Carlos-barraza-logo-50

4 podstawowe cechy przedsiębiorczości społecznej

Postać przedsiębiorcy można określić jako lidera, dynamicznego, potrafiącego identyfikować potrzeby i wiele innych cech, w których można go skatalogować. W pewnym momencie w życiu przedsiębiorcy, iskra poruszyła ich do prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętność posiadania wizji prowadziła ich do ciężkiej pracy, aby „coś” zdobyć. Obecnie tym „czymś” między przedsiębiorcami społecznymi jest wiara w to, że możemy żyć w lepszym świecie. W ostatnich latach obserwujemy nową charakterystykę przedsiębiorczości społecznej w odniesieniu do osób, których misją jest zmiana środowiska z korzyścią dla ludzi. Chociaż w przypadku przedsiębiorczości społecznej pieniądze nie są celem, do działania potrzebne są zasoby. Mimo to, przedsiębiorcy społeczni rozwijają się dzięki zakresowi i akceptacji, jaką mają.

Ale co sprawia, że przedsiębiorczość społeczna jest tak wyjątkowa?

hand of a businesswoman is holding a pen pointing at the graph and using a laptop

Co to jest przedsiębiorca społeczny?

Po pierwsze, ważne jest, aby zdefiniować i uzyskać jasny obraz tego, czym jest przedsiębiorca społeczny. Według Investopedii tak brzmi ich definicja.

Przedsiębiorca społeczny to osoba, która poszukuje nowatorskich zastosowań, które mają potencjał do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Osoby te są gotowe do podjęcia ryzyka i wysiłku, aby poprzez swoje inicjatywy tworzyć pozytywne zmiany w społeczeństwie. Powszechne stosowanie praktyk etycznych, takich jak impact investing, świadomy konsumpcjonizm i programy społecznej odpowiedzialności biznesu, ułatwia sukces przedsiębiorców społecznych.

Przedsiębiorcy społeczni kierują się pasją.

Ponieważ przedsiębiorcy społeczni robią to, co lubią, i ponieważ są zdeterminowani, by realizować swoje cele w najlepszy sposób. Normalny czas pracy to nie tylko kilka godzin, to cały dzień. Pasja prowadzi ich czasem do poświęcenia godzin jedzenia, snu, a nawet imprez, aby zamienić je na pracę, bo wiedzą, że w danym momencie, gdy biznes się ustabilizuje, może przynieść większe zyski.

young female entrepreneur reading electronic book on laptop during lunch in modern restaurant
Etapy procesu przedsiębiorczości

Etyka ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorczości społecznej.

Robienie właściwych rzeczy jest naturą przedsiębiorczości społecznej. Wartości są przekazywane do i z organizacji, co generuje większe zaufanie interesariuszy. Ideałem przedsiębiorcy społecznego jest silnik do poszukiwania wpływu, który tworzy lepszą społeczność.

Przedsiębiorcy społeczni rozumieją lokalne potrzeby.

Przedsiębiorca społeczny wie, czego poszukuje jego społeczność, więc będzie szukał sposobów na wprowadzenie innowacji i odwrócenie wszelkich negatywnych zjawisk. Posiadanie umiejętności zaspokojenia tej potrzeby pozwoli przedsiębiorcy na stworzenie modelu, który wygeneruje zmianę.

african entrepreneur reading financial reports working in modern office

Przedsiębiorczość społeczna polega na zmienianiu świata.

Choć trudno jest zmienić cały świat, działalność przedsiębiorców społecznych ma na celu zrobienie pierwszego kroku w swojej społeczności. Wiedzą, że pewnego dnia ich przedsiębiorczość może mieć wpływ, który może być zwielokrotniony przez nich samych lub przez kogoś innego. W końcu najważniejsze jest, aby dokonać pozytywnej zmiany w życiu ludzi.

Podsumowanie 4 cech przedsiębiorczości społecznej