Carlos-barraza-logo-50

4 essentiële kenmerken van sociaal ondernemerschap

De figuur van een ondernemer kan worden omschreven als een leider, dynamisch, in staat om behoeften te onderkennen, en vele andere karakteristis waarin hij kan worden gecatalogiseerd. Op een bepaald moment in het leven van een ondernemer heeft een vonk hem bewogen om een bedrijf op te zetten. Het vermogen om visie te hebben leidde ertoe dat ze hard werkten om “iets” te krijgen. Momenteel is dat “iets” tussen sociale ondernemers het geloof dat we in een betere wereld kunnen leven. De laatste jaren zien we een nieuw sociaal ondernemerschap dat zich kenmerkt door mensen die de missie hebben om het milieu te veranderen ten voordele van de mensen. Hoewel voor een sociaal-ondernemend bedrijf geld niet het doel is, zijn er middelen nodig om te kunnen functioneren. Toch groeien sociale ondernemers dankzij de reikwijdte en het draagvlak die zij hebben.

Maar wat maakt sociaal ondernemerschap zo bijzonder?

hand of a businesswoman is holding a pen pointing at the graph and using a laptop

Wat is een sociaal ondernemer?

In de eerste plaats is het van belang te definiëren en een duidelijk overzicht te krijgen van wat een sociaal ondernemer is. Volgens Investopedia is dit hun definitie.

Een sociaal ondernemer is een persoon die nieuwe toepassingen nastreeft die het potentieel hebben om problemen in de gemeenschap op te lossen. Deze mensen zijn bereid het risico te nemen en zich in te spannen om met hun initiatieven positieve veranderingen in de samenleving teweeg te brengen. Het wijdverbreide gebruik van ethische praktijken zoals impact investing, bewust consumentisme en programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen vergemakkelijken het succes van sociale ondernemers.

Sociale ondernemers zijn gedreven door passie.

Omdat sociale ondernemers doen wat zij leuk vinden, en omdat zij vastbesloten zijn hun doelstellingen op de beste manier na te streven. De normale werktijd is niet een paar uur, maar de hele dag. De hartstocht brengt hen er soms toe uren voedsel, slaap en zelfs feestjes op te offeren om ze voor het werk te ruilen, omdat zij weten dat op een bepaald ogenblik, wanneer de zaak gestabiliseerd is, er grotere beloningen kunnen volgen.

young female entrepreneur reading electronic book on laptop during lunch in modern restaurant
Fasen van het ondernemerschapsproces

Ethiek is essentieel voor sociaal ondernemerschap.

De juiste dingen doen is de aard van een sociaal ondernemend bedrijf. De waarden worden in en buiten de organisatie overgedragen, wat meer vertrouwen wekt bij de belanghebbenden. Het ideaal van de sociale ondernemer is de motor om te zoeken naar een impact die een betere gemeenschap creëert.

Sociaal Ondernemers begrijpen de lokale behoeften.

Een sociaal ondernemer weet waar zijn gemeenschap naar op zoek is, dus zal hij zoeken naar manieren om te innoveren en elke negatieve toestand te keren. Als de ondernemer in staat is die behoefte te vervullen, kan hij een model creëren dat een verandering teweegbrengt.

african entrepreneur reading financial reports working in modern office

Sociaal ondernemerschap gaat over het veranderen van de wereld.

Hoewel het moeilijk is de hele wereld te veranderen, willen sociale ondernemers de eerste stap zetten in hun gemeenschap. Zij weten dat hun ondernemerschap op een dag een impact kan hebben die door henzelf of door iemand anders kan worden vermenigvuldigd. Uiteindelijk gaat het erom een positieve verandering teweeg te brengen in het leven van de mensen.

Recapitulatie van 4 kenmerken van sociaal ondernemerschap