modern business center

Rodzaje startupów

Ostatnio słowo “Startup” nabiera większego znaczenia, być może ze względu na kwestie marketingowe lub coś, co dzieje się globalnie. Podczas gdy firmy technologiczne i sieci mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Google, Apple czy Twitter przeżywają swoje dobre lata na rynku, pojawiają się nowe firmy. Startupy są modne w ostatnich latach. Jednak myślenie, że jedyne firmy, które istnieją, to firmy technologiczne, można uznać za błąd.

Robiąc kilka badań online, znalazłem, że istnieją różne klasyfikacje dla startupów. W kilku miejscach można znaleźć mniej lub więcej rodzajów Startupów w biznesie, ale tutaj przedstawiam kilka rodzajów startupów, które są bardziej reprezentatywne.

Cele startupów

Według profesora Mylesa Bassella z Brooklyn College przedsiębiorczość jest procesem tworzenia czegoś nowego i podejmowania ryzyka i
nagrody. Przedsiębiorczość to dynamiczny proces tworzenia bogactwa.

Wyjaśnia również proces przedsiębiorczości i ogólne rodzaje startupów, które istnieją. Renderforest pokazuje również 6 typów startupów, które istnieją.

1. Duże startupy biznesowe

Stworzeni, by wprowadzać innowacje

2. Startupy przedsiębiorczości społecznej

Zbudowany, by coś zmienić

3. Startupy, które można kupić

Utworzony w celu nabycia

4. Skalowalne startupy

Zbudowany do ogromnego wzrostu

5. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Startupy

Stworzony, aby sprostać potrzebom założyciela

6. Startupy lifestylowe

Zbudowany, aby pracować nad tym, co kochasz

interior of busy architects office with staff

1. Duże startupy biznesowe

Firmy z dużym kapitałem i obecne na różnych rynkach są rozpoznawane za to, co oferują od lat. Jednak, aby być bardziej rentownym i tworzyć nowe przychody, duże firmy muszą wprowadzać innowacje w nowych modelach biznesowych, które pomogą im osiągnąć te cele. Każdy nowy biznes rozwijany przez niektóre z tych firm mieści się w tej kategorii.

2. Startupy przedsiębiorczości społecznej

Istnieją przedsiębiorcy, którzy tworzą organizacje non-profit, lub połączenie zysku wyszukiwania, ale przede wszystkim jego ostatecznym celem jest poprawa ich środowiska. Głównym celem przedsiębiorców społecznych jest uczynienie świata lepszym miejscem. Nie dla tego, że ich firma czy organizacja nie dąży do rentowności jako głównego celu, nie powinniśmy uważać ich za startup. Rozpoczynają również drogę do tworzenia bogactwa, aby stworzyć lepszy świat.

business people working on desk

3. Startupy, które można kupić

Możliwości twórców oprogramowania są coraz większe, a my widzimy coraz więcej aplikacji na rynku. Być może celem twórców jest stworzenie czegoś nowego, ale w pewnym momencie zostają przejęci przez technologicznego giganta. Jako przykład mamy Instagram, który został przejęty przez Facebooka.

4. Skalowalne startupy

W tej kategorii mieszczą się te, o których prawdopodobnie słyszymy więcej, czyli Tech Startupy. Firmy technologiczne mają ogromny potencjał wzrostu ze względu na charakter, który umożliwia dostęp do globalnego rynku. Skalowalność wykracza poza technologię, skalowalność to potencjał nowo powstałej firmy do pozyskania finansowania od inwestorów i rozwoju w kierunku obecności na całym świecie.

business people meeting discussion corporate

5. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Startupy:

Opis MŚP może być niejednoznaczny, ponieważ te rodzaje przedsiębiorstw mogą być klasyfikowane albo według ich wielkości w osobach, albo według wielkości ich przychodów. To, co je łączy, to fakt, że firmy te rozpoczynają się od pomysłu założyciela lub grupy założycieli na rozwiązanie jednej z ich potrzeb. MŚP w fazie założyciela nie muszą być bardzo zaawansowanymi firmami, aby uznać je za startupy. Tradycyjnym sposobem tworzenia bogactwa jest zakładanie nowych firm ze sprawdzonymi modelami biznesowymi.

6. Startupy lifestylowe

Dla miłośników hobby, którzy pracują nad swoją prawdziwą pasją mogą być wymienione pod tym typem startupów. Są to zazwyczaj ludzie, którzy chcą zaspokoić swoje potrzeby poprzez bycie w działaniach, które są całkowicie na tym, co lubią. Na przykład, miłośnicy muzyki, którzy zdecydują się otworzyć szkołę muzyczną, aby spędzać więcej czasu wokół tego środowiska.

Z pewnością może być więcej rodzajów startupów w biznesie, ale interesujące jest to, jak przedsiębiorczość na całym świecie odgrywa ważną rolę w rozwoju krajów.

The Ultimate Managed Hosting Platformimp