Carlos-barraza-logo-50

Czym są zasoby ludzkie? Definicja, funkcje i typy

What is human resources
Napisane przez

Kto wybiera wykwalifikowany personel do pracy w firmie?

Decyzja ta jest podejmowana przez dział zasobów ludzkich, ale czym są zasoby ludzkie, do czego służą i dlaczego ten dział jest potrzebny?

Dział zasobów ludzkich to coś, czego nie może zabraknąć w żadnej firmie lub przedsiębiorstwie, bez względu na to, jak małe ono jest, ale czym są zasoby ludzkie?

Ma do wykonania szereg czynności i zadań, które sprawiają, że jest to niezbędne stanowisko w każdym rodzaju pracy.

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Zasoby ludzkie, lub ich skrót HR, to jeden z głównych działów firm, którego zadaniem jest zarządzanie wszystkim, co wiąże się z personelem, który wchodzi, pracuje i opuszcza firmę.

Mówiąc o zasobach ludzkich, wiele osób myśli o grupie osób odpowiedzialnych za zatrudnianie i zwalnianie personelu w firmie i choć mają rację, istnieje wiele funkcji, które nie są znane z tego działu, takich jak zarządzanie talentami, onboarding, pomiar produktywności pracowników i relacje z pracownikami.

Czym więc jest HR w firmie?

Jest to dział należący do sektora administracji biznesowej, w którym przeprowadza się selekcję, rekrutację, zatrudnianie, zatrzymywanie i zwalnianie pracowników z różnych sektorów firmy.

Przynosi to bezpośrednie korzyści administracji firmy.

Aby pracować jako specjalista ds. HR, prawdopodobnie studiowałeś kierunki pokrewne, takie jak psychologia, administracja biznesowa, socjologia, stosunki pracy, prawo, zarządzanie biznesem lub ekonomia.

Funkcje związane z zasobami ludzkimi

Pomimo tego, że jest to jeden z głównych działów odwiedzanych przez potencjalnych kandydatów do pracy w firmie, bardzo niewielu wie, jakie są konkretne funkcje HR i jaka jest rola działu zasobów ludzkich w firmie.

HR może pomóc w różnych aspektach działalności firmy lub organizacji.

Aby lepiej zrozumieć funkcje zasobów ludzkich, wymienimy działania wykonywane przez ten dział i przykłady zasobów ludzkich:

Działania te należą do zróżnicowanych zespołów roboczych w ramach obowiązków HR, dlatego ważne jest, aby znać rodzaje zasobów ludzkich, które są obecne w zarządzaniu firmą.

Menedżerowie HR wdrażają najlepsze oprogramowanie kadrowe dla małych firm, takie jak Oyster HR lub Freshteam, aby usprawnić swoje procesy.

Rodzaje działów zasobów ludzkich

W tym celu wymienimy przykłady działów zasobów ludzkich.

Zasoby ludzkie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: Personel przeszkolony w zakresie egzekwowania norm bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom.

Szkolenie i rozwój zasobów ludzkich: Dział ten odpowiedzialny jest za zarządzanie personelem firmy wraz ze wszystkimi kursami, ocenami i programami szkoleniowymi.

Zasoby ludzkie rekrutacji personelu: W tym zarządzaniu przeprowadzana jest analiza dostępnych wakatów w firmie, możliwych kandydatów i prawidłowego wejścia personelu do firmy.

Zarządzanie ryzykiem zasobów ludzkich: W tym przypadku przeszkolony personel z działu zasobów ludzkich jest odpowiedzialny za lokalizowanie możliwych problemów w firmie i dostarczanie rozwiązań.

Zasoby ludzkie stosunków pracy: Prawidłowe zarządzanie pracownikami i dobre wyniki są zarządzane i obserwowane przez pracowników tego działu.

W ten sposób zdajemy sobie sprawę, że dział HR w firmie ma o wiele więcej funkcji niż selekcja i rekrutacja personelu, tym bardziej, gdy firma jest duża i ma szerokie zarządzanie personelem.

Jeśli nadal zastanawiasz się, czym są zasoby ludzkie? Przeczytaj poniższą sekcję, aby lepiej zrozumieć, dlaczego konieczne jest posiadanie działu HR w firmie.

Dlaczego dział HR jest potrzebny?

Znaczenie zasobów ludzkich opiera się na liczbie funkcji pełnionych przez ten dział w firmie.

Jest to jeden z sektorów o wyższym poziomie zarządzania w ramach instytucji i zazwyczaj odpowiada za rozwiązywanie ogólnych problemów firmy.

Dlaczego dział zasobów ludzkich jest potrzebny?

Menedżerowie HR są potrzebni do prawidłowego zarządzania i administrowania dużą grupą ludzi w organizacji lub firmie za pomocą standardowych wytycznych i uczciwych przepisów.

Bez działu zasobów ludzkich większość firm byłaby zarządzana w wielkim chaosie, ponieważ nie znałyby one problemów, które dotykają różne działy, problemy między personelem nie mogłyby zostać rozwiązane, a zarządzanie administracyjne miałoby wiele niepowodzeń.

Celem działu zasobów ludzkich jest utrzymanie porządku, właściwe zarządzanie, pozyskiwanie wyszkolonego personelu i unikanie marnowania czasu na ludzi bez wiedzy lub wartości, aby odnosić się do różnych ludzi.

Zazwyczaj dział zasobów ludzkich jest zintegrowany przez specjalistów ds. zasobów ludzkich lub psychologów organizacyjnych, którzy są ekspertami w doborze personelu poprzez rozmowy kwalifikacyjne i testy psychologiczne w celu poznania osobowości zawodowej.

Podsumowując, czym są zasoby ludzkie? Profesjonaliści przeszkoleni w zakresie wyboru i szkolenia innej grupy profesjonalistów. Brzmi to bardzo prosto, ale jest to jeden z najbardziej niezbędnych działów w firmach.

Chociaż w dzisiejszych czasach do selekcji wyszkolonego personelu na określone wakaty w firmach wykorzystuje się szereg specjalistycznych programów i oprogramowania, kryteria i intuicja danej osoby mogą być kluczem do przyjęcia właściwej osoby lub lepszego rozwiązania problemu kadrowego.

Firma, bez względu na to, jak mała jest, składa się w dużej mierze z kapitału ludzkiego lub personelu pracującego w niej, dlatego konieczne jest posiadanie grupy ludzi, którzy wiedzą, jak ważne jest, aby firma się rozwijała i że jakość pracy i zarządzania musi być utrzymywana w czasie.

Referencje
Więcej o planowaniu działalności gospodarczej

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Spis treści