4 viktiga kännetecken för socialt entreprenörskap

En entreprenör kan definieras som en ledare, dynamisk, som en person som kan identifiera behov och många andra egenskaper som kan katalogiseras. Någon gång i entreprenörens liv fanns det en gnista som fick dem att starta sin verksamhet. Förmågan att ha visioner ledde till att de arbetade hårt för att få ”något”. För närvarande är detta ”något” mellan sociala entreprenörer övertygelsen om att vi kan leva i en bättre värld. Under de senaste åren har vi sett ett nytt socialt entreprenörskap som kännetecknas av människor som har som mål att förändra miljön till förmån för människor. Även om pengar inte är målet för ett socialt företagande behövs resurser för att verksamheten ska fungera. Trots detta växer sociala entreprenörer tack vare den räckvidd och acceptans de har.

Men vad är det som gör socialt entreprenörskap så speciellt?

hand of a businesswoman is holding a pen pointing at the graph and using a laptop

Vad är en social entreprenör?

Först och främst är det viktigt att definiera och få en tydlig överblick över vad en social entreprenör är. Enligt Investopedia är detta deras definition.

En social entreprenör är en person som arbetar med nya tillämpningar som har potential att lösa samhällsbaserade problem. Dessa personer är villiga att ta risken och anstränga sig för att skapa positiva förändringar i samhället genom sina initiativ. Den utbredda användningen av etiska metoder som t.ex. investeringar med inverkan, medveten konsumtion och program för företagens sociala ansvar underlättar för sociala entreprenörer att lyckas.

Sociala entreprenörer är passionerade.

Eftersom sociala entreprenörer gör vad de vill och eftersom de är fast beslutna att uppnå sina mål på bästa sätt. Den normala arbetstiden är inte bara några timmar, utan hela dagen. Passionen får dem ibland att offra timmar av mat, sömn och till och med fester för att byta ut dem mot arbete, eftersom de vet att vid en viss tidpunkt när verksamheten stabiliserats kan den ge större belöningar.

young female entrepreneur reading electronic book on laptop during lunch in modern restaurant
Företagarprocessens faser

Etik är en förutsättning för socialt entreprenörskap.

Att göra rätt saker är en social entreprenörsverksamhet. Värderingarna överförs in i och ut ur organisationen, vilket skapar större förtroende hos intressenterna. Den sociala entreprenörens ideal är en motor för att söka efter en inverkan som skapar ett bättre samhälle.

Sociala entreprenörer förstår lokala behov.

En social entreprenör vet vad samhället söker, så han eller hon söker efter sätt att förnya och vända negativa förhållanden. Om företagaren har förmågan att tillgodose detta behov kan han eller hon skapa en modell som skapar förändring.

african entrepreneur reading financial reports working in modern office

Socialt entreprenörskap handlar om att förändra världen.

Även om det är svårt att förändra hela världen, är syftet med sociala entreprenörers verksamhet att ta det första steget i sitt samhälle. De vet att deras entreprenörskap en dag kan skapa en effekt som kan multipliceras av dem själva eller av någon annan. I slutändan är det viktiga att göra en positiv förändring i människors liv.

Sammanfattning av 4 kännetecken för socialt entreprenörskap