Carlos-barraza-logo-50

8 Voordelen en nadelen van directe buitenlandse investeringen (BDI)

Van BDI is sprake wanneer een bedrijf of persoon uit het ene land investeert in een ander land en daar activiteiten ontplooit. Het kan gaan om het opzetten van een nieuw bedrijf of het overnemen van een bestaand bedrijf, het bouwen van nieuwe faciliteiten of het investeren in onroerend goed.

De BDI zijn de afgelopen jaren wereldwijd toegenomen, waarbij de ontwikkelingslanden steeds aantrekkelijker bestemmingen voor investeringen werden.

In 2019 meldde de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) dat de buitenlandse investeringsstromen 1,3 biljoen dollar bereikten, een stijging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar.

China en de Verenigde Staten waren de grootste ontvangers van binnenlandse investeringen, gevolgd door gastlanden als Hongkong, Singapore en Nederland.

Advantages and Disadvantages of Foreign Direct Investment
Geschreven door
Inhoudsopgave

Voordelen van BDI

Nadelen van BDI

Conclusie van de voor- en nadelen van directe buitenlandse investeringen

Zoals gezegd zijn er verschillende voor- en nadelen van DBI.

BDI kunnen een groot aantal economische voordelen opleveren, zoals kapitaalinstroom, werkgelegenheidsschepping, technologie- en kennisoverdracht en concurrentievermogen.

Tot de nadelen van BDI behoren echter de afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven, de zeggenschapsbelangen, de culturele homogenisering, de negatieve gevolgen voor binnenlandse bedrijven en de sociale en milieu-effecten.

Het is belangrijk de voor- en nadelen van BDI af te wegen en na te gaan hoe deze het best tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

Overheidsbeleid en -regelgeving spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het effect van BDI.

Beleidsmaatregelen zoals belastingprikkels, arbeidswetgeving en regelgeving inzake milieu- en sociale normen kunnen helpen om gunstige DBI aan te trekken en tegelijkertijd de negatieve gevolgen voor portefeuille-investeringen tot een minimum te beperken.

Daarnaast kunnen regeringen ook investeren in industrieën en infrastructuur om het concurrentievermogen van binnenlandse bedrijven te verbeteren.

Meer over het Ondernemend Ecosysteem