Carlos-barraza-logo-50

10 Zalety i wady zrównoważonej karty wyników

Zrównoważona karta wyników (BSC) to narzędzie zarządzania strategicznego, które umożliwia organizacjom mierzenie i zarządzanie wydajnością w różnych perspektywach. Zapewnia ramy do ustalania i śledzenia celów planowania strategicznego, obejmujące środki finansowe i niefinansowe.

Chociaż podejście BSC oferuje kilka zalet, ma ono również pewne wady, które organizacje powinny wziąć pod uwagę. W tym artykule omówiono zalety i wady stosowania zrównoważonej karty wyników w pomiarze wydajności organizacji.

Advantages and Disadvantages of Balanced Scorecard
Napisane przez
Spis treści

Zalety zrównoważonej karty wyników

Wady zrównoważonej karty wyników

Podsumowanie zalet i wad zrównoważonej karty wyników

Zrównoważona karta wyników oferuje liczne korzyści, w tym kompleksowe pomiary, strategiczne dostosowanie, lepsze podejmowanie decyzji i komunikację z interesariuszami.

Organizacje muszą być jednak świadome wyzwań związanych z wdrażaniem, potencjalnego oporu wobec zmian, wymagań dotyczących zasobów i potrzeby utrzymania strategicznego ukierunkowania.

Starannie rozważając wady i zalety, organizacje mogą skutecznie wykorzystywać podejście zrównoważonej karty wyników do ulepszania swoich systemów pomiaru i zarządzania wydajnością.

Więcej o planowaniu działalności gospodarczej