Ce este sustenabilitatea economică? Definiție, importanță și dezvoltare

What is Economic Sustainability
Scris de

Sustenabilitatea economică depinde de o serie de factori, inclusiv de tipul de economie și de obiectivele specifice care sunt urmărite.

Cu toate acestea, în general, sustenabilitatea economică se referă la o situație în care economia poate continua să funcționeze fără a se confrunta cu consecințe negative, cum ar fi inflația, șomajul sau niveluri nesustenabile de îndatorare.

Nu există încă un sistem economic perfect, dar practicile actuale care susțin creșterea economică pe termen lung fără a avea un impact negativ asupra nevoilor sociale și de mediu trebuie să fie considerate prioritare.

Acest lucru necesită adesea politici și practici care promovează creșterea și stabilitatea pe termen lung, mai degrabă decât cele care urmăresc pur și simplu să stimuleze performanța economică pe termen scurt.

Obiectivele de durabilitate trebuie să fie luate în serios de diferitele entități guvernamentale, de întreprinderi și de societate, prin stabilirea unor standarde minime de comportament care pot contribui la realizarea lor pentru a obține beneficii pe termen lung.

Suntem deja pe drumul către o viață sustenabilă din punct de vedere economic, dar mai sunt încă aspecte la care trebuie să continuăm să lucrăm în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătățirea securității alimentare, ieșirea din recesiune și crearea unui sistem uman mai bun care să poată trăi în conformitate cu principiile sustenabilității.

Definiția sustenabilității economice

Sustenabilitatea economică reprezintă capacitatea unei economii de a susține un nivel dorit de activitate economică pe termen lung.

Conceptul de durabilitate economică este adesea folosit în legătură cu durabilitatea mediului, deoarece cele două sunt interconectate.

Realizarea sustenabilității economice necesită un echilibru între satisfacerea nevoilor generației actuale fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Sustenabilitatea economică înseamnă utilizarea diverselor strategii de utilizare optimă a resurselor existente, astfel încât să se poată obține un echilibru responsabil și benefic pe termen lung. (
Jernonen, 2020
)

Cei trei piloni ai sustenabilității

Cei trei piloni ai sustenabilității sunt mediul, economia și societatea.

Mediu

Pilonul de mediu al sustenabilității se referă la aspectele de mediu ale sustenabilității, care se concentrează pe protejarea și conservarea mediului natural. Aceasta include reducerea poluării și a deșeurilor, protejarea resurselor naturale și promovarea infrastructurii și practicilor ecologice.

Economie

Pilonul economic al sustenabilității se referă la costurile și beneficiile de mediu și sociale ale activității economice. Este fundamentul pe care se bazează dezvoltarea durabilă, deoarece oferă mijloacele de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă.

Pilonul economic include aspecte precum protecția mediului și prevenirea poluării, eficiența resurselor, consumul și producția durabile, echitatea și incluziunea socială, creșterea economică.

Societatea

Pilonul societății durabile include sistemele și structurile pe care le folosim pentru a interacționa unii cu alții și cu lumea naturală.

Societatea este forța motrice care decide cum să utilizeze resursele economice și de mediu de care dispune pentru un trai durabil.

De ce este importantă durabilitatea economică?

În 2017, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a publicat Raportul anual privind dezvoltarea umană, care a arătat că aproape 60 % din populația lumii trăiește încă în condiții de dezvoltare umană „moderată” sau „scăzută”.

Potrivit Băncii Mondiale, în 2013, aproximativ 767 de milioane de persoane trăiau sub pragul internațional de sărăcie de 1,90 USD pe zi. Acest număr a scăzut semnificativ din 1990, când 1,85 miliarde de oameni trăiau în sărăcie.

Indicele Gini este o măsură a inegalității veniturilor, iar potrivit Băncii Mondiale, indicele Gini la nivel mondial a fost de 0,63 în 2016.

Aceasta înseamnă că 63% din veniturile mondiale erau concentrate în mâinile celor mai bogate 20% din populație, în timp ce cele mai sărace 20% dețineau doar 3% din veniturile globale.

Sustenabilitatea economică este importantă deoarece asigură faptul că economia noastră poate continua să funcționeze în prezent fără a compromite capacitatea de a utiliza resursele pentru bunuri și servicii pe termen lung.

Acest lucru înseamnă că întreprinderile și persoanele fizice pot continua să prospere din punct de vedere economic și că ne putem menține nivelul de trai.

O economie durabilă contribuie, de asemenea, la protejarea mediului, deoarece reduce nevoia de activități care necesită utilizarea intensivă a resurselor pentru a evita penuria de apă, pentru a proteja biodiversitatea, pentru a crea practici agricole adecvate și pentru a genera o utilizare conștientă a combustibililor fosili.

Sustenabilitatea economică presupune să ne asigurăm că activitățile noastre economice nu dăunează mediului și nu epuizează resursele naturale.

Aceasta înseamnă, de asemenea, crearea unei economii care să ofere locuri de muncă și standarde de viață bune pentru toți, acum și în viitor.

Chiar dacă sustenabilitatea economică poate fi considerată un mit, unii oameni pot crede că este posibil să se atingă sustenabilitatea economică, în timp ce alții o pot considera un obiectiv de neatins.

Există o lipsă de consens cu privire la ceea ce constituie exact sustenabilitatea economică, ceea ce face dificilă determinarea dacă aceasta este sau nu realizabilă.

Cu toate acestea, unii factori care sunt adesea citați ca fiind necesari pentru durabilitatea economică includ reducerea consumului de resurse, creșterea eficienței și promovarea accesului echitabil la utilizarea resurselor disponibile.

Rezolvarea problemei sustenabilității economice

Primul pas este elaborarea unui plan cuprinzător de dezvoltare economică.

Acest plan ar trebui să includă o analiză a punctelor tari și a punctelor slabe ale țării, precum și a potențialului de creștere a PIB-ului.

Planul ar trebui să stabilească, de asemenea, scopuri și obiective specifice pentru dezvoltarea economică a țării.

Odată ce planul a fost elaborat, următorul pas este punerea în aplicare a acestuia prin politici economice solide.

Locuitorii unei anumite țări vor avea nevoi diferite.

Guvernul, societatea și întreprinderile ar trebui să se orienteze în funcție de prioritățile lor economice locale pentru a aborda impactul actual și viitor al deciziilor lor asupra mediului.

Măsuri de sprijinire a creșterii economice pe termen lung fără a compromite resursele și ecologia

Promovarea practicilor durabile:

Aceasta include lucruri precum utilizarea energiei regenerabile, reciclarea și conservarea resurselor și utilizarea tehnologiilor ecologice.

Investiți în infrastructura verde:

Aceasta se referă la investiții în lucruri precum transportul public, sursele de energie regenerabilă și măsurile de eficiență energetică.

Încurajarea consumului responsabil:

Aceasta înseamnă descurajarea risipei și promovarea conservării. Aceasta înseamnă, de asemenea, educarea oamenilor cu privire la impactul pe care îl au obiceiurile lor de consum asupra mediului.

Susțineți întreprinderile care respectă mediul înconjurător:

Acest lucru include lucruri precum investițiile în întreprinderile ecologice, oferirea de stimulente fiscale pentru întreprinderile care adoptă practici durabile și penalizarea întreprinderilor care poluează sau afectează în alt mod mediul înconjurător.

Sustenabilitatea întreprinderilor în acțiune, exemple de activități

Multe întreprinderi încep să acționeze în mod mai durabil, pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a-și reduce impactul asupra schimbărilor climatice.

Aceasta include măsuri precum reducerea consumului de energie, utilizarea de materiale reciclate și investiții în surse de energie regenerabilă.

Unele companii își stabilesc chiar obiective de a deveni complet neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Prin adoptarea acestor măsuri, întreprinderile pot contribui la crearea unui viitor mai durabil pentru noi toți.

Sustenabilitatea unei întreprinderi reprezintă capacitatea unei întreprinderi de a rămâne profitabilă și viabilă pe termen lung.

Aceasta include factori precum gestionarea mediului, responsabilitatea socială și stabilitatea economică.

Există multe exemple de întreprinderi care au implementat practici durabile și au avut succes.

Patagonia

Un exemplu este Patagonia, o companie de îmbrăcăminte care a făcut din protecția mediului o parte esențială a modelului său de afaceri.

Patagonia a redus utilizarea de substanțe chimice dăunătoare, a redus la minimum deșeurile și a investit în energie regenerabilă.

Ca urmare, compania a reușit să își reducă impactul asupra mediului și, în același timp, să își sporească profitabilitatea.

Pantofi Toms

Un alt exemplu este Toms Shoes, care și-a construit brandul în jurul responsabilității sociale.

Compania oferă o pereche de pantofi pentru fiecare pereche cumpărată, oferind copiilor nevoiași încălțăminte și contribuind la îmbunătățirea sănătății și bunăstării lor.

Toms Shoes a sprijinit și alte cauze caritabile, cum ar fi furnizarea de apă curată pentru comunitățile nevoiașe.

Aceste eforturi au ajutat compania să atragă clienți care sunt interesați să sprijine întreprinderile care fac o diferență pozitivă în lume.

Bechtle AG

Bechtle AG este unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de servicii IT.

Compania oferă o gamă completă de servicii și produse pentru toate aspectele legate de infrastructura IT, inclusiv soluții de centre de date, cloud computing, servicii gestionate și multe altele.

Bechtle AG a anunțat Strategia de protecție a climei 2030, care prezintă obiective și măsuri specifice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și atingerea neutralității climatice, adică emisii nete de carbon zero, până în 2030.

Strategia de protecție a climei Bechtle 2030 acoperă emisiile directe și indirecte de CO2, precum și lanțurile valorice din amonte și din aval.

Strategia de durabilitate Bechtle 2030, lansată anul trecut, are o abordare în trei direcții: evitarea, reducerea și compensarea.

Mai multe despre planificarea afacerilor
Cuprins