10 Fördelar och nackdelar med Vågens stjärntecken

Advantages and Disadvantages of Libra Zodiac Sign

Välkommen till denna artikel som diskuterar fördelar och nackdelar med stjärntecknet Vågen. Vågen är det sjunde tecknet i zodiaken och representeras av vågsymbolen, som visar på deras starka känsla för rättvisa och skälighet. Vågar är födda mellan den 23 september och den 22 oktober och är kända för sin diplomatiska natur och sitt värde för […]

Vad är Kundaliniuppvaknande?

What is Kundalini Awakening

”Kundalini-uppvaknandet känns både som en fantastisk upplevelse med en intensiv energi som rör sig genom ryggraden, som förde mig framåt till ett ”uppdrag” och fick mig att känna mig mäktig på dagen för mitt andliga uppvaknande. Men det kändes också skrämmande eller sårande när man passerar”själens mörka natt” och ”egodöden”, när mitt sinne och ego […]

13 kännetecken för själens mörka natt

Characteristics of Dark Night of the Soul

Begreppet själens mörka natt syftar på en period av djup andlig omvandling och tillväxt. Det är en term som myntades av mystikern och poeten Johannes av Korset, som använde den för att beskriva ett skede i den andliga resan där individen upplever en djup känsla av tomhet och andligt mörker. Själens mörka natt är inte […]

Andligt uppvaknande Depression: Att övervinna utmaningarna

Spiritual Awakening Depression

Att genomgå ett andligt uppvaknande kan vara en livsförändrande upplevelse. Det är en tid av personlig utveckling och transformation, som gör det möjligt för individer att vakna upp till sina sanna jag och känna samhörighet med det gudomliga. Men med denna uppvaknande upplevelse kan det också uppstå en andlig depression som gör att individer känner […]

20 kännetecken för andligt uppvaknande

Characteristics of Spiritual Awakening

När vi ger oss ut på en resa för att upptäcka oss själva och växa som människor kan det hända att vi går igenom en andlig uppvaknandeprocess. Denna transformativa upplevelse kan medföra djupgående förändringar i våra liv och vår uppfattning av världen när vi är andligt vakna. I den här artikeln ska vi utforska begreppet […]

15 Kännetecken för Kundalini-uppvaknande

Characteristics of Kundalini Awakening

Kundaliniuppvaknandet är en djupgående andlig upplevelse som leder till en betydande förändring i en individs liv. Det är en process för att väcka och aktivera den vilande andliga energin, känd som Kundalini, som är lindad vid ryggradens bas. Detta uppvaknande leder till en utvidgning av medvetandet, en djup kontakt med det gudomliga och en förhöjd […]

12 Fördelar med Kundalini-uppvaknande

Benefits of Kundalini Awakening

Kundaliniuppvaknande är ett begrepp från österländska andliga traditioner, särskilt inom kundaliniyoga och tantra. Det handlar om aktivering av en energikraft, ofta i form av en hoprullad orm, som tros finnas vid ryggradens bas. När den väcks sägs denna energi stiga genom kroppen och leda till olika fysiska, mentala och andliga fördelar. Det är viktigt att […]

Att förstå det andliga uppvaknandet: Själens mörka natt

Understanding the Spiritual Awakening Dark Night of the Soul

Andligt uppvaknande förknippas ofta med känslor av eufori och upplysning. Men det är inte alltid en smidig övergång. I själva verket är det vanligt att uppleva en period av intensiv personlig kamp som kallas ”själens mörka natt”. Den här artikeln utforskar meningen och syftet bakom detta fenomen, samt olika sätt att navigera genom denna omvälvande […]

Andligt uppvaknande eller psykos: Psykiskt sammanbrott till upplysning

Spiritual Awakening or Psychosis

*Prata med en läkare, psykolog, psykiater eller spirituell utövare, men som har erfarenhet av andliga metoder, eftersom konventionell medicin direkt kommer att märka som möjlig psykisk sjukdom, snarare än att erkänna den transformativa upplevelsen. För mer forskning rekommenderas Stanislav Grofs böcker om transpersonell psykologi. Det finns en hårfin gräns mellan andligt uppvaknande och psykos. Det […]

Vad är Shadow Work: En guide till att utforska ditt inre jag

What is Shadow Work

I den här guiden kommer vi att utforska begreppet Shadow Work, som är en metod för att upptäcka och utforska de mörkare aspekterna av din personlighet. Genom att erkänna och acceptera dessa undertryckta känslor och tankar kan du öka din självmedvetenhet och få en större förståelse för dig själv. Skrivet av Innehållsförteckning Affiliate Disclosure: Some […]