6 typer av startupföretag inom entreprenörskap

byggnader

Typer av nystartade företag På senare tid har ordet ”startup” fått ett större genomslag, kanske av marknadsföringsskäl eller för att det är något som händer globalt. Teknikföretag och sociala medier som Facebook, Google, Apple och Twitter har sina goda år på marknaden, men nya företag växer fram. Nyföretagande har ökat på modet under de senaste […]

Skäl att vara företagare

elegant entrepreneur 1024x682 1280x720

Skrivet av This post is also available in: English Español Deutsch Italiano Português Français Русский 简体中文 Nederlands polski العربية 日本語 Română Svenska Innehållsförteckning Facebook-f Youtube Instagram Linkedin I Mexiko är det olika institutioner, offentliga och/eller privata, som driver på entreprenörskapet, eftersom skapandet av nya företag ger olika fördelar. Inte bara för att skapa rikedomar, utan […]

4 nyckelfaktorer för att lyckas som företagare

Nyckelelement i entreprenörskap

Nyckelelement i entreprenörskap Vi vet att det finns många människor som har försökt bli företagare, men hur många har egentligen lyckats så bra? Har de de viktigaste delarna av entreprenörskap? Jag har upplevt misslyckanden när jag startade företag, men samma misstag hjälper mig att bygga upp en styrka som gör att jag kan återvända till […]

🚀 4 viktiga kännetecken för socialt entreprenörskap

Modern entreprenör

4 viktiga kännetecken för socialt entreprenörskap En entreprenör kan definieras som en ledare, dynamisk, som en person som kan identifiera behov och många andra egenskaper som kan katalogiseras. Någon gång i entreprenörens liv fanns det en gnista som fick dem att starta sin verksamhet. Förmågan att ha visioner ledde till att de arbetade hårt för […]

🚀 Vad är entreprenörskap?

Vad är entreprenörskap?

Vad är entreprenörskap? Skrivet av This post is also available in: English Español Deutsch Italiano Português Français Русский 简体中文 Nederlands polski العربية 日本語 Română Svenska Innehållsförteckning Facebook-f Youtube Instagram Linkedin Definition av entreprenörskap När man översätter termen entreprenör från franskan betyder den egentligen ”mellanhand” och har använts sedan 12:e Århundrad. (Pahuja & Sanjeev, 2015) Flera […]

🚀 Vad är ett ekosystem för företagande?

Ekosystem för företagande

Vad är ett ekosystem för företagande? Skrivet av This post is also available in: English Español Deutsch Italiano Português Français Русский 简体中文 Nederlands polski العربية 日本語 Română Svenska Innehållsförteckning Facebook-f Youtube Instagram Linkedin Definition av ekosystem för företagande ekosystem för företagare är en uppsättning olika individer som kan vara potentiella eller befintliga entreprenörer, organisationer som […]

🚀 Vad är företagskultur?

Entreprenörskapskultur

Skrivet av Definition av företagarkultur Det finns flera definitioner av entreprenörskapskultur. För att lättare förklara denna komplexa term har vissa författare delat upp begreppet i de två ord som det består av, ”entreprenörskap” och ”kultur”. Wickham (2006, citerad i Browson, 2013) definierar ordet entreprenörskap som ett adjektiv som beskriver hur en entreprenör gör det han […]

Vad är entreprenörsanda och varför är den viktig?

Entreprenörsanda

Entreprenörskap är att starta och driva ett företag, vilket kräver risktagande och förmåga att fatta beslut på andras vägnar. Entreprenörskap har utvecklats till ett specifikt område där många människor har blivit framgångsrika genom att utveckla idéer och genomföra affärsplanen med passion och beslutsamhet. Det bästa med entreprenörskap är att det ger dig möjlighet att förverkliga […]