Carlos-barraza-logo-50

7 rodzajów stylów uczenia się

Świadomość, że istnieją różne rodzaje stylów uczenia się może być bardzo pomocna w określeniu, który z nich jest Twoim i w ten sposób być w stanie pracować nad technikami poprawiającymi utrzymanie informacji.

Poznaj rodzaje stylów uczenia się, o których mogłeś nie wiedzieć i które mogłeś pomylić z nawykami, jakie miałeś, gdy próbowałeś coś zapamiętać.

Rodzaje stylów uczenia się
Napisane przez
Spis treści

Różne rodzaje stylów uczenia się

Różne rodzaje stylów uczenia się, o których będziemy mówić poniżej, często nie mają nic wspólnego z klasą, ale ze sposobem, w jaki ludzie przyswajają wszystko, co dzieje się wokół nich, z tego, co można przyjąć jako ich własny punkt widzenia i zdolności.

Nauka wizualna

Ojciec i córka pracujący w centrum warsztatów nurkowych - inspekcja wizualna zbiornika nurkowego

Jest to typ stylu uczenia się, w którym do osiągnięcia porządku informacji wykorzystuje się organizery graficzne lub metody wizualne. Jest ona bezpośrednio związana ze zdolnością do planowania i abstrakcji.

Stosuje się go głównie dzięki szybkości, ponieważ ludzki mózg ma zdolność do przetwarzania obrazów z większą szybkością niż słowa, więc informacje są przekazywane w ten sposób, gdy jest ich dużo, a czasu mniej.

Wśród różnych stylów uczenia się, które istnieją, można powiedzieć, że jest to idealny w przypadku, gdy chcesz przekazać złożone koncepcje z większą szybkością niż w przypadku użycia słów, a dzięki odpowiedniemu obrazowi możesz już przekazać pomysł ludziom.

Ponadto treści, które są zorganizowane wizualnie, mają tę wielką zaletę, że mogą całkowicie wyeliminować barierę językową. Dzieje się tak dlatego, że obrazy są uniwersalne i do ich zrozumienia nie jest potrzebny żaden specyficzny język.

Kinestetyka

Nauka jazdy na deskorolce

Kinestetyczne uczenie się, które jest również znane jako uczenie się kinestetyczne, odnosi się do tego rodzaju stylu uczenia się, w którym łatwiej jest przechowywać informacje podczas wykonywania czynności fizycznych (takich jak chodzenie), podobnie jak w przypadku manipulowania przedmiotami.

Generalnie możemy ją zidentyfikować u tych uczniów, którzy są w ciągłym ruchu, zawsze szukają pretekstu, by wstać ze swojego miejsca. Generalnie będą to osoby, które słabo radzą sobie siedząc cały dzień, natomiast w sporcie czy czynnościach manualnych będą mogły się wybić.

Jest to jeden ze stylów uczenia się, w którym to, czego się uczy, nadmiarowo, ma możliwość zatrzymania na długo w mózgu. W niektórych przypadkach udowodniono, że tego typu studenci zachowują informacje na całe życie. Minusem jest to, że uzyskanie informacji może trwać dłużej.

Dla osób, które w ten sposób identyfikują się z nauką, zawsze najlepiej jest stymulować ich zdolności motoryczne podczas nauki. Wśród zajęć, które wielu poleca są malowanie, rzeźbienie czy stolarstwo.

Uczenie się ze słuchu

Uśmiechnięte dziecko słuchające muzyki

Znajomość nauki o słuchu jest niezbędna dla rozwoju wszystkich jednostek, a ta skupia się głównie na tym, czym jest rozumienie i przyswajanie informacji poprzez wykorzystanie układu słuchowego, a więc jest on reprezentowany zarówno przez ucho, jak i wszystkie jego wewnętrzne części.

Ogólnie rzecz biorąc, metoda uczenia się stosowana przez ten typ osób to metoda mówienia i słuchania. Należy wziąć pod uwagę, że od dawna przed urodzeniem potrafimy słuchać otaczającego nas świata i jest to umiejętność, którą doskonalimy wraz z upływem czasu.

Niezwykle ważna jest możliwość zidentyfikowania tych uczniów, którzy przyjmują taki styl, ponieważ w ten sposób będzie można szukać metod zdolnych do wzmocnienia i rozwinięcia zdolności do osiągnięcia większego zrozumienia informacji oraz znacznie bardziej płynnego i jasnego przekazu.

Jednak słuchanie polega na czymś więcej niż tylko na słyszeniu głosu, który mówi. Wiąże się to z chęcią i otwartością na przyjęcie i wyrażenie krytyki i opinii, które są sprzeczne z naszymi własnymi, wchodząc w tak zwane debaty argumentacyjne. Dla takich studentów studiowanie przekształca ich.

Uczenie się społeczne

Studenci spędzający czas w uniwersyteckiej strefie socjalnej na antresoli

Społeczne uczenie się opiera się na teorii, która została stworzona przez psychologa Alberta Bandurę, gdzie zaproponował on, że uczenie się jest procesem poznawczym, który ma miejsce w kontekście społecznym i który odbywa się poprzez obserwację lub bezpośrednie instrukcje.

Ten styl uczenia się obejmuje wszystkie społeczne aspekty naszego codziennego życia, gdzie stwierdza się, że jesteśmy w stanie uczyć się poprzez obserwację, słuchanie, a także poprzez działanie. I jest to połączenie stylów słuchowego, wzrokowego i kinestetycznego z intencją zrozumienia nowych koncepcji.

Obecnie istnieją różne narzędzia do nauki społecznej, które idą w parze z technologią, w tym sieci społecznościowe i oprogramowanie, z którego większość z nas korzysta, jeśli chodzi o komunikację w całym naszym życiu osobistym i zawodowym.

Dzisiaj szukamy możliwości wykorzystania społecznego uczenia się za pomocą treści e-learningowych, opierając się na fakcie, że w tradycyjnym środowisku nauczania ludzie tak naprawdę nie zachowują informacji przez długi czas, więc znacznie łatwiej jest przechowywać informacje w umysłach użytkowników.

Uczenie się intrapersonalne

Kobieta w domu pogrążona w myślach, myśląca i planująca

Intrapersonalne uczenie się jest bezpośrednio związane z inteligencją intrapersonalną, która ma związek ze świadomością jednostki dotyczącą jej własnych możliwości i ograniczeń. Jest to rodzaj inteligencji, która pozwala człowiekowi doskonale rozumieć nie tylko to, kim jest, ale także czego chce.

Kiedy mówimy konkretnie o uczeniu się intrapersonalnym, mamy na myśli rozumienie informacji, kiedy są one związane z własnym życiem emocjonalnym danej osoby. Możliwość odniesienia wielu rzeczy i nadania im sensu w bardzo osobisty sposób, którego ktoś inny może nie zrozumieć.

Być może jest to jeden z różnych rodzajów stylów uczenia się, w którym nastrój danej osoby ma wiele do zrobienia, jeśli chodzi o uczenie się nowych rzeczy. Jak również doświadczenia, które ta osoba przeżyła, dzięki czemu informacje mogą być szybciej przetwarzane.

Oczekuje się również, że ten typ osoby jest zdolny nie tylko do poznania własnych metod uczenia się czy odnoszenia informacji. Ale także te aspekty, w których są dobre i mogą iść bezpośrednio do ich rozwoju na maksimum możliwości.

Nauka słowna

Wesoły tata i dziecko rozmawiają podczas jedzenia przekąsek

Uczenie się werbalne to jeden z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów uczenia się, zajmujący się przekazywaniem informacji podczas mówienia. Oczywiście jest ona bezpośrednio związana z uczeniem się słuchowym, gdyż wymaga zarówno nadawcy, jak i odbiorcy informacji.

W wielu przypadkach jest on wykorzystywany jako narzędzie promujące relacje między grupą studentów, ponieważ konieczne jest, aby mogli oni komunikować się ze sobą, aby każdy z nich mógł wnieść wkład w to, co byłoby ogólną ideą w postaci dyskusji na określony temat.

Z różnych rodzajów stylów uczenia się, które istnieją w tym przypadku, zaletą jest to, że jest to taki, w którym jest bardzo trwałe zatrzymanie informacji, a to jest to, że poprzez stymulację mózgu podczas mówienia o temacie, będzie on przechowywać go bez tak wielu komplikacji.

Poza tym jest idealny do rozwijania szacunku wśród osób tworzących dyskusję, a także tolerancji, elastyczności i poprawy sposobu, w jaki ludzie otwierają się na innych, więc wygrywasz w niejednej dziedzinie życia osobistego i zawodowego.

Matematyczno-logiczne uczenie się

Nauczyciel uczący matematyki

Mówiąc o uczeniu się logiczno-matematycznym mamy na myśli umiejętność efektywnego posługiwania się liczbami, rozumowania w sposób adekwatny przy zastosowaniu myślenia logiczno-matematycznego. Zwykle operuje się pojęciami abstrakcyjnymi lub skomplikowanymi argumentami.

To właśnie różne style uczenia się stają się kluczowe dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka, ponieważ dzięki temu zyskuje się możliwość zapoczątkowania tworzenia pierwszych schematów percepcyjnych i motorycznych w celu osiągnięcia manipulacji obiektami, co będzie miało kluczowe znaczenie w pierwszych latach życia.

W tym zakresie uczniowie są w stanie wyciągać wnioski w zależności od logiki rzeczy i tego, jak są w stanie zorganizować je w swoim umyśle, często trafiając na jakąś koncepcję lub sposób robienia rzeczy tylko poprzez obserwację tego, co dzieje się wokół nich.

Na przykład, osoba może zgadnąć, gdzie każdy rodzaj pokoju znajduje się w budynku, dla którego nie zna planów, ponieważ rury działają w określony sposób i powinny wszystkie iść w tym samym kierunku, jeśli jest to ten sam rodzaj pokoju: łazienki.

Więcej o umyśle