Carlos-barraza-logo-50

Wat is intercultureel bewustzijn en hoe kan het worden ontwikkeld?

Intercultural Awareness
Geschreven door

Nu de wereld meer dan ooit met elkaar verbonden is, en samenlevingen het gemak hebben om in enkele seconden contact op te nemen met mensen uit de hele wereld, is het belangrijk de overeenkomsten en verschillen tussen culturen te begrijpen.

Belangrijke waarden die moeten worden bevorderd zijn tolerantie en respect, vooral wanneer mensen uit andere landen een andere mening hebben.

Nee, er is geen perfect land, noch een perfecte samenleving, maar wat een betere mondiale samenleving maakt is het begrip voor elkaars positie en het samenvoegen van wat het beste is van beide gemeenschappen.

Ongeacht de culturele verschillen, gesproken talen, kenmerken, gedragingen, religieuze achtergronden en overtuigingen, is een open houding ten aanzien van een positieve interactie de manier om interculturele relaties te beheren.

Aansluitend zullen we meer bespreken over intercultureel bewustzijn en de ontwikkeling daarvan.

Wat is intercultureel bewustzijn?

Intercultureel bewustzijn is het vermogen om de verschillen tussen culturen te begrijpen en te waarderen.

Het gaat erom te begrijpen hoe culturen op elkaar lijken en hoe ze verschillen, en effectief te kunnen communiceren met mensen uit andere culturen.

Intercultureel bewustzijn kan op verschillende manieren bijdragen tot effectieve communicatie.

Ten eerste kan het mensen leren het perspectief van anderen te begrijpen, te erkennen en te waarderen.

Ten tweede kan het mensen helpen om stereotypen en misverstanden die zouden kunnen ontstaan te vermijden.

Ten derde kan het mensen helpen om verstandhouding, overeenstemming, waardering en vertrouwen op te bouwen.

Ten slotte kan het mensen helpen om conflicten op te lossen, spanningen te verminderen en gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Hoe ontwikkel je een betere gevoeligheid voor intercultureel bewustzijn?

Er zijn vele manieren om het intercultureel bewustzijn te verbeteren.

Waar het om gaat is de juiste oriëntatie en bereidheid om het eigen persoonlijke wereldbeeld te verruimen.

Eén manier is het bijwonen van evenementen die diversiteit vieren.

Dit kunnen festivals, concerten of andere culturele evenementen zijn. een andere manier is om over andere culturen te leren door boeken te lezen, films te kijken of te praten met mensen uit andere culturen.

De interactie met verschillende mensen uit de hele wereld zal je perceptie beïnvloeden om echt een eigen mening over de cultuur te interpreteren en op te bouwen.

Het is belangrijk respect te hebben voor andere culturen en geen veronderstellingen of oordelen over hen te hebben.

Het leren en onderwijzen van talen is een manier om interculturele kennis over te dragen, aangezien het een punt van interactie is om een samenleving te begrijpen.

Taal is een cruciaal onderdeel van de identiteit van een regio, en bepaalt ook de manier van denken en uitdrukken.

En ook in de taal gaat het niet alleen om de taal, maar ook om de lichaamstaal, en hoe verschillende culturen zich op verschillende manieren uitdrukken.

Ook kan wonen in het buitenland worden beschouwd als de beste manier om een andere cultuur te leren kennen en de wereld met eigen ogen te zien.

Ja, mensen kunnen lezen, naar winkels luisteren en films kijken, maar om een goed zelfbewustzijn van een andere cultuur op te bouwen is het beter in dat land te leven.

De dynamiek van het wonen in het buitenland brengt een persoon buiten zijn of haar comfortzone, waar de persoon te maken krijgt met de verschillende aspecten van het leven, zoals boodschappen doen, in een restaurant zitten, gezondheidszorg checken en werken.

Als het land waar de persoon woont een andere taal heeft, moet hij eerst alle tekens, documenten en teksten die hij leest vertalen om ze te kunnen begrijpen.

De nieuwsgierigheid om meer te leren over de cultuur zal de persoon buiten zijn comfortzone brengen, en uiteindelijk zijn eigen standpunt over de cultuur creëren.

Waarom is interculturele communicatie belangrijk in het bedrijfsleven?

In de zakenwereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om je bewust te zijn van de verschillende culturen binnen en buiten je bedrijf.

Door de gewoonten, reacties, tradities en waarden van anderen te begrijpen, kunt u een meer inclusieve omgeving creëren en mogelijke misverstanden of conflicten voorkomen.

Bovendien kan kennis van verschillende culturen u helpen nieuwe markten aan te boren en de behoeften van uw klanten beter te begrijpen.

Cultureel bewustzijn kan de werkplek op een aantal manieren beïnvloeden.

Als werknemers zich bijvoorbeeld niet bewust zijn van de verschillende culturele achtergronden van hun collega’s, kunnen zij aannames doen of oordelen die niet kloppen.

Bovendien kan cultureel bewustzijn bijdragen tot een positievere en productievere werkomgeving door begrip en respect voor verschillen te bevorderen. Wanneer werknemers zich bewust zijn van de cultuur van hun werkplek, kunnen zij effectiever zijn in interculturele communicatie en samenwerking.

Organisatiesucces kan op vele manieren worden gemeten, maar één belangrijke factor is cultureel bewustzijn.

Een bedrijf dat cultureel bewust is, is in staat om de verschillen tussen culturen en tussen collega’s te begrijpen en te waarderen, en hoe die verschillen de zaken kunnen beïnvloeden.

Dit begrip kan een bedrijf helpen misverstanden en communicatieproblemen te voorkomen, en kan uiteindelijk leiden tot betere bedrijfsresultaten.

Uiteindelijk is cultureel bewustzijn de sleutel tot succes in de huidige wereldeconomie.

Meer over Professionele Ontwikkeling
Inhoudsopgave