7 bästa företagarkunskaper | Definitioner och exempel

entrepreneurial skills
Skrivet av

Entreprenörskap har viktiga färdigheter som du behöver för att starta och driva ett framgångsrikt företag.

När det gäller entreprenörskap krävs en annan uppsättning nya färdigheter som du måste utveckla för att skapa ditt nya företag och för att hålla dig motiverad och förbättra din produktivitet.

Att bli företagare är inte något man gör på en kväll.

Det kräver engagemang som en entreprenör måste vara villig att ha för att skapa en framgångsrik entreprenörsresa.

Några av entreprenörsförmågorna är förmågan att identifiera och lösa problem, förmågan att sälja och marknadsföra produkter eller tjänster, förmågan att anskaffa kapital, förmågan att skapa och leda ett team och förmågan att tänka utanför boxen.

Definition av entreprenörsförmåga


Entreprenörsförmåga är kunskap, attityder och färdigheter som gör det möjligt för någon att lyckas utveckla originella och värdefulla projekt, produkter eller tjänster som bygger på behoven hos ett företags målgrupp och som därmed uppfyller funktionella, sociala eller känslomässiga mål. (


Jardim, 2021


)

Därefter nämner vi de bästa företagarkunskaperna som varje företagare måste utveckla.

Finansiell kompetens

Som företagare måste du vara duktig på ekonomisk förvaltning och resursfördelning för att vara framgångsrik.

Detta innebär att du måste kunna följa dina inkomster och utgifter, veta hur du budgeterar och investerar dina pengar på ett klokt sätt samt förstå bokslut.

Du bör också ha en gedigen förståelse för skattelagstiftningen och hur den tillämpas på ditt företag eller din nystartade verksamhet.

Tips för att utveckla färdigheter i ekonomisk förvaltning

Det finns några viktiga färdigheter i ekonomisk förvaltning som varje företagare bör utveckla:

Risktagningsförmåga

För att bli en framgångsrik företagare måste man vara villig att ta risker. Detta är en av de interpersonella färdigheter som hjälper till att övervinna tvivel och rädsla som en person kan ha när han eller hon börjar.

Varje person har sina egna styrkor och svagheter, men om du vet var du ska ta risker kommer du att driva på och utveckla dina entreprenörsfärdigheter.

Risktagande innebär att man är bekväm med osäkerhet och att man kan fatta snabba beslut.

Det innebär också att man kan acceptera att misslyckas och lära sig av misstag.

Tips för att utveckla en förmåga att ta risker

Det finns inget universellt svar på den här frågan, eftersom det bästa sättet att utveckla en förmåga att ta risker kan variera beroende på individen eller företagsägaren.

Några tips som kan vara till hjälp är följande:

Kritiskt tänkande, tillväxttänkande och ledarskapsförmåga

En tillväxtinriktad person är en person som förstår att intelligens och förmåga inte är fasta egenskaper.

De inser att de med hårt arbete, hängivenhet och uthållighet kan förbättra sina mjuka färdigheter och förmågor.

Den här typen av företagare letar alltid efter sätt att lära sig och växa, så att de kan bli mer framgångsrika i sina affärsstrategier.

Tips för att utveckla ett tillväxttänkande

Om du letar efter sätt att utveckla ett tillväxttänkande på ett sätt som gör det möjligt att förnya dig, finns här några tips som kan hjälpa dig:

Tidshantering för företagare

Att vara entreprenör innebär att man har många hattar på sig och hanterar många rörliga delar för att hantera partnerskap, nätverksevenemang, potentiella kunder, kassaflöde och fatta affärsbeslut.

Tidshantering är en viktig färdighet för företagare för att hålla sig organiserad, på rätt spår och fokuserad.

Tips för att utveckla färdigheter i tidshantering

Här är några tips för tidsplanering:

Tekniska färdigheter

Vissa företagare föds med naturliga affärsfärdigheter, men många fler måste arbeta hårt för att utveckla dem. Tekniska färdigheter är viktiga för entreprenörer eftersom de ger dem förmågan att förstå och genomföra de detaljerade processer som krävs för att driva ett framgångsrikt företag.

Att utveckla starka tekniska färdigheter och färdigheter i företagsledning kan hjälpa företagare på flera sätt. För det första kan de bättre förstå företagets ekonomiska situation och fatta välgrundade beslut om hur resurserna ska fördelas. För det andra kan de utveckla effektivare system och processer, vilket kan spara tid och pengar för företaget. Slutligen kan starka tekniska färdigheter hjälpa företagare att kommunicera bättre med anställda, kunder och partner.

Följande färdigheter kan man lära sig:

  1. Förstå din målmarknad: Detta inkluderar marknadsundersökningar, målgruppsanalyser och förståelse för dina konkurrenter.
  2. Skapa en affärsmodell: Detta innebär att planera hur ditt företag ska fungera, generera intäkter, få pengar och skala.
  3. Att bygga en webbplats: Du måste kunna skapa en professionell webbplats som representerar ditt varumärke på ett korrekt sätt och som ger dig trafik.
  4. Marknadsföring i sociala medier: En effektiv strategi för sociala medier kan hjälpa dig att nå fler kunder och skapa medvetenhet om ditt varumärke. Du kan använda populära plattformar som Linkedin, Facebook, Instagram, TikTok och Youtube.
  5. SEO: Om du optimerar din webbplats med innehållsmarknadsföring för sökmotorer kan du locka fler besökare och öka dina chanser att hamna högt i sökresultaten.
  6. PPC-reklam: Pay-per-click-reklam kan vara ett effektivt sätt att få trafik till din webbplats och skapa leads.
  7. E-postmarknadsföring: Genom att bygga upp en lista med prenumeranter och skicka dem relevanta e-postmeddelanden i rätt tid kan du främja dina produkter eller tjänster och öka försäljningen.

Tips för att utveckla tekniska färdigheter

Nätverk och effektiv kommunikation

Entreprenörer måste kunna kommunicera sin vision för företaget till potentiella investerare, partners och anställda.

De måste också kunna samarbeta med likasinnade yrkesverksamma för att kontakta potentiella kunder och avsluta affärer.

Nätverkskompetens hjälper dig att lära dig av andra, att få kontakt med nya intressenter och att bygga upp ditt kreativa tänkande.

Genom att kunna kommunicera effektivt kan en företagare få full förståelse för vad han eller hon erbjuder marknaden.

Tips för att utveckla tekniska färdigheter

Några tips för att utveckla kommunikationsförmågan är:

Disciplin och konsekvens är också viktiga färdigheter.

Disciplin och konsekvens är nyckeln till ett framgångsrikt företagande.

I de tidiga skedena av din företagsadministration måste du kunna hålla dig till en plan, vidta åtgärder och se till att den fullföljs, även när det blir svårt.

Det är bristen på fokus som kan sänka ett företag, eftersom det är nödvändigt att uppnå mål på vägen för att fortsätta växa.

Detta kräver fokus och beslutsamhet samt förmåga att hålla sig organiserad och på rätt spår.

Tips för att utveckla disciplin och konsekvens

Mer om Entreprenöriellt ekosystem
Innehållsförteckning