Carlos-barraza-logo-50

8 Doğrudan Yabancı Yatırımın (DYY) Avantaj ve Dezavantajları

DYY, bir ülkeden bir şirketin veya bireyin başka bir ülkeye yatırım yapması ve burada faaliyet göstermesi anlamına gelir. Bu, yeni bir işletme kurmayı veya mevcut bir işletmeyi satın almayı, yeni tesisler inşa etmeyi veya gayrimenkule yatırım yapmayı içerebilir.

Doğrudan yabancı yatırımlar son yıllarda küresel olarak artmakta ve gelişmekte olan ülkeler yatırım için giderek daha cazip yerler haline gelmektedir.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2019 yılında yabancı yatırım akışlarının bir önceki yıla göre %5 artışla 1,3 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri en büyük yerli yatırım alıcıları olurken, onları Hong Kong, Singapur ve Hollanda gibi ev sahibi ülkeler takip etti.

Advantages and Disadvantages of Foreign Direct Investment
Tarafından yazıldı
İçindekiler

Doğrudan Yabancı Yatırımın Avantajları

Doğrudan Yabancı Yatırımın Dezavantajları

Doğrudan Yabancı Yatırımların Avantaj ve Dezavantajları Üzerine Sonuçlar

Belirtildiği üzere, DYY’nin çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

DYY, sermaye girişi, istihdam yaratma, teknoloji ve bilgi transferi ve rekabet gücü gibi önemli miktarda ekonomik fayda sağlayabilir.

Ancak DYY’nin dezavantajları arasında yabancı şirketlere bağımlılık, kontrol hissesi, kültürel homojenleşme, yerli firmalar üzerindeki olumsuz etki, çevresel ve sosyal etkiler yer almaktadır.

DYY’nin fayda ve dezavantajlarını tartmak ve bunları en iyi şekilde nasıl dengeleyebileceğimizi düşünmek önemlidir.

Hükümet politikaları ve düzenlemeleri DYY’nin etkisini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Vergi teşvikleri, iş kanunları ve çevresel ve sosyal standartlara ilişkin düzenlemeler gibi politikalar, portföy yatırımları için olumsuz etkileri en aza indirirken faydalı doğrudan yabancı yatırımları çekmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca hükümetler, yerli firmaların rekabet gücünü artırmak için endüstrilere ve altyapıya yatırımcı da olabilirler.

Girişimcilik Ekosistemi hakkında daha fazla bilgi