestetisk inlärning, avser den typ av inlärningsstil där det är lättare att lagra information när man utför fysiska aktiviteter (t.ex. går), liksom när man hanterar föremål.

I allmänhet kan vi identifiera det hos de elever som ständigt rör sig och alltid letar efter en ursäkt för att resa sig från sin plats. I allmänhet är det personer som har svårt att sitta hela dagen, medan de kan utmärka sig inom sport eller manuella aktiviteter.

Det är en av de inlärningsstilar där det som lärs in på ett överflödigt sätt har möjlighet att stanna kvar länge i hjärnan. I vissa fall har det visat sig att denna typ av elever behåller informationen livet ut. Nackdelen är att det kan ta längre tid att få tillgång till informationen.

För de personer som identifierar sig med inlärning på detta sätt är det alltid bäst att stimulera sina motoriska färdigheter när de studerar. Bland de aktiviteter som många rekommenderar är målning, skulptering och snickeri.

Auditiv inlärning

Smiling kid listening to music

Att känna till den auditiva inlärningen är viktigt för alla individers utveckling, och detta är främst fokuserat på vad som är förståelsen och assimileringen av information genom att använda det auditiva systemet, så det representeras av både örat och alla dess inre delar.

I allmänhet är den inlärningsmetod som används av denna typ av människor att tala och lyssna. Man måste ta hänsyn till att vi redan långt innan vi föds har förmågan att lyssna på vår omvärld, och det är en förmåga som vi förädlar med tiden.

Det är oerhört viktigt att kunna identifiera de elever som har denna stil, eftersom det på så sätt blir möjligt att söka efter metoder som kan förbättra och utveckla förmågan att uppnå en större förståelse av informationen och en mycket smidigare och tydligare kommunikation.

Att lyssna är dock mycket mer än att bara höra rösten som talar. Det handlar om att vara villig och öppen för att ta emot och uttrycka kritik och åsikter som strider mot våra egna, och att delta i så kallade argumenterande debatter. För dessa elever förändrar studierna dem.

Socialt lärande

Students hanging out in university mezzanine social area

Socialt lärande bygger på en teori som utvecklades av psykologen Albert Bandura som föreslog att lärande är en kognitiv process som äger rum i ett socialt sammanhang och som sker genom observation eller direkt instruktion.

Denna inlärningsstil omfattar alla sociala aspekter av vårt dagliga liv, där det sägs att vi kan lära oss genom att titta, lyssna och även genom att göra. Det är en kombination av auditiva, visuella och kinestetiska stilar i syfte att förstå nya begrepp.

Numera finns det olika verktyg för socialt lärande som går hand i hand med tekniken, inklusive sociala nätverk och programvaror som de flesta av oss använder för att kommunicera i våra personliga och yrkesmässiga liv.

I dag försöker vi dra nytta av det sociala lärandet med e-läromedelsinnehåll, eftersom människor i traditionella inlärningsmiljöer inte riktigt behåller informationen under lång tid, så det är mycket lättare att lagra informationen i användarnas medvetande.

Intrapersonellt lärande

Woman at home deep in thoughts thinking and planning

Intrapersonellt lärande är direkt kopplat till intrapersonell intelligens, som har att göra med en individs medvetenhet om sina egna förmågor och begränsningar. Det är en typ av intelligens som gör det möjligt för en person att perfekt förstå inte bara vem han eller hon är utan också vad han eller hon vill.

När vi specifikt talar om intrapersonellt lärande avser vi förståelsen av information när den är kopplad till personens eget känsloliv. Att kunna relatera många saker och förstå dem på ett mycket personligt sätt som någon annan kanske inte förstår.

Det kan vara så att detta är en av de olika typerna av inlärningsstilar där personens humör har mycket att göra när det gäller att lära sig nya saker. Liksom de erfarenheter som personen har gjort för att informationen ska kunna bearbetas snabbare.

Man förväntar sig också att denna typ av person inte bara kan känna till sina egna metoder för att lära sig eller för att relatera information. Men även de aspekter där de är bra och kan direkt utvecklas så mycket som möjligt.

Verbal inlärning

Cheerful dad and kid talking while having snack

Verbal inlärning är en av de vanligaste typerna av inlärning och handlar om överföring av information genom att tala. Naturligtvis är det direkt kopplat till auditiv inlärning, eftersom det krävs både en avsändare och en mottagare av informationen.

I många fall används det som ett verktyg för att främja förhållandet mellan en grupp studenter, eftersom det är nödvändigt att de kan kommunicera med varandra så att var och en kan bidra till vad som skulle vara en allmän idé i form av en diskussion om ett specifikt ämne.

Av de olika typerna av inlärningsstilar som finns i det här fallet är fördelen att det är en stil där man behåller informationen på ett mycket varaktigt sätt, och genom att stimulera hjärnan medan du pratar om ämnet kommer den att lagra den utan att det blir så komplicerat.

Dessutom är den idealisk för att utveckla respekt mellan de personer som ingår i diskussionen, samt tolerans, flexibilitet och förbättra sättet att öppna sig för andra, så att du vinner på mer än ett område i ditt privatliv och yrkesliv.

Matematisk logisk inlärning

Teacher teaching the maths

När vi talar om logisk-matematisk inlärning avser vi förmågan att använda siffror på ett effektivt sätt, att resonera på ett lämpligt sätt och att använda logisk-matematiskt tänkande. Den hanteras vanligen i abstrakta begrepp eller komplexa argument.

Det är de olika inlärningsstilarna som är avgörande för ett barns korrekta utveckling, eftersom man genom dem får möjlighet att påbörja bildandet av de första perceptuella och motoriska systemen för att kunna hantera föremål, vilket kommer att vara avgörande under de första levnadsåren.

Inom detta område kan eleverna dra slutsatser beroende på hur logiska saker och ting är och hur de kan organisera dem i sitt sinne, och ofta får de rätt i ett koncept eller ett sätt att göra saker och ting bara genom att se vad som händer runt omkring dem.

En person kan till exempel gissa var varje typ av rum finns i en byggnad som han eller hon inte känner till ritningarna för eftersom rören fungerar på ett visst sätt och alla borde gå åt samma håll om det är samma typ av rum: badrummen.

Mer om Mind