Ce este învățarea prin colaborare și de ce este importantă?

what is Collaborative Learning
Scris de

Astăzi vom vorbi despre ce este învățarea colaborativă și de ce este importantă?

Este o virtute foarte utilă pentru a învăța despre un anumit subiect cu ajutorul altor participanți interesați de acel subiect.

Pe măsură ce citiți acest articol informativ, veți găsi o varietate de fapte interesante despre această modalitate de învățare prin cooperare și învățare colaborativă, importanța sa și tipurile de învățare colaborativă, care sunt variate și relevante.

Ce este învățarea prin colaborare?

Nu este altceva decât o modalitate de lucru în care se pot dobândi experiențe prin studiu, cu participarea prietenilor sau a studenților interesați să învețe despre subiect, facilitând pe termen lung o înțelegere clară și completă a subiectului.

În cadrul proiectelor de învățare colectivă și prin cooperare, nu numai că veți dobândi noi cunoștințe cu participarea altor persoane, dar veți obține și facilitatea de a realiza activități academice, prin urmare, acest lucru îi va motiva pe mulți studenți să învețe să lucreze în echipă.

Studenții lucrează împreună în grupuri mici, în colaborare, astfel încât schimbul de cunoștințe ajută la crearea de predare și învățare în cadrul aceleiași echipe de lucru.

De ce este importantă învățarea în colaborare?

Prin utilizarea programelor de învățare colaborativă, putem dobândi noi cunoștințe și dezvoltări cognitive care la un moment dat au fost greu de dobândit; cu ajutorul altor persoane, dezbaterea socială asupra subiectului va fi facilitată și, într-un fel, ideile altora vor servi la clarificarea îndoielilor.

Devenim elevi ai colegilor noștri în grupuri mari sau mici.

Această modalitate de învățare prin colaborare și cooperare stimulează dezvoltarea de noi abilități de studiu, garantând astfel o înțelegere clară și precisă a ceea ce se studiază sau se elaborează.

Observăm că această tehnică este foarte utilă pentru consolidarea dialogului social și a comuniunii, deoarece participarea mai multor membri ai grupului și a persoanei dvs. ar fi de mare ajutor pentru cei cărora le este greu să dobândească astfel de cunoștințe.

Exemple de învățare în colaborare

Vă vom prezenta câteva situații care vă vor ajuta foarte mult în înțelegerea mediului activ de învățare colaborativă.

Clasa teoretică predată de profesor

Profesorii reprezintă scopul principal pentru existența metodelor de învățare colaborativă, având în vedere faptul că aceștia atribuie activități complexe, care necesită participarea altor persoane pentru a le realiza și a înțelege mult mai bine scopul acestora.

Evenimente

Pretutindeni vor exista concursuri care vor necesita sprijinul altor persoane pentru a ajunge la îndeplinirea unei astfel de activități, iar dacă evenimentul este de natură academică, se va vedea multă camaraderie pentru a ajunge la îndeplinirea acestei activități și interesul acestora de a învăța despre subiectul în cauză.

Asamblarea unui puzzle

Uneori este dificil să faci un puzzle de unul singur, însă, cu ajutorul altor persoane care sunt obișnuite cu acest tip de activitate, îți va fi mai ușor să îl pui cap la cap mai repede. Într-un mod indirect, cunoștințele empirice se vor reflecta pentru cei cărora le este greu să le rezolve.

Înțelegerea unui subiect

Se stabilește o dată provizorie pentru evaluarea unei teme destul de lungi și extinse; cei mai mulți vor alege să studieze independent sau colectiv, aceasta din urmă fiind cea mai satisfăcătoare, deoarece permite dezbaterea socială a conținutului care urmează să fie evaluat.

Care sunt beneficiile învățării prin colaborare?

Caracteristicile învățării prin colaborare

Interacțiunea dintre membrii grupului de studiu incită la învățare în colaborare, datorită schimbului de idei utile pentru înțelegerea corectă a conținutului.

Se va arăta ordinea ideilor unei astfel de interacțiuni, adică se va ridica subiectul care urmează să fie studiat și se va porni de la elementele de bază până la cele mai complexe.

Membrii ar trebui să contribuie cu ideile lor cu privire la acele preocupări dezvoltate în procesul de studiu, pentru a clarifica îndoielile și pentru a avea o noțiune completă a subiectului.

Resursele didactice servesc ca un ajutor pentru a facilita învățarea în colaborare; folosind documente de studiu, rezumate sau notițe făcute în clasă.

Care sunt tipurile de învățare în colaborare?

Există mai multe tipuri de învățare în colaborare, care sunt discutate mai jos.

Grupuri responsabile sau formale

În acest tip de grup, se va încuraja cultura învățării colaborative, dar în realizarea sarcinilor atribuite, adică se va împărți munca și după ce au finalizat aceste sarcini, vor da un criteriu al acestora.

Organizație informală

Acesta constă într-o clasă oarecum directă pentru fiecare dintre membrii grupului, de exemplu, avem membri care nu cunosc un anumit subiect, dar vor fi alții care îl stăpânesc. Cel mai rațional ar fi ca experții în materie să ofere cunoștințele lor celor care nu cunosc conținutul.

Echipa centrală

Este vorba de grupul de colaborare propriu-zis, având tema centrală de studiat, rolurile vor fi identificate pentru fiecare membru al studiilor, care va cerceta informații pe tema atribuită, iar în momentul discuției, vor face schimb de idei despre experiențele lor în cercetarea și studierea anumitor conținuturi.

Cum este învățarea colaborativă în clasă?

Putem găsi mai multe grupuri în funcție de tipul de profesor și de complexitatea conținutului pe care îl gestionează.

Pot exista grupuri de bază formale sau informale, care au ca obiectiv principal colectarea de informații, dezvoltarea acestora și schimbul de cunoștințe critice cu colegii dumneavoastră.

Etapele pentru ca un astfel de proces să aibă loc:

Activități de învățare prin cooperare și colaborare

Activitățile de învățare în colaborare reprezintă o parte importantă a unei educații de succes.

Aceste activități implică mai mulți participanți care lucrează împreună pentru a finaliza o sarcină sau un proiect.

Utilizarea tehnologiei în educație a adus diferite modalități de a colabora și de a învăța, cum ar fi platformele de e-learning precum Udacity și SkillShare.

Activitățile de învățare în colaborare dezvoltă comunicarea și rezolvarea problemelor, abilitățile de gândire critică și inspiră creativitatea.

De asemenea, le oferă studenților posibilitatea de a exersa lucrul cu ceilalți, ceea ce reprezintă o abilitate esențială la locul de muncă.

În plus, activitățile de învățare în colaborare pot fi amuzante și captivante pentru îmbunătățirea elevilor, ceea ce poate contribui la creșterea motivației și la concentrarea asupra sarcinii în cauză.

Printre exemplele de activități de învățare în colaborare se numără proiectele de grup, dezbaterile și jocurile de cooperare, cum ar fi Jeopardy sau șaradele.

Toate aceste activități pot contribui la o mai bună muncă în echipă și colaborare între elevi, ceea ce duce la un succes academic mai mare.

Aceste activități pot varia de la proiecte de grup la simulări interactive, jocuri și chiar activități în aer liber.

Proiectele de grup sunt foarte bune pentru a stimula abilitățile de consolidare a spiritului de echipă, ajutându-i în același timp pe elevi să își exerseze abilitățile de rezolvare a problemelor și de comunicare.

Simulările interactive oferă o abordare practică pentru înțelegerea conceptelor complexe, la fel ca și activitățile în aer liber, cum ar fi drumețiile sau excursiile pe teren care implică știința mediului.

Jocuri precum Jeopardy sau Charade pot contribui la îmbunătățirea gândirii critice, la dezvoltarea vocabularului și la dezvoltarea interacțiunilor sociale între colegi.

Toate aceste activități de învățare în colaborare pot fi folosite pentru a crea un mediu distractiv și atractiv în care elevii să învețe, în timp ce stabilesc legături între ei.

Mai multe despre Cariera profesională

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Cuprins