⭐️ 13 bästa exempel på social reklam [Videos & Images]

Exempel på social reklam
Skrivet av

Bland de olika former som finns för att försöka förmedla ett budskap finns exempel på social reklam. Det skiljer sig helt från en online-reklam som görs av ett litet företag. Användningen av olika tekniker har med tiden gjort att olika sociala budskap når ut till ett större antal tittare.

Vad är Social reklam?

För att beskriva denna typ av reklam har jag lagt till den definition som María Alvarado från Universidad Complutense de Madrid skrev i sin doktorsavhandling Social Advertising: An Emergent Model of Communication.

Social reklam är en kommunikationsaktivitet med en övertygande, betald, avsiktlig och intresserad karaktär som tjänar sociala intressen. Med hjälp av medierna har den icke-kommersiella målsättningar och strävar efter effekter som på kort och lång sikt bidrar till social och mänsklig utveckling. Det kan vara en del av förändringsprogrammen och det sociala samvetet.

Denna typ av annonsering kan sammanfattas:

  • Hjälpa till med sociala intressen.
  • Icke-kommersiella mål.
  • Ser fram emot den sociala utvecklingen.

I en annan artikel från samma universitet nämnde författaren Anton Alvarez att om en social reklamkampanj ska kunna förändra människors känslighet kan man inte gå helt emot de sociala preferenserna. Den måste förlita sig på att någon av dessa så kallade ”nya trender” växer med den och försöker på något sätt forma den, vilket leder till att den sociala allmänheten blir känslig för kampanjens intressen eller mål. Att upptäcka dessa trender och tillämpa dem för att hitta den bästa strategin är det hårda arbetet för strateger inom social marknadsföring.

Med exempel på social reklam i det här inlägget visar jag att företag också hoppar på den globala trenden i frågor som kvinnors rättigheter och nu kopplar bort från mobila enheter. Social reklam försöker att vädja till mänsklighetens eventuella behov i de svåra förhållanden som råder för en grupp människor eller hela mänskligheten. Uppmaningen gäller inte bara vissa trender som måste lösas, utan även de problem som har plågat mänskligheten, t.ex. miljöskydd, kampen för fattigdomsbekämpning och hälsovård.

Social reklam Huvudansvariga promotorer

Även i Alvarez artikel nämns tre huvudsakliga aktörer som främjar social reklam.

  1. Historiskt sett har de första varit icke-statliga organisationer (NGO), föreningar och grupper av människor som drabbats av marginalisering: Röda korset, Cáritas…
  2. Därefter har politiken genom tre regeringsområden citerats: centralregering, autonoma regioner och kommuner, som anslöt sig till 1980-talets första reklamkonkurrens.
  3. Slutligen har även kommersiella enheter och andra privata institutioner som är verksamma på det sociala området, t.ex. banker och sparkassor, företag inom energisektorn, stiftelser osv., kommit in i bilden och funnit att de på så sätt får en social image och förbättrar sitt anseende hos allmänheten.

Enligt den nämnda definitionen används social reklam inte i kommersiellt syfte, men det är uppenbart att företagens summa för socialt ansvarstagande har bidragit till att förmedla sociala budskap. Sådana exempel på social reklam blir relevanta för båda orsakerna, skapar en varumärkespositionering och visar att de är medvetna om de globala behoven.

Videoexempel på social reklam

Durex skapade en kampanj för att stoppa överdriven användning av mobila enheter. Det är intressant hur globala varumärken kan skapa produktioner som inte talar om själva produkten, så det är en intressant blandning av social reklam och varumärkespositionering.

I Norden skapade man det svenska numret, som är avsett att ringa upp alla nummer som finns inom Sverige. Syftet med kampanjen är att fira landets kommunikationsinsatser.

Kvinnors rättigheter har fått en starkare roll under de senaste åren, och därför har organisationen United State of Women släppt följande video som fortsätter att främja kampen för kvinnors viktiga roll i samhället.

I Ukraina har man i videon från Institute Respublica noterat den sociala kraft som kan uppnås genom att visa medborgarnas gemensamma arbete.

War Child Holland är en icke-statlig organisation som vill investera i en fredlig framtid för barn. Batman-videon har setts i sociala medier och skapat medvetenhet om barns verklighet i krig.

Edeka lanserade för några år sedan en video för att medvetandegöra familjerna under julen.

Bilder för social reklam

Vad är sociala annonser inom marknadsföring?
Om den information du sökte handlade om sociala annonser för plattformar i sociala medier som Facebook, Instagram och Linkedin kan du läsa mer på nästa sida.
Referenser
Mer om sociala medier
Innehållsförteckning