Carlos-barraza-logo-50

Wat is bedrijfsontwikkeling? Definitie, vaardigheden en activiteiten

what is business development
Geschreven door

Bedrijfsontwikkeling is een combinatie van strategische analyse, marketing en verkoop.

Het is het proces van identificeren en ontwikkelen van nieuwe zaken om kansen te creëren en deze vervolgens om te zetten in verkoop.

Bedrijfsontwikkeling kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: marktontwikkeling, productontwikkeling en bedrijfsmodelontwikkeling.

Er zijn veel strategieën voor bedrijfsontwikkeling die bedrijven kunnen gebruiken om hun bedrijf te laten groeien.

Enkele veel voorkomende strategieën zijn uitbreiding naar nieuwe markten, ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, overname van andere bedrijven en meer marketing- en verkoopinspanningen.

Wat is het belang van bedrijfsontwikkeling?

Bedrijfsontwikkeling is zeer belangrijk voor elke organisatie. Het helpt bij het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

Een business development team helpt ook bij het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie.

Het helpt ook om het bedrijf uit te breiden en de winst te verhogen. Bedrijfsontwikkeling is dus zeer essentieel voor elke organisatie.

Er zijn vele redenen waarom een sterke bedrijfsontwikkeling belangrijk is.

Een deel van bedrijfsontwikkeling helpt bedrijven groeien en hun bereik vergroten. Het helpt bedrijven ook sterke relaties op te bouwen met klanten en partners.

Bovendien kan bedrijfsontwikkeling bedrijven helpen nieuwe markten en groeikansen te identificeren.

Hoe ontwikkelt en groeit een bedrijf?

Een bedrijf kan zich op vele manieren ontwikkelen en groeien.

Eén manier is door zijn klantenbestand uit te breiden.

Dit kan gebeuren door merkbekendheid, marketing en reclame om nieuwe klanten te bereiken.

Een andere manier waarop een bedrijf kan groeien is door zijn productlijn of diensten uit te breiden.

Dit kan gebeuren door nieuwe producten of diensten toe te voegen die het bestaande aanbod aanvullen.

Bovendien kan het bedrijf groeien door nieuwe locaties te openen.

Hierdoor kan het bedrijf nieuwe markten bereiken en nieuwe klantsegmenten aanboren. Ten slotte kan een bedrijf groeien door andere bedrijven over te nemen.

Dit kan het bedrijf toegang geven tot nieuwe technologie, producten of markten.

Hoe een business development executive te worden

Een business development executive is een professional die bedrijven helpt zakelijke kansen te identificeren en na te streven.

Zij werken samen met bedrijven om hun sterke en zwakke punten te beoordelen, gebieden met kansen te identificeren en strategieën te ontwikkelen om ontwikkelingsdoelen na te streven.

Zij hebben meestal een achtergrond in bedrijfskunde, marketing of management.

Een business development executive is een professional die bedrijven helpt groeien door nieuwe zakelijke kansen te identificeren en marketingstrategieën te ontwikkelen. Zij kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het genereren van leads en het onderhouden van relaties met potentiële klanten.

Er is niet één specifiek pad om een business development executive te worden. De meeste leidinggevenden in deze functie hebben echter ten minste een bachelordiploma in het bedrijfsleven of een aanverwant gebied. Velen hebben ook enkele jaren ervaring in verkoop, marketing of een ander bedrijfsgerelateerd gebied. Daarnaast zijn sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden essentieel voor succes in deze functie.

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, aangezien de stappen die nodig zijn om bedrijfsontwikkelaar te worden variëren naargelang de specifieke sector en het bedrijf.

In het algemeen moet een business developer beschikken over ondernemersvaardigheden zoals het opsporen van kansen, planning, het nemen van risico’s en het uitvoeren van de activiteiten.

Er is geen betere manier om een business development professional te worden dan de handen uit de mouwen te steken, teamleden en strategische partnerschappen samen te brengen, de groeimogelijkheden van het bedrijf op te pakken en zaken te doen met potentiële klanten.

Vereiste vaardigheden voor bedrijfsontwikkeling

Activiteiten voor bedrijfsontwikkeling

Verkoop, marketing en bedrijfsontwikkeling

Sommige mensen beschouwen bedrijfsontwikkeling als onderdeel van marketing en verkoopontwikkeling, terwijl anderen het als een aparte entiteit beschouwen.

Het hangt er echt vanaf hoe je elke term definieert.

Bedrijfsontwikkeling valt niet onder marketing, omdat het belangrijkste verschil tussen verkoop, marketing en bedrijfsontwikkeling is dat de eerste meer verband houdt met het rechtstreeks genereren van inkomsten, terwijl de laatste door middel van strategische initiatieven waarde op lange termijn voor een onderneming creëert.

Waarom moeten business developers nauw samenwerken met sales- en marketingafdelingen?

Business developers werken doorgaans nauw samen met sales team en marketing om de volgende redenen:

Ethiek van bedrijfsontwikkeling

Beroepsethiek is een essentieel onderdeel van elk bedrijf, groot of klein.

Een goede ethiek schept vertrouwen bij klanten en partners en zorgt voor een positieve reputatie, wat belangrijke doelstellingen zijn voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven.

Slechte ethiek kan relaties, de reputatie en zelfs het resultaat schaden.

Er zijn veel verschillende aspecten van beroepsethiek, maar enkele van de belangrijkste hebben betrekking op eerlijkheid, integriteit en respect.

Eerlijk zijn in uw omgang met anderen, open zijn over wat u wel en niet kunt doen, en respect hebben voor de tijd en ruimte van anderen zijn allemaal belangrijke onderdelen van een goede bedrijfsethiek.

De ethische beginselen die ten grondslag liggen aan bedrijfsontwikkelingsactiviteiten omvatten eerlijkheid, integriteit, rechtvaardigheid en respect voor anderen.

Bedrijfsontwikkelaars moeten handelingen vermijden die anderen schade kunnen berokkenen of die misbruik maken van andermans vertrouwen.

Bovendien moeten zij voorkomen dat in marketingcampagnes onjuiste of misleidende verklaringen over hun goederen en diensten worden afgelegd.

Wanneer klanten zien dat een bedrijf ethisch verantwoord is, is de kans groter dat zij met dat bedrijf willen werken, wat uiteindelijk groeikansen creëert.

Ze weten dat ze erop kunnen vertrouwen dat het bedrijf eerlijk tegen hen is, en ze voelen zich goed als ze een bedrijf steunen dat zich verantwoordelijk gedraagt.

Er worden langdurige relaties met partners opgebouwd omdat nieuwe partners liever met ethische bedrijven werken, omdat zij weten dat zij erop kunnen vertrouwen dat deze integer handelen.

Een sterke beroepsethiek in het bedrijfsleven heeft vele voordelen.

Ethische bedrijven bouwen niet alleen vertrouwen op en creëren positieve relaties, maar ervaren ook vaak een lager personeelsverloop, omdat werknemers zich goed voelen bij een bedrijf met sterke waarden.

Ethische bedrijven kunnen ook gemakkelijker nieuw talent aantrekken, omdat potentiële werknemers zich meer op hun gemak voelen in een gerespecteerd bedrijf.

Meer over Business Planning
Inhoudsopgave