Carlos-barraza-logo-50

Meksykańska inwestycja w grunty z możliwością nearshoringu w Agua Prieta

Napisane przez
Mexico Nearshoring Opportunity Land Investment in Agua Prieta
Ruben-Eduardo-Barraza-Loya-Agua Prieta Sonora

Rubén Eduardo Barraza Loya

Agent nieruchomości Biuro przy Calle 17 avenida 13 Agua Prieta, Sonora

+52 633 10 2 6403

Możliwość inwestycji w grunty w Agua Prieta, Sonora, Meksyk

land in agua prieta sonora
Tabela poglądowa*
Terreno Agua Prieta Sonora 18 Hectareas (2)

Działka na sprzedaż w Agua Prieta, Sonora, Meksyk.

Powierzchnia gruntów wynosi 18-38-91 hektarów.

Posiada elektryczność i studnię wodną.

Cena za metr kwadratowy wynosi 260 MXN.

Drugi port graniczny Douglas, Arizona i Agua Prieta, Sonora

Jednym z projektów, o który zabiegano od lat i który ma zostać ukończony, jest drugi port graniczny między Douglas w Arizonie a Agua Prieta w Sonorze.

Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2026 rok.

Drugi port graniczny pomoże przenieść ładunki handlowe z istniejącego portu granicznego i zapewni większą elastyczność i bezpieczeństwo obecnego handlu towarowego.

Dlaczego ta wiadomość jest istotna dla 18 hektarów ziemi na sprzedaż? Ze względu na bliskość miejsca, w którym potencjalnie znajdowałby się drugi port wejścia.

Tak więc dla tych inwestorów, firm lub firm poszukujących możliwości Nearshoringu w Meksyku, ziemia już ma swoje zalety, a realizacja takiego projektu przyniosłaby ogromne korzyści.

Więcej o takim projekcie można przeczytać pod poniższymi linkami:

Miasto Douglas: 2. rozwiązanie portowe.

Hrabstwo Cochise, Arizona: Douglas Komercyjny port wejścia.

Czym jest nearshoring i jak odnosi się do Meksyku?

Nearshoring odnosi się do praktyki outsourcingu procesów biznesowych lub usług do sąsiednich krajów, które oferują opłacalne korzyści, krótsze łańcuchy dostaw i podobieństwa kulturowe. W kontekście Meksyku nearshoring stał się atrakcyjną opcją dla firm, które chcą zoptymalizować swój łańcuch dostaw i obniżyć koszty operacyjne między krajem macierzystym a USA lub Kanadą.

Definicja i wyjaśnienie nearshoringu

Nearshoring polega na przenoszeniu operacji biznesowych do krajów położonych blisko geograficznie, zazwyczaj w tym samym regionie. Takie podejście pozwala firmom korzystać z niższych kosztów pracy i produkcji przy jednoczesnym zachowaniu bliskości ich głównego rynku. Dla firm zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Meksyk oferuje wyjątkową możliwość nearshoringu ze względu na swoje strategiczne położenie i kilka umów handlowych.

Możliwości nearshoringu w Meksyku

Meksyk stał się głównym miejscem docelowym dla nearshoringu, przyciągając globalne firmy, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i ograniczyć ryzyko związane z łańcuchem dostaw. Dzięki wykwalifikowanej sile roboczej, bliskości Stanów Zjednoczonych i sprzyjającemu środowisku biznesowemu, Meksyk oferuje liczne możliwości nearshoringu w różnych sektorach, w tym w produkcji, motoryzacji, logistyce i nie tylko.

Wpływ USMCA na nearshoring

Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem i Kanadą (USMCA) jeszcze bardziej wzmocniła potencjał nearshoringu w Meksyku. Ta umowa handlowa, która zastąpiła NAFTA, promuje wolny handel i oferuje stabilne i przewidywalne środowisko dla inwestycji. Dzięki korzystnym przepisom dla branż takich jak motoryzacja, rolnictwo i technologie informacyjne, USMCA zachęciła firmy do rozważenia Meksyku jako kluczowego miejsca docelowego dla nearshoringu.

Dlaczego Meksyk jest atrakcyjny dla inwestycji i nearshoringu?

Ze względu na wielkość rynku, wykwalifikowaną siłę roboczą i politykę przyjazną inwestycjom, Meksyk konsekwentnie jest najlepszym wyborem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Jeśli chodzi o nearshoring, Meksyk oferuje kilka zalet i korzyści, które czynią go atrakcyjnym miejscem dla firm chcących zoptymalizować swój globalny łańcuch dostaw.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Meksyku

Meksyk odniósł sukces w przyciąganiu znaczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w ostatnich latach, 2021 i 2022. Kraj ten oferuje stabilne środowisko biznesowe, konkurencyjne koszty pracy i dostęp do ogromnego rynku konsumenckiego. Sektory motoryzacyjny, produkcyjny i technologiczny są szczególnie atrakcyjne dla zagranicznych firm, które chcą inwestować i uczestniczyć we wzroście gospodarczym Meksyku.

Nearshoring w Meksyku: Zalety i korzyści

Wybór nearshoringu w Meksyku zapewnia firmom różne korzyści. Po pierwsze, bliskość Stanów Zjednoczonych pozwala na szybszy i tańszy transport, skracając czas realizacji zamówień i umożliwiając firmom szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Po drugie, Meksyk oferuje wykwalifikowaną i konkurencyjną siłę roboczą, zdolną do dostarczania wysokiej jakości produktów i usług po konkurencyjnych cenach.

Rola meksykańskich sektorów w nearshoringu

Zróżnicowane sektory Meksyku odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu inwestycji nearshoringowych. W szczególności sektor motoryzacyjny odnotował w ostatnich latach znaczny wzrost, a wielu głównych światowych producentów założyło zakłady produkcyjne w Meksyku. Dodatkowo, sektor logistyczny czerpie korzyści z rozbudowanej infrastruktury transportowej Meksyku, ułatwiającej efektywną dystrybucję w Ameryce Północnej.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na sektor nearshoringu i inwestycje w Meksyku?

Pandemia COVID-19 zakłóciła globalne łańcuchy dostaw i zmieniła krajobraz inwestycyjny. Jednak meksykański sektor nearshoringu wykazał się odpornością i ma potencjał do silnego ożywienia po pandemii.

Nearshoring i zakłócenia inwestycji podczas pandemii

Pandemia początkowo spowodowała znaczne zakłócenia w działalności nearshoringowej i inwestycyjnej w Meksyku. Ograniczenia w podróżowaniu, przerwy w łańcuchu dostaw i niepewność wpłynęły na procesy decyzyjne firm i tymczasowo spowolniły inwestycje. Jednak w miarę jak sytuacja stopniowo się stabilizuje, firmy koncentrują się na odbudowie i dywersyfikacji swoich łańcuchów dostaw.

Odporność meksykańskiego sektora nearshoringu

W obliczu pandemii meksykański sektor nearshoringu wykazał się odpornością. Możliwości produkcyjne tego kraju i wykwalifikowana siła robocza pozwoliły firmom na szybkie dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku. Co więcej, meksykański rząd wdrożył różne środki mające na celu wspieranie przedsiębiorstw i promowanie działań nearshoringowych, zapewniając korzystne środowisko dla inwestycji.

Możliwości inwestycyjne w Meksyku po pandemii

W miarę jak światowa gospodarka podnosi się po pandemii, Meksyk oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Jak widzieliśmy, Tesla zainwestowała w Monterrey Nuevo León na początku 2023 roku. Firmy, które doświadczyły zakłóceń w łańcuchu dostaw, mogą rozważyć nearshoring jako sposób na zbudowanie odporności i zmniejszenie napięcia oraz zależności od odległych rynków. Przewaga konkurencyjna Meksyku, w tym niższe koszty pracy i korzystne umowy handlowe dotyczące importu i eksportu, sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce do inwestowania dla firm, które chcą zoptymalizować swoją działalność w Ameryce Łacińskiej i na świecie, które dążą do poprawy handlu w USA.

Jakie są kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę w przypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych i nearshoringu w Meksyku?

Rozważając inwestycje i nearshoring w Meksyku, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Czynniki te obejmują umowy handlowe, wzrost PKB Meksyku i określone sektory z potencjałem nearshoringu, a także inwestycje w odnawialne źródła energii w Puerto Peñasco w stanie Sonora.

Taryfy, umowy handlowe i nearshoring w Meksyku

Udział Meksyku w różnych umowach o wolnym handlu, w tym USMCA, zapewnia firmom bezcłowy dostęp do głównych rynków konsumenckich. Zmniejsza to koszty i bariery handlowe, czyniąc nearshoring w Meksyku bardziej atrakcyjnym i wykonalnym. Zrozumienie zawiłości tych umów handlowych i ich wpływu na poszczególne branże ma kluczowe znaczenie dla firm planujących inwestycje w Meksyku.

PKB Meksyku i jego wpływ na inwestycje i nearshoring

Wzrost PKB Meksyku odgrywa znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i nearshoringowych. Rosnąca gospodarka wskazuje na potencjał rynkowy i popyt konsumencki, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla firm, które chcą założyć lub rozszerzyć swoją działalność. Dla firm kluczowe znaczenie ma ocena trendów PKB i warunków rynkowych, aby zmaksymalizować korzyści płynące z inwestowania i nearshoringu w Meksyku.

Sektor motoryzacyjny i logistyczny w Meksyku: Możliwości nearshoringu

Sektory motoryzacyjny i logistyczny w Meksyku oferują znaczne możliwości nearshoringu. Meksyk jest obecnie jednym z największych producentów samochodów na świecie, z kilkoma głównymi globalnymi firmami motoryzacyjnymi prowadzącymi zakłady produkcyjne w tym kraju. Solidna infrastruktura logistyczna, w tym porty i sieci transportowe, dodatkowo zwiększa atrakcyjność Meksyku dla nearshoringu w tych sektorach.

Jak firmy mogą wykorzystać zakłócenia związane z możliwością nearshoringu w Meksyku?

Firmy mogą strategicznie wykorzystać możliwości nearshoringu w Meksyku, wdrażając określone strategie i badając dostępne zasoby.

Strategie nearshoringu i inwestycji w Meksyku

Firmy powinny opracować kompleksowe strategie nearshoringu dostosowane do ich konkretnych celów biznesowych. Obejmuje to ocenę wymagań łańcucha dostaw, ocenę dostępnych zachęt, takich jak ulgi podatkowe i dotacje, oraz współpracę z lokalnymi interesariuszami w celu ustanowienia silnej obecności w Meksyku.

Przenoszenie dostawców do Meksyku w ramach nearshoringu

Przeniesienie dostawców do Meksyku może znacznie usprawnić proces nearshoringu. Mając dostawców w bliskiej odległości, firmy mogą usprawnić swoje łańcuchy dostaw, zmniejszyć koszty transportu i poprawić ogólną wydajność operacyjną. Współpraca z dostawcami w celu utworzenia zakładów produkcyjnych lub dystrybucyjnych w Meksyku może stworzyć solidny ekosystem nearshoringu.

Badanie możliwości nearshoringu w Agua Prieta i portach w Meksyku

Agua Prieta jest jednym z głównych portów wjazdowych do USA w stanie Sonora.

Wraz z rozwojem Nogales w ostatnich latach, Agua Prieta stała się miastem możliwości, aby złagodzić pracę, jaką ma Nogales.

Istnieje federalny projekt między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, mający na celu rozwój drugiego portu wjazdowego w Agua Prieta, co ostatecznie zwiększy atrakcyjność inwestycji w mieście.

Dzięki nowej drodze do miasta i kopalni litu w pobliżu Bavispe, można przewidzieć, że Agua Prieta stanie się szlakiem eksportowym nowych firm litowych.

Strategiczna lokalizacja, siła robocza i potencjał nowszej infrastruktury parku przemysłowego sprawiają, że jest to idealne miejsce dla firm poszukujących możliwości nearshoringu w celu stworzenia nowego parku przemysłowego i przeniesienia działalności do Meksyku.

Ponadto meksykańskie porty, takie jak Guaymas i Manzanillo, oferują wydajne rozwiązania logistyczne dla firm zaangażowanych w handel międzynarodowy po stronie Pacyfiku, zapewniając wygodny dostęp do globalnych rynków.

Azjatyckie firmy przenoszące się do Meksyku wybierają ten kraj i ufają mu, nie tylko ze względu na dostęp do amerykańskiego transportu i logistyki, ale także ze względu na to, co nearshoring oznacza dla łatwiejszego zarządzania i dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej.

Chińska firma już rozpoczyna od zera budowę nowego budynku operacyjnego, który przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom Agua Prieta dzięki nowym możliwościom zatrudnienia, jak i firmie, która pomoże jej w produkcji na rynek amerykański.

Często zadawane pytania dotyczące możliwości nearshoringu w Meksyku

Szansa na nearshoring w Meksyku odnosi się do potencjału firm w zakresie przenoszenia działalności produkcyjnej do Meksyku w celu wykorzystania bliskości Stanów Zjednoczonych, niższych kosztów pracy i korzystnej polityki rządowej.

Nearshoring do Meksyku może przynieść firmom korzyści na kilka sposobów. Pozwala im to wykorzystać dobrze prosperujący sektor produkcyjny w Meksyku, który skorzystał na trendach nearshoringu i stał się centrum produkcji. Zapewnia również dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej przy niższych kosztach pracy w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto bliskość Stanów Zjednoczonych pozwala firmom zaoszczędzić na kosztach transportu i skrócić czas realizacji zamówień.

Bliskość Meksyku do Stanów Zjednoczonych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jego atrakcyjność jako miejsca docelowego dla nearshoringu. Mniejsza odległość między tymi dwoma krajami nie tylko zmniejsza koszty transportu i czas tranzytu, ale także pozwala na łatwiejszą koordynację i komunikację między firmami działającymi w obu krajach.

Nearshoring odegrał znaczącą rolę w pobudzeniu gospodarki Meksyku. W szczególności sektor produkcyjny w tym kraju odnotował znaczny wzrost, ponieważ coraz więcej firm zdecydowało się przenieść swoją działalność do Meksyku. Doprowadziło to do wzrostu PKB, tworzenia miejsc pracy i możliwości dla sektora prywatnego.

Polityka rządu w Meksyku odegrała kluczową rolę w przyciąganiu inwestycji zagranicznych i promowaniu nearshoringu. Rząd Meksyku wdrożył różne środki mające na celu wsparcie rozwoju sektora produkcyjnego, takie jak zachęty podatkowe, usprawnione przepisy oraz rozwój parków przemysłowych i nieruchomości komercyjnych, aby pomieścić firmy, które chcą rozpocząć działalność w tym kraju.

Kilka meksykańskich stanów stało się popularnymi miejscami docelowymi dla nearshoringu. Stany takie jak Nuevo Leon, Baja California, Chihuahua i Sonora odnotowały znaczące inwestycje zarówno ze strony firm krajowych, jak i międzynarodowych ze względu na sprzyjające otoczenie biznesowe, bliskość Stanów Zjednoczonych i solidną infrastrukturę.

Nearshoring doprowadził do wzrostu wymiany handlowej między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Bliskie sąsiedztwo ułatwiło bardziej wydajny łańcuch dostaw i obniżyło koszty wysyłki, ułatwiając firmom eksport swoich produktów do Stanów Zjednoczonych. Doprowadziło to do ożywienia meksykańskiego sektora eksportowego i stosunków handlowych z północnym sąsiadem.

Nearshoring ma kilka zalet w porównaniu z offshoringiem. Jedną z głównych zalet jest bliskość Stanów Zjednoczonych, co pozwala firmom zachować ściślejszą kontrolę nad swoimi działaniami i szybciej reagować na potrzeby rynku. Nearshoring pomaga również łagodzić napięcia handlowe i ryzyko taryfowe związane z offshoringiem do bardziej odległych krajów. Ponadto podobieństwa kulturowe i nakładanie się stref czasowych mogą usprawnić współpracę i komunikację między firmami a ich klientami lub partnerami.

Nearshoring do Meksyku przynosi wiele korzyści japońskim firmom. Strategiczna lokalizacja Meksyku pozwala na skrócenie czasu transportu i obniżenie kosztów logistycznych, co czyni go atrakcyjną opcją dla japońskich firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność w obu Amerykach. Ponadto podobieństwo kulturowe między Meksykiem a Japonią może ułatwić płynniejsze operacje biznesowe, a wykwalifikowana siła robocza w Meksyku może zapewnić niezbędną wiedzę i produktywność, których potrzebują japońskie firmy.

Nearshoring miał pozytywny wpływ na meksykański sektor przemysłowy. Rozwój nearshoringu pobudził rozwój parków przemysłowych, klastrów produkcyjnych i wyspecjalizowanych stref, z których wszystkie przyczyniły się do rozwoju możliwości produkcyjnych Meksyku. Doprowadziło to do zwiększenia możliwości zatrudnienia, przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz rozwoju łańcuchów dostaw i powiązanych branż.

Więcej informacji o ekosystemie przedsiębiorczości