10 Avantaje și dezavantaje ale Balanced Scorecard-ului

Tabloul de bord echilibrat (BSC) este un instrument de management strategic care permite organizațiilor să măsoare și să gestioneze performanța din diferite perspective. Acesta oferă un cadru pentru stabilirea și urmărirea obiectivelor de planificare strategică, încorporând măsuri financiare și nefinanciare.

În timp ce abordarea BSC oferă mai multe avantaje, aceasta are și unele dezavantaje pe care organizațiile ar trebui să le ia în considerare. Acest articol analizează avantajele și dezavantajele utilizării tabloului de bord echilibrat în măsurarea performanței organizaționale.

Advantages and Disadvantages of Balanced Scorecard
Scris de
Cuprins

Avantajele Balanced Scorecard

Dezavantajele Balanced Scorecard

Concluzia avantajelor și dezavantajelor balanței de evaluare

Tabloul de bord echilibrat oferă numeroase avantaje, printre care măsurarea cuprinzătoare, alinierea strategică, îmbunătățirea procesului decizional și comunicarea cu părțile interesate.

Cu toate acestea, organizațiile trebuie să fie conștiente de provocările legate de punerea în aplicare, de potențiala rezistență la schimbare, de cerințele de resurse și de necesitatea de a menține un accent strategic.

Luând în considerare cu atenție argumentele pro și contra, organizațiile pot utiliza în mod eficient abordarea tabloului de bord echilibrat pentru a-și îmbunătăți sistemele de măsurare și gestionare a performanței.

Mai multe despre planificarea afacerilor