Vad är andligt uppvaknande?

Har du någonsin upplevt ett ögonblick i ditt liv då saker omkring dig börjar förlora sin mening, att det som brukade vara dina hobbies, ditt arbete och din omgivning plötsligt intresserar dig mindre?

I så fall kan du ha genomgått ett andligt uppvaknande.

Många människor går igenom denna process av andligt uppvaknande, men vad innebär det egentligen att vakna upp andligt?

What is Spiritual Awakening
Skrivet av
Innehållsförteckning

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Att uppleva ett andligt uppvaknande - Carlos Opinion

Jag fick reda på detta ämne efter att jag hade upplevt det och inte tidigare.

Aldrig tidigare i mitt liv har jag vetat exakt vad en verklig andlig upplevelse är.

Jag kommer från en familj med en kristen-katolsk bakgrund, som gick i kyrkan på söndagar, men aldrig någonsin hörde talas om ämnen som själens mörka natt, Kundalini-uppvaknandet, Shakti-energi, maskulin och feminin energi, synkroniciteter, tallkottkörteln – tredje ögat och Ego Death och så vidare.

Ja, då och då hört talas om chakran, men sällan vetat om vad den verkliga innebörden av att frigöra chakran var.

Under fastan 2020 drogs jag till att göra en andlig övning, och under cirka 40 dagar, i minst 1 timme per dag, gjorde jag meditation och böner.

Aldrig någonsin hade jag trott att det jag gjorde så småningom skulle leda mig till den drastiska upplevelsen av andligt uppvaknande.

15 april 2020, det var en dag för mig då jag upplevde att kundalini-energin strömmade genom min kropp.

Jag började koppla bort verkligheten, och prästen som jag sökte hjälp hos tog med mig hem och försökte få mig att vila i sängen, men så fort jag lade mig i sängen kände jag bara genom kroppen och ryggraden, en känsla av dragande energi som fick mig att resa mig upp från sängen.

Plötsligt befann jag mig i ett förändrat medvetandetillstånd, som Dr. Stanislav Grof säger, och levde i en andlig nödsituation.

Flera år efter denna livsomvälvande händelse kan jag säga att jag är på väg att växa och förändras.

Jag tog beslutet att lämna mitt jobb i Tyskland, att lämna landet och komma tillbaka till Mexiko eftersom jag kände att det var rätt beslut att fatta efter min uppvaknande upplevelse.

Jag var tvungen att vända fokus till ”jag”, till att läka mig själv först, till att ta hand om min hälsa och börja växa tillbaka igen, ungefär som ett träd.

Visst hamnade jag i ett djupt helvete den där dagen i min själs mörka natt, men som sagt, för att växa sig hög och stark måste rötterna vara välgrundade.

Den andliga uppvaknandeprocessen

Vad är andligt uppvaknande?

Andligt uppvaknande är en process där man blir medveten om att man inte är tanken, utan den som observerar tanken.

En person upplever en förändring i medvetandet.

Det är ett medvetandetillstånd där vi inte längre identifierar oss med vårt ego, utan istället identifierar oss med vår andliga essens.

Denna process är inte alltid lätt, och den kännetecknas ofta av betydande förändringar i våra fysiska, känslomässiga och mentala tillstånd.

Andligt uppvaknande har också kallats kundalini-uppvaknande, där den vilande energin vid ryggradens bas stiger upp till ovanför det som kallas huvudets krona och aktiverar tallkottkörteln (tredje ögat).

Stadier av andligt uppvaknande

Den andliga uppvaknandeprocessen är inte en linjär resa, och det finns ofta olika stadier som vi går igenom.

Dessa stadier sträcker sig från den första insikten om att vi är andligt uppvaknade till integreringen av denna insikt i vårt dagliga liv.

Ett av de mest välkända stadierna är själens mörka natt, där vi möter våra djupaste rädslor och tvivel innan vi kan vakna helt.

Att gå ner och genom helvetet är nödvändigt för att sätta ut rötterna till det nya träd som är på väg att växa upp igen.

Att gå igenom ett andligt uppvaknande

Vad innebär det att vakna?

När vi vaknar andligt blir vi mer medvetna om vår sanna natur och vår koppling till universum.

Detta uppvaknande kan utlösas av en mängd olika upplevelser, inklusive en nära-döden-upplevelse, en viktig livshändelse eller helt enkelt en önskan att utforska vår andliga väg.

När vi vaknar kan vi börja uppleva livet på ett nytt och mer djupgående sätt.

Tecken på andligt uppvaknande

Innan ett andligt uppvaknande kan man börja dras till att vara mer i kontakt med ämnen som rör andlighet och religion.

Varje person kan ha olika fysiska symtom, men för vissa kan det vara ett tecken att de sover sämre.

Du kan också uppleva synkroniciteter direkt efter uppvaknandet, som att se siffror som 111, 222, 333, 11:11 etc, eller meningsfulla sammanträffanden, som ett tecken på att du är på rätt väg.

Själens mörka natt

Själens mörka natt är ett viktigt steg i den andliga uppvaknandeprocessen.

Det är en period av intensiv inre oro där vi tvingas konfrontera våra djupaste rädslor och tvivel om vår andliga väg.

Detta skede kännetecknas ofta av depression, ångest, psykos och en känsla av förtvivlan, men det är också en möjlighet till tillväxt och förändring.

Andlighet och upplysning

Vad är andlighet?

Spiritualitet är ett brett begrepp som omfattar ett stort antal trosuppfattningar och praktiker.

I grund och botten handlar andlighet om att få kontakt med vår andliga essens och med något som är större än oss själva.

Vissa människor uttrycker denna koppling genom organiserad religion, medan andra utforskar andlighet genom meditation, yoga eller andra metoder.

Det är viktigt att notera att religion och andlighet är kopplade till varandra, men det bör inte betraktas som samma sak.

Som i universum är allting sammankopplat, ett och detsamma, men som vissa religioner har gjort har de skapat separation mellan mänskligheten.

Upplysande erfarenheter

Det finns många olika upplevelser som kan leda till andlig upplysning, från meditation till psykedeliska substanser och nära döden-upplevelser.

Oavsett upplevelsen är det yttersta målet att överskrida egot och få kontakt med vår andliga essens.

Det kan vara en livsförändrande upplevelse som öppnar upp för nya möjligheter och perspektiv.

Synkronicitet

Synkronicitet är konceptet att händelser inte bara är ett resultat av orsak och verkan, utan är kopplade till varandra genom meningsfulla sammanträffanden.

Dessa sammanträffanden kan vara ett tecken på att vi är på rätt väg och i linje med universum.

Synkroniciteter kan ta sig många olika uttryck, från siffror som dyker upp hela tiden till slumpmässiga möten med människor som har en betydande inverkan på våra liv.

Livsförändrande effekter av andligt uppvaknande

Lycksalighet, samhörighet och andra positiva effekter

Att genomgå ett andligt uppvaknande kan ha en betydande inverkan på våra liv.

Några av de positiva effekterna är en känsla av frid och samhörighet, ett nytt perspektiv på livet och en djupare förståelse för vårt sanna jag och vår plats i universum.

Vi kan också uppleva stunder av djup lycka och glädje.

Hur andligt uppvaknande påverkar alla på olika sätt

Andligt uppvaknande är en högst personlig och unik upplevelse, och det kan påverka alla på olika sätt.

Vissa människor kan uppleva en plötslig och dramatisk förändring av sitt perspektiv, medan andra kan uppleva ett mer gradvis uppvaknande över tid.

Det viktiga är att omfamna din andliga resa och lita på att du är på rätt väg.

Vikten av att omfamna din andliga resa

Att genomgå ett andligt uppvaknande kan vara en utmanande och ibland överväldigande upplevelse, men det är också en djupgående möjlighet till tillväxt och omvandling.

Genom att omfamna din andliga resa kan du öppna upp för nya möjligheter och perspektiv, och få en djupare kontakt med ditt sanna jag och med universum.

Så om du upplever ett andligt uppvaknande, omfamna det fullt ut och lita på att du är på rätt väg.

Mer om Spirit