Carlos-barraza-logo-50

6 etapów ciemnej nocy duszy

The
ciemna noc duszy
to głębokie i transformujące doświadczenie duchowe, przez które wiele osób przechodzi w pewnym momencie swojego życia.

Jest to termin szeroko stosowany do opisania procesu duchowego przebudzenia i wzrostu.

To doświadczenie może być intensywne i wymagające, ponieważ wiąże się z konfrontacją z najgłębszymi lękami i niepewnością.

Dark Night of the Soul Stages
Napisane przez
Spis treści

Opinia Carlosa - Ciemna noc etapów duszy

Zamiast mówić, że Ciemna Noc Duszy ma etapy, rozważę, że Ciemna Noc Duszy jest w rzeczywistości jednym z WIELKICH ETAPÓW lub KROKÓW Duchowego Przebudzenia.

Jeśli chodzi o mnie, osobiście nie polecałbym próbowania jakiejkolwiek silnej, pełnej praktyki duchowej, medytacji samemu, dotarcie do Ciemnej Nocy Duszy może być jednym z najbardziej przerażających doświadczeń dla ludzkiego umysłu, ale jak w końcu się uczy, konieczne jest przejście przez ciemność, a nie wokół niej, aby odzyskać „nowe światło” lub „nową świadomość” życia.

Niektórzy ludzie doświadczyli różnych traumatycznych lub silnych wydarzeń, które doprowadziły ich do Ciemnej Nocy Duszy. Jeśli chodzi o mnie, głębokie złamanie serca, plus nie znalezienie „rozwiązania”, jak wyleczyć chorobę autoimmunologiczną Hashimoto, ostatecznie doprowadziło mnie do desperacji i „bezsilności”, która zakończyła się Ciemną Nocą Duszy. Była to również lekcja uczenia się „odpuszczania”.

Jak czytamy i słyszymy na blogach i filmach, ludzie doświadczyli tego na różne sposoby. Myślę, że jedną z najbardziej popularnych historii niedawnego nauczyciela duchowego jest Eckhart Tolle, gdzie wyraża, kiedy usłyszał głos lub myśl, która wspomniała „Nie mogę żyć ze sobą” i tam był jego punkt zwrotny świadomości, kim jest „ja”, które nie może żyć z „sobą”.

Rok 2020 uważam za mój szczególny rok duchowy. Poza tym wszystkim, co działo się na całym świecie w związku z Covid-19, również głęboko we mnie zachodziły zmiany, które katapultowały mnie do duchowego przebudzenia.

Nie wiedziałem, że na początku Wielkiego Postu w marcu 2020 roku, „słuchając” ciepłego, cudownego głosu, który powiedział „Liebespunkt”, miejsce w Heilbronn, będzie moim początkiem intensywnej praktyki duchowej. Przez około 40 dni, kiedy większość ludzi była odsyłana do domu, aby „być bezpiecznym przed Covid-19”, siedziałem w Liebespunkt, modląc się o rzeczy, którymi żyłem, o miłość i dobre samopoczucie rodziny, przyjaciół i mogę powiedzieć, świata w czasie niepewności i strachu, medytując i zadając pytania „dlaczego” rzeczy.

Część kwestionująca może być etapem Duchowego Przebudzenia, ponieważ zaczyna się pojawiać świadomość własnego ja.

W końcu, rozmawiając z przyjacielem przez telefon w dniu mojej ciemnej nocy duszy, nagle zacząłem „stawać się obserwatorem” i zauważać różnice, gdy wymieniałem zwroty z „ja” i „ty”.

Moja Ciemna Noc Duszy skończyła się, jak w niektórych przypadkach, w szpitalu psychiatrycznym, co również można uznać za symbol „wkroczenia w kryzys w celu oczyszczenia”. To, co niektórzy „nie-duchowi” ludzie stwierdziliby lub wskazali jako załamanie psychiczne, w rzeczywistości osiągałem ten punkt „szaleństwa”, to „przebudzenie kundalini”, które w niektórych kulturach jest faktycznie uważane za błogosławieństwo. Tego dnia poczułem nieopisaną formę energii biegnącej w dół i w górę mojego ciała.

Moja ciemna noc duszy miała również „śmierć ego” i próbę „duchowego obejścia”, co z pewnością może być sposobem umysłu lub duszy na ucieczkę od obecnej rzeczywistości w celu pozostawienia za sobą bólu.

Moja ciemna noc duszy była moją symboliczną śmiercią i odrodzeniem, a jak to się mówi, trzeba umrzeć, aby żyć.

Duchowe przebudzenie - etapy ciemnej nocy duszy

Czym jest ciemna noc duszy?

Odkrywanie znaczenia i istotności

Ciemna noc duszy to koncepcja wywodząca się z pism hiszpańskiego mistyka i poety, Jana od Krzyża. Odnosi się do okresu głębokiej duchowej transformacji i wzrostu, często charakteryzującego się poczuciem kryzysu egzystencjalnego i wewnętrznego zamieszania. Doświadczenie to charakteryzuje się głębokim poczuciem opuszczenia i poczuciem odłączenia od boskości.

Zrozumienie czynników wywołujących ciemną noc

Ciemna noc duszy może być wywołana różnymi czynnikami, w tym osobistą stratą, wstrząsem emocjonalnym lub kryzysem wiary. Często pojawia się, gdy jednostka osiąga punkt egzystencjalnego kwestionowania i zaczyna szukać głębszego sensu i celu w życiu.

Przejdź przez ciemną noc duszy

Wejście na duchową ścieżkę często wiąże się z poruszaniem się po głębokim i trudnym terenie znanym jako „ciemna noc duszy”.

Jana od Krzyża, rozwija się etapami, z których każdy naznaczony jest unikalnymi próbami i objawieniami. Początkowe spotkanie z ciemną nocą powoduje zakwestionowanie starych wzorców i porzucenie znanych wygód.

W miarę przechodzenia przez kolejne etapy, poczucie spokoju może być nieuchwytne, a doświadczenie może wydawać się zniechęcającym tunelem ciemności. Ważne jest, aby pamiętać, że noc duszy nie trzyma się z góry określonych ram czasowych i niekoniecznie musi kończyć się jasnym rozwiązaniem.

Duchowe przebudzenie leży jednak na końcu tej trudnej podróży, oferując głębsze zrozumienie prawdziwego sensu życia i unikalnego celu w rozległym gobelinie wszechświata.

Zdolność do przetrwania ciemnej nocy jest nie tylko świadectwem wewnętrznej siły, ale także dostosowania się do ostatecznego celu, przekroczenia potrzeby kontroli i przyjęcia wiary nawet w obliczu głębokiej straty lub upadku postrzeganego znaczenia, takiego jak śmierć ukochanej osoby.

Rozpoznawanie różnych etapów

Ciemna noc duszy jest często opisywana jako występująca w kilku etapach, z których każdy charakteryzuje się własnymi unikalnymi wyzwaniami i objawieniami. Etapy te mogą obejmować uczucie rozpaczy, dezorientacji i duchowego opuszczenia.

Jak długo trwa ciemna noc?

Czas trwania nocy duszy może się różnić w zależności od osoby i nie ma ustalonego harmonogramu, jak długo ona trwa. Niektóre osoby mogą doświadczać go jako stosunkowo krótkiego i intensywnego okresu, podczas gdy inne mogą znosić go przez dłuższy czas.

Osiągnięcie ostatniego etapu: Przemyślenia końcowe

W miarę jak jednostki przechodzą przez różne etapy ciemnej nocy duszy, mogą ostatecznie osiągnąć etap głębokiego duchowego wzrostu i transformacji. Ten ostatni etap często reprezentuje poczucie odnowy i głębszego połączenia z boskością.

Doświadczanie ciemnej nocy duszy

Więcej o Spirit