Digitalt entreprenörskap | Betydelse och exempel

Det digitala entreprenörskapet har nått en av sina höjdpunkter i och med pandemins uppkomst, och entreprenörerna har varit tvungna att snabbare lära sig en uppsättning digitala verktyg som tidigare inte var oumbärliga.

Läs vidare för att få veta mer om digitalt entreprenörskap, dess betydelse och exempel.

Skrivet av

Innehållsförteckning

Vad är digitalt entreprenörskap?

Enligt ResearchGate definieras digitalt entreprenörskap brett som att skapa nya företag och omvandla befintliga företag genom att utveckla ny digital teknik och/eller ny användning av sådan teknik (Europeiska kommissionen, 2015).

Digitalt entreprenörskap har betraktats som en kritisk pelare för ekonomisk tillväxt, skapande av arbetstillfällen och innovation av många länder, inklusive EU:s medlemsstater.

Digitalt entreprenörskap Vikten av digitalt entreprenörskap

Digitalt entreprenörskap har fått stor betydelse tack vare den snabba digitala världen.

Enligt OECD har den digitala ekonomin potential att öka produktiviteten, inkomsterna och det sociala välbefinnandet.

Den skapar arbetstillfällen på nya marknader och ökar sysselsättningen inom vissa befintliga yrken.

Eftersom den digitala tekniken gör det möjligt att producera fler varor och tjänster med mindre arbetskraft, utsätter den också vissa arbetstagare för risken att bli arbetslösa eller få lägre löner.

De möjliggör också förändringar i arbetets organisation, vilket får konsekvenser för befintliga politiska åtgärder och program som syftar till att säkerställa integration på arbetsmarknaden, arbetskvalitet och kompetensutveckling.

Varför är digitalt entreprenörskap populärt idag?

Digitalt entreprenörskap är populärt i dag eftersom det gör det möjligt för entreprenörer att starta och utveckla sina företag med hjälp av internet och andra digitala plattformar.

Denna typ av företagande är särskilt attraktivt för unga människor, som ofta är mer bekväma med teknik än äldre generationer.

Dessutom kan digitalt företagande vara billigare än traditionella fysiska företag, vilket gör det till ett mer lönsamt alternativ för många människor.

Under de senaste åren har vi sett hur vi får allt fler digitala entreprenörer i det digitala rummet, och tack vare informationstekniken och dess låga kostnader för att komma in på marknaden kan faktiskt alla som har tillgång till en digital enhet och internet starta någon form av online-verksamhet.

Flexibiliteten hos de tillgängliga digitala medieverktygen har lett till enklare affärsprocesser där människor kan erbjuda sina produkter och tjänster till hela världen.

Det digitala ekosystemet för entreprenörer har öppnat upp för samhället att driva företag över hela världen och erbjuda tjänster som hantering av sociala medier, dropshipping, e-handel, molntjänster, innehållsmarknadsföring, coachning med mera, vilket gör att människor kan ägna sin tid åt aktiviteter som de verkligen tycker om och därför väljer att gå med i en karriär som digital entreprenör.

Kvinnlig designer som skissar på en digital grafisk tablett.

Digital omvandling, innovation och entreprenörskap.

I takt med att tekniken förbättras och kostnaderna för förvärv sjunker är det lättare för redan etablerade företag att sakta följa med på digitaliseringsvågen.

Å andra sidan har digitala entreprenörer också kommit att driva sina affärsmodeller på internet, som för dem redan är ett företag som startats med hjälp av teknik.

Digitala företag har fördelen att tekniken har drivit fram innovation i deras processer, antingen de gör övergången från analogt till digitalt eller är redan födda digitala.

Exempel på digitalt entreprenörskap

Det finns olika digitala affärsmodeller som företagare kan starta.

Från att bygga upp en mjukvara som en tjänst, omvandla deras nuvarande småföretag till en e-handelsbutik eller skapa appar.

Internet har gett en värld av affärsmöjligheter att utveckla nya projekt.

Från att välja en lättstartad online-verksamhet som en av de mest kända och framgångsrika är Amazon Affiliates, som har positionerat sig som en ledare i den digitala miljön som växer i länder som Spanien, Tyskland och hela Europa.

Eller att gå in i mer avancerade projekt som är baserade på maskininlärning och artificiell intelligens.

Det finns ingen formel som garanterar framgång och som anger vad som är rätt eller fel.

Det är resultaten som visar om den digitala entreprenören ständigt utvecklas på denna väg.

Därefter visar jag några exempel på digitalt entreprenörskap som jag hoppas kan hjälpa dig att se om det finns en väg som du skulle vilja gå.

SaaS

SaaS är en metod för programvaruleverans som gör det möjligt att få tillgång till data från vilken enhet som helst med en internetanslutning och en webbläsare.

Färdigheter i digitalt entreprenörskap

Digital marknadsföring

Från sökordsforskning, SEO, SEM, sociala medier och e-postmarknadsföring - att veta och förstå hur man når och vårdar marknaderna är en viktig del av varje digital entreprenör. En digital entreprenör kan naturligtvis inte göra allt själv, och därför måste han eller hon kunna nästa färdighet.

Förvaltning av mänskliga resurser

Precis som i företag måste entreprenören känna till sina starka och svaga sidor. Genom att dra nytta av andras färdigheter och expertis kan företagaren få hjälp att utveckla sitt digitala företag. Därför är det viktigt att företagaren vet hur han eller hon ska hantera sina lagkamrater.

Digital affärsarkitektur

Att förstå att även digitala företag behöver en ordentlig arkitektonisk struktur hjälper den digitala entreprenören att veta vilka steg han eller hon ska ta i framtiden för att fortsätta att bygga upp sitt företag. Silo Arkitektur hjälper till att vidareutveckla innehållet på nätet på ett organiserat sätt.

Kreativitet

Digitala entreprenörer måste förstå att det i den digitala världen inte finns något perfekt arbete. Det handlar om att testa vad som fungerar och vad som inte fungerar. Därför har A/B-testning blivit viktigare, och företagaren bör använda sin kreativitet för att hitta de lösningar han eller hon behöver.

Elevator Pitch

Om du letar efter investerare är en digital färdighet som krävs av entreprenörer förmågan att utveckla en övertygande elevator pitch som engagerar även genom videosamtal har blivit en del av vardagen.

Inkomstgenerering

Den digitala entreprenören måste känna till sin affärsmodell och dess inkomstkälla. Oavsett om du siktar på produktförsäljning, on-demand-tjänster eller prenumerationer bör entreprenören fokusera på att vidareutveckla sina inkomstströmmar. Bland de nya färdigheter som företagare måste utveckla finns också förmågan att skapa passiv inkomst genom olika affiliateplattformar och/eller reklam, vilket i slutändan kommer att bidra till att fortsätta utveckla hans online-verksamhet.

Stegen för att bli en digital entreprenör

Det finns inget universellt svar för att bli en digital entreprenör, men det finns några steg som kan hjälpa dig att komma igång.

För det första måste du ha ett entreprenörstänkande och vara villig att ta risker.

För det andra måste du identifiera ett problem eller en möjlighet som du kan lösa med en digital lösning.

Du kan välja mellan alla typer av digitala nya affärsmodeller som vi nämnde tidigare.

Det finns inget rätt eller fel svar när du startar, och som ett tips kan du säga att ju mer tid du lägger ner på planering och på att bara tänka på idén, desto mer tid arbetar du egentligen inte med din startup.

Om du har upptäckt problemet och har lösningen, så gör det och arbeta på att starta din affärsverksamhet.

För det tredje: När du lanserar din digitala produkt eller tjänst kommer du att få den första feedbacken från dina kunder, och först därefter bör du ägna tid åt att fundera på vad som bör förbättras utifrån analyserna.

För det fjärde är det inte samma sak att bygga upp ett företag på nätet som ett traditionellt företag, där platsen är viktigast. Fokusera på att utveckla din varumärkeskännedom och locka nya besökare till din webbplats eller följare till dina konton.

För det femte: När du har arbetat med att skapa den första trafiken till ditt företag måste du växa och skala ditt företag genom att omvandla dessa besökare till nya kunder eller användare.

Med hjälp av de bästa digitala marknadsföringsverktygen och digitala marknadsföringsstrategiernakan du fokusera på att öka din kundbas och behålla den.

Slutligen måste du alltid lära dig och hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom den digitala världen, distansarbetare och digitala affärsverksamheter.

Ofta ställda frågor
om digitalt entreprenörskap

Det finns olika vägar att bli en digital entreprenör.

Det kan vara så enkelt som att starta en Youtube-kanal och skapa innehåll som kan relateras till affiliate marketing.

Det finns naturligtvis andra vägar, som att utveckla en blogg, en webbutik eller en app, men då måste du lära dig mer teknisk kunskap om hur man gör en blogg och så vidare.

Men som i allmänhet är några viktiga punkter att tänka på följande.

  1. Skriv idéer om potentiella projekt.
  2. Sökordsforskning för att fastställa om det finns en potentiell marknad.
  3. Arbeta med att utveckla din blogg, digitala produkt, e-handelsbutik, SaaS eller karriär som frilansare.
  4. Samla ett team när det behövs.
  5. Lansering på marknaden.

Naturligtvis finns det fler detaljerade steg som ingår i en entreprenörsprocess, men på det hela taget anser jag att handling är den viktigaste delen, för för mycket planering gör dig inte till en digital entreprenör.

Enligt OECD har den digitala ekonomin potential att öka produktiviteten, inkomsterna och det sociala välbefinnandet.

Den skapar arbetstillfällen på nya marknader och ökar sysselsättningen inom vissa befintliga yrken.

Digitalt entreprenörskap har blivit populärt eftersom kostnaderna för att starta ett företag har minskat till nästan ingenting, och alla kan enkelt börja utveckla sitt eget företag på nätet.

Dessutom är det lättare än någonsin att nå och rikta in sig på potentiella marknader.

Mer om Digital Business.