Carlos-barraza-logo-50

8 Voordelen en nadelen van Zero Based Budgeting

Zero-based budgeting is een budgetteringsmethode waarbij alle uitgaven voor elke nieuwe periode moeten worden verantwoord, ongeacht of zij in de vorige periode zijn gemaakt.

Dit betekent dat alle uitgaven, ook die welke uit de vorige begroting zijn overgedragen, opnieuw moeten worden geëvalueerd en verantwoord voor de komende periode.

Het doel van dit artikel is de voor- en nadelen van zero-based budgeting te onderzoeken, en inzichten te verschaffen voor organisaties die overwegen deze budgetteringsmethode toe te passen.

Advantages and Disadvantages of Zero Based Budgeting
Geschreven door
Inhoudsopgave

Wat is de begrotingsmethode op basis van de nulbenadering?

De begrotingsmethode op basis van de nulbenadering, of ZBB, is een begrotingstechniek waarbij rekening wordt gehouden met de huidige financiële situatie en de middelen dienovereenkomstig worden toegewezen.

Deze methode vereist dat alle uitgaven worden gezien als nieuwe kansen, in plaats van elke post simpelweg naar boven of beneden bij te stellen ten opzichte van de begroting van vorig jaar.

Elke uitgave moet op haar eigen merites worden beoordeeld en alleen worden goedgekeurd als zij een meetbaar voordeel voor de organisatie oplevert.

Het doel van deze aanpak is elke uitgave te rechtvaardigen en ervoor te zorgen dat elke uitgegeven dollar maximale waarde oplevert voor de organisatie, terwijl toch de algemene doelstellingen worden gehaald.

Deze methode kan organisaties helpen hun middelen te maximaliseren en ervoor te zorgen dat zij verantwoorde financiële beslissingen nemen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Het moedigt ook transparantie aan door organisaties te dwingen elke uitgave te overwegen alvorens deze goed te keuren, zodat er geen geld wordt verspild.

Voordelen van zero-based budgeting

Nadelen van zero-based budgeting

Conclusie van Voordelen en Nadelen van Zero Based Budgeting

Zero-based budgeting is een budgetteringsmethode waarbij alle uitgaven voor elke nieuwe periode opnieuw moeten worden geëvalueerd en verantwoord.

Het kan leiden tot meer aandacht voor prestaties en resultaten, verbeterde efficiëntie en kostenbeheersing, grotere verantwoordingsplicht en transparantie en betere besluitvormingsmogelijkheden.

Het kan echter tijdrovend en middelenintensief zijn, het kan leiden tot meer bureaucratie en het risico dat belangrijke maar minder zichtbare uitgaven over het hoofd worden gezien, en het vereist sterke steun en betrokkenheid van het management.

Zero-based budgeting kan een krachtig instrument zijn voor organisaties die hun financiële prestaties en besluitvormingscapaciteiten willen verbeteren.

Het is echter niet zonder uitdagingen en het vereist zorgvuldige overweging en planning om met succes te worden uitgevoerd.

Organisaties die overwegen zero-based budgeting in te voeren in plaats van traditionele budgettering moeten de potentiële voor- en nadelen zorgvuldig evalueren, en een duidelijk plan hebben voor de invoering en het onderhoud van het proces.

Zij moeten er ook voor zorgen dat zij kunnen rekenen op krachtige steun en instemming van het management en dat zij voorbereid zijn op de tijd en middelen die nodig zijn om de methode toe te passen.

Meer over Persoonlijke Financiën