Att förstå det andliga uppvaknandet: Själens mörka natt

Andligt uppvaknande förknippas ofta med känslor av eufori och upplysning.

Men det är inte alltid en smidig övergång.

I själva verket är det vanligt att uppleva en period av intensiv personlig kamp som kallas ”själens mörka natt”.

Den här artikeln utforskar meningen och syftet bakom detta fenomen, samt olika sätt att navigera genom denna omvälvande tid.

Understanding the Spiritual Awakening Dark Night of the Soul
Skrivet av
Innehållsförteckning

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Själens mörka natt - Carlos' åsikt

Jag lärde mig många termer efter att ha upplevt det, ett andligt uppvaknande.

Sällsynt är att en person som inte själv upplever en själens mörka natt, skulle vara fullt intresserad av att lära sig mer och mer om ”andliga begrepp”, och jag använder ” ” tecken, eftersom de etiketter vi ger till upplevelser bara är avsedda att sätta ett mönster kring en liknande typ av handlingar som händer vid en given upplevelse.

Skulle det vara möjligt att undervisa och få människor att bli mer intresserade av den mänskliga naturen som är sammankopplad med sin egen andlighet?

Enligt min mening förmodligen inte. Människor lär sig i sin egen takt, och att lära sig om andlighet blir enligt min erfarenhet mer intensivt när man först upplever det, och sedan försöker lära sig och meditera om det som hände.

Under utlåningen 2020 hade jag aldrig kunnat föreställa mig att en intensiv andlig praktik skulle leda mig till en mörk själsnatt, ett förändrat medvetandetillstånd och ett andligt uppvaknande.

Allt eftersom tiden har gått har jag förstått processen, eller åtminstone tror jag att jag förstår hur personlig och andlig utveckling går till.

Hur det är en del av tillväxten att integrera både ljus och skugga till en helhet, att vara en person som helhet, som Carl Jung nämnde, individualiseringsprocessen.

Min själs mörka natt innehöll flera aspekter som också nämns av andra andliga professorer, andliga böcker och så vidare, såsom början på ett avklätt och fallande ego, en mental kamp för en andlig förbigång för att lämna min äldre värld bakom mig, en symbolisk reningsprocess vid smältdegeln ”crisol” där både maskulina och feminina gudomliga energier blandas för att slutligen nå min ”personliga andliga upplysningspunkt”, som gav ljus till mörkret inom mig.

Johannes av Korset gav det etiketten till den delen av processen i den andliga upplysningen, och många människor, nu inklusive mig själv, vet vad det är att kliva in i underjorden, och som grekiske Hermes, var de som kunde kliva ut och omvandla sammanbrottet till genombrott.

Det finns ingen pånyttfödelse utan en mörk själsnatt.

Vad är själens mörka natt?

Betydelsen bakom mörka nätter

Själens mörka natt är inte bara en fras som slängs ur sig lite lättvindigt; det är en andlig resa som kan vara prövande, obekväm och förvirrande för de människor som upplever den. Det är en period då en person känner att han eller hon har förlorat sin självkänsla och har kastats in i en mörk plats där den mening som de hade gett sitt liv har försvunnit.

Att känna igen tecknen på en mörk natt i själen

Själens mörka natt utlöses av någon yttre händelse, t.ex. en nära anhörigs död, en skilsmässa eller till och med en betydande medelålderskris. Det är något som inte kan tvingas fram, och det är typiskt något som sker som en del av den naturliga tillväxtprocessen. Tecken på att du genomgår en själens mörka natt kan vara en djup känsla av andlig depression, andlig kris eller tomhet.

Syftet med själens mörka natt

Om du upplever en mörk natt i själen kan det vara svårt att förstå vad poängen med allt detta är. Men poängen med själens mörka natt är att hjälpa dig att göra dig av med ditt gamla jag, i synnerhet övertygelser, attityder och vanor som inte längre tjänar dig. Det är en omvandling till ditt ”sanna jag”.

Processen för uppvaknande

Andligt uppvaknande

Tecken på uppvaknande under själens mörka natt

Även om själens mörka natt kan vara en utmaning finns det ljus i slutet av tunneln. Ofta upplever människor ett andligt uppvaknande som ett resultat av sin upplevelse av den mörka natten. Tecken på uppvaknande kan vara ökad intuition, en känsla av samhörighet med andra och universum, och en önskan att göra positiva förändringar i världen.

Att upptäcka andlighet under själens mörka natt

Själens mörka natt kan vara ett tillfälle att upptäcka andlighet. Människor som går igenom en mörk natt i själen börjar ofta ifrågasätta sina övertygelser och attityder till religion och andlighet. Detta kan leda till en ny förståelse och kontakt med andliga praktiker och övertygelser som de inte var öppna för tidigare.

Tomhet och dess roll i uppvaknandet

Tomhet är en vanlig känsla under själens mörka natt. Det är en känsla av ingenting, där de mål och ambitioner som en gång motiverade dig känns tomma och meningslösa. Men denna tomhet kan vara en kraftfull katalysator för tillväxt och förändring. Tomheten tvingar dig att granska ditt liv närmare och ta reda på vad som verkligen ger dig mening och syfte.

Hur länge varar själens natt?

Att uppleva en mörk natt i själen

Att gå vidare efter en mörk natt i själen

När du väl har kommit ut ur själens mörka natt är det viktigt att vara snäll och varsam mot dig själv. Ta lärdomarna från den här tiden och integrera dem långsamt i ditt dagliga liv. Skuggarbete är en del av läkningsprocessen. Ha tålamod med dig själv när du bygger upp din självkänsla igen.

Lärdomar från själens mörka natt

Själens mörka natt kan vara en djupt lärorik erfarenhet. Att ta sig tid att reflektera över vad som hände och vad du lärde dig kan hjälpa dig att växa och utvecklas som person. Varje erfarenhet, oavsett hur svår den är, kan ses som en möjlighet att lära sig och växa.

Stöd till någon som går igenom en mörk natt i själen

Om någon du bryr dig om går igenom en mörk natt i själen är det viktigt att stödja dem på ett kärleksfullt och icke-dömande sätt. Var där för att lyssna och erbjuda en hjälpande hand, men försök inte att påskynda deras utvecklingsprocess. Det är viktigt att låta dem röra sig i sin egen takt och bearbeta upplevelsen på sitt eget sätt.

Mer om Spirit