Ce este etica în afaceri și de ce este importantă?

Performanța pe termen lung a unei companii este condiționată de acțiunile sale, precum și de șansele sale de succes sau de eșec. În acest sens, este esențial să știm ce este etica în afaceri și de ce este ea importantă?

Scris de

Cuprins

Ce este etica în afaceri?

Etica în afaceri reprezintă ansamblul de principii și reguli care guvernează comportamentul unei companii în sectorul său comercial. Este strâns legată de moralitate, deoarece face distincția între bine și rău și se bazează pe idealuri și valori.

Etica unei companii are un domeniu de aplicare foarte larg. De exemplu, în ceea ce privește angajamentul său față de îngrijirea și conservarea mediului înconjurător, considerând că activitățile de afaceri nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra acestuia și asigurându-se că modelele sale de producție sunt gestionate cu responsabilitate corporativă pentru a provoca cât mai puține daune posibile naturii.

De asemenea, etica în afaceri se concentrează pe evitarea concurenței neloiale în sectorul economic în care își desfășoară activitatea, deși există întotdeauna acest factor concurențial, atunci când se acționează cu angajament moral se garantează evitarea acelor comportamente care pot fi în detrimentul armoniei dintre întreprinderile din aceeași ramură de activitate.

Un alt exemplu al domeniului de aplicare al eticii în afaceri este acela de a asigura producția și comercializarea de articole de calitate dovedită.

Acest lucru este deosebit de important, deoarece utilizatorii sau clienții produselor și serviciilor le achiziționează cu intenția de a le rezolva problemele sau nevoile lor specifice, de unde și importanța respectării anumitor standarde și a livrării a ceea ce li se oferă cu adevărat.

Atunci când o companie se angajează în publicitate înșelătoare cu scopul de a vinde sau comercializa produse și servicii ale căror caracteristici sau calități nu sunt reale, aceasta acționează împotriva eticii în afaceri.

În cele din urmă, merită menționat faptul că etica în afaceri trebuie să fie prezentă la toate nivelurile, de la managerii și proprietarii unei corporații la angajații acesteia, inclusiv la fiecare departament și serviciu care conformează afacerea.

În acest sens, este de o importanță vitală să ne asigurăm că valorile pozitive sunt transmise, astfel încât munca să se desfășoare într-un mod respectuos și armonios, cu mult dincolo de ratele de producție sau de vânzări.

Successful business partners
Unrecognizable businessman with laptop giving hand, greeting business partner

Importanța eticii în afaceri

Etica în afaceri are o influență importantă asupra societății actuale, având în vedere că firmele au capacitatea de a transforma viața lucrătorilor lor, asigurându-le un trai demn și posibilitatea de a etica profesională progres, răspunzând în același timp nevoilor consumatorilor sau utilizatorilor și oferindu-le soluții utile pentru cerințele lor în sectorul economic respectiv.

Cu toate acestea, aceste companii trebuie să fie în concordanță cu obiectivele societății pe care o servesc, ceea ce înseamnă că trebuie să funcționeze în conformitate cu etica afacerilor. În caz contrar, beneficiile pe termen lung ale oricăreia dintre părți, fie că este vorba de societate sau de public, ar fi afectate.

Respectarea eticii în afaceri esteesențială din următoarele motive:

Cum se aplică etica în cadrul unei companii?

Deși este esențial să cunoaștem principiile de bază ale eticii în afaceri, este și mai important să fim siguri de modul în care ar trebui implementate acțiunile în cadrul unei companii pentru a respecta aceste orientări.

Următoarele sunt câteva acțiuni care demonstrează că o companie respectă etica în afaceri.

Prioritizarea nevoilor clienților

Atunci când o companie pune nevoile clientului pe primul loc și își instruiește personalul pentru a respecta această premisă, demonstrează că acționează în conformitate cu etica în afaceri.

Acționând cu transparență

Când vine vorba de etica în afaceri, transparența și comunicarea sunt elemente cheie. În acest sens, angajații și clienții trebuie să fie tratați cu respect și sinceritate pentru a asigura încrederea în afacere.

Asigurarea diversității și echității în cadrul companiei

O companie etică ar trebui să ofere șanse egale de intrare tuturor candidaților, astfel încât orice distincție să fie făcută pe baza competențelor specifice și nu ca o constrângere la recrutarea potențialilor angajați.

Respectați informațiile personale ale fiecărui client

Multe companii solicită informații personale de la clienții lor ca parte a tranzacțiilor comerciale și una dintre prioritățile lor trebuie să fie garantarea protecției vieții private și a confidențialității datelor pe care le furnizează.

Un exemplu clar în acest sens poate fi dat de întocmirea facturilor, unde este necesar să se includă date precum adresa și numărul de telefon personal al clientului, care sunt furnizate în scopuri strict fiscale și nu ar trebui să fie utilizate în alte scopuri sau prelucrate în afara sistemului companiei.

Canale pentru detectarea și corectarea comportamentelor neetice

Ca parte a eticii în afaceri, este important pentru companii să ofere un canal de comunicare eficient, astfel încât orice eșec sau comportament inadecvat să poată fi surprins prin intermediul acestuia, pentru a asigura bunele practici și a menține desfășurarea corectă a activităților sale.

Se poate înființa un birou neutru care să se ocupe de aceste tipuri de solicitări, să efectueze investigațiile relevante și să garanteze acțiunile corespunzătoare pentru a corecta sau sancționa orice eventualitate care contravine eticii în afaceri.

Referințe
Mai multe despre Leadership.