Nyckelelement i entreprenörskap

Vi vet att det finns många människor som har försökt bli företagare, men hur många har egentligen lyckats så bra? Har de de viktigaste delarna av entreprenörskap? Jag har upplevt misslyckanden när jag startade företag, men samma misstag hjälper mig att bygga upp en styrka som gör att jag kan återvända till att agera med mer erfarenhet för att bli en framgångsrik entreprenör.

Att vara företagare är inte en slutpunkt, det är en livsstil som kan få dig att leva för evigt med den. Du måste ha en gnista för att starta och utveckla ett företag. Att vara entreprenör kommer att känneteckna dig med en anda av att vilja förändra något i din omgivning. Det är en långsiktig väg för att utveckla de viktigaste delarna av entreprenörskap. Vare sig det är på grund av ekonomisk nödvändighet eller för att gynna samhället, så flyttar en entreprenör sina olika ideal för att leda till framgång eller misslyckande.

Som företagare inser vi när vi har fel, och vi vet att det finns viktiga faktorer som kan hjälpa oss att nå större framgång.

Jag delar med mig av fyra nyckelelement i entreprenörskap som behövs för att lyckas enligt Jeff Charles SmallBizTrends.

hand of a businesswoman is holding a pen pointing at the graph and using a laptop

Uthållighet

I ett av mina försök att starta ett företag inom något som jag gillade, inser jag att jag gjorde misstaget att inte vara uthållig. Jag ville få ett omedelbart gensvar på marknaden eftersom jag trodde att det jag erbjöd verkligen var nödvändigt. Men jag hamnade i ett misstag, jag var desperat över att inte se snabba resultat.

Uthållighet är utan tvekan den viktigaste färdigheten en företagare kan ha. Utan uthållighet spelar kvalitet och innovation ingen roll. Uthållighet hjälper dig att fortsätta sträva varje dag, oavsett om det är bra eller dåliga dagar. Det tar tid att få resultat, men det är genom att vara konsekvent som du kan nå dina mål. Uthållighet är absolut nödvändigt för att en företagare ska lyckas, och kanske är vi så engagerade i att förbättra en aspekt i taget att vi kanske ignorerar den dagliga motivationen som leder till kontinuerlig ansträngning.

Hur många framgångshistorier har du hört utan att ha några svårigheter? En entreprenörs väg är full av utmaningar och det är hans mod som kommer att få dig att hålla ut för att nå framgång. Dessutom är det bättre att berätta en historia med en svår höjdpunkt där du blir din egen hjälte. De entreprenörer som fortsätter och skapar nya produkter kommer närmare framgång.

Att vara konstant och uthållig i svåra tider är en av de viktigaste delarna av entreprenörskap.

Hantera ditt kassaflöde

Och varför starta ett företag utan att ha som mål att vara lönsam? Företagen måste generera intäkter för att kunna fortsätta att driva verksamheten över tid. Det är också troligt att en av de viktigaste orsakerna till att entreprenörer börjar skapa värde och bygga upp förmögenhet. Men när du startar ett företag med ett mål utöver att tjäna mer pengar behöver du fortfarande skapa tillgångar som genererar rikedom med en ansvarsfull förvaltning.

Att ha stora inkomstströmmar och inte veta hur man använder dem kan leda till att du misslyckas. Företagaren måste ständigt lära sig och hålla sig uppdaterad om sin ekonomi. Att utveckla kunskaper i ekonomisk förvaltning är en annan viktig del av entreprenörskapet som måste utvecklas för att hålla finanserna sunda och därmed ha större chans att lyckas.

Det är också bra att ha en expert eller revisor som kan hjälpa dig när du känner dig överväldigad eller har svårt att lösa problem med pengar. Kom ihåg att du kanske är idéns ledare, men att du inte kan göra allting.

Att kunna hantera ett företags kassaflöde på ett korrekt sätt och förbättra dess inkomster är en indikator på att företagaren utvecklar en av de viktigaste delarna av entreprenörskap.

young female entrepreneur reading electronic book on laptop during lunch in modern restaurant
Företagarprocessens faser

Gör dig själv till en påverkare

Att vara ledare innebär att veta hur man når människors sinnen och hjärtan. Som entreprenör och framtida affärsman tar det för mycket tid att påverka människor. Att samla dem och göra dem till ett bra team som uppnår det du vill uppnå. Ledarskapsmodeller förändras ständigt med tiden, och att bli en influens är säkert viktigt eftersom det hjälper dig att övervinna de problem som uppstår. Inte bara för att det finns människor som kommer att följa dig, utan också för att du skapar förtroende och överför energi till ett team som kommer att vara med dig för att lösa dessa hinder.

Kort sagt, du kan inte lyckas om du inte vet hur du ska få andra att agera. Som chef i ett stort företag har du auktoritet, men som företagare måste du förtjäna den respekten för att kunna påverka människor, särskilt om du vill bli en framgångsrik företagare. Inflytandet bör också sträcka sig ut från organisationen till kunder och potentiella investerare. Du måste övertyga människor om att din idé är framgångsrik och visa din vision så att de också kan anta den.

Att vara ledare tar tid att lära sig av misstag, men när man går entreprenörskapets väg utvecklas ledarskapsförmågan och personen kan fullt ut erkänna att han eller hon arbetar med alla de viktigaste delarna av entreprenörskapet.

Gör det inte ensam

Ett av de största misstagen som företagare gör är att göra allting själva. I tron att det enda sättet att lyckas är att göra det på uppdrag av en person, faller den i ett misstag. Vissa vill göra allt, från försäljning, marknadsföring och ekonomi till att utforma webbplatser. Det låter ganska tröttsamt, och det är det också. I början kanske det inte finns tillräckligt med resurser för att anställa alla de olika avdelningarna, men i takt med att ni växer kommer ni helst att täcka in nyckelpositioner som kommer att förbättra det området. Men att göra det ensam under lång tid skulle vara kriminellt.

Du måste skapa ett team. När du börjar hitta svagheter är det dags att hitta starka personer som kan stödja entreprenören. Vi har alla våra styrkor och svagheter, så det smarta är att skaffa de personer som kan komplettera pusslet.

Det är viktigt att du anställer rätt personer. Det finns ledare som föredrar attityder framför färdigheter, eftersom färdigheter kan utvecklas och läras med tiden. I stället är det svårare att utbilda en persons attityd och värderingar.

african entrepreneur reading financial reports working in modern office

Sammanfattningsvis

Som företagare är det normalt att vilja lyckas snabbt, men kom ihåg att det krävs tid för att bygga upp ett bra företag som har en inverkan på samhället. Meditera över entreprenörskapets nyckelelement och fundera på om du arbetar med din uthållighet, ekonomiska förvaltning, ditt inflytande och ditt team. Entreprenörskap är att bygga block för block för att uppnå det imperium du vill ha. Vi har nämnt fyra, men det kan också vara fem nyckelelement i entreprenörskap, eller till och med sex element i entreprenörskap. Det viktigaste är att entreprenören kan känna igen förmågorna och färdigheterna för att fortsätta.

Sammanfattning av de viktigaste delarna av entreprenörskap