Carlos-barraza-logo-50

8 Zalety i wady grup fokusowych

Grupy fokusowe to metoda badawcza powszechnie stosowana w badaniach rynkowych do zbierania informacji i opinii na określony temat lub produkt.

W tym artykule przeanalizujemy zalety i wady korzystania z grup fokusowych jako metody gromadzenia danych.

Omówimy, jak działają grupy fokusowe, jakie korzyści oferują i jakie potencjalne wady należy wziąć pod uwagę.

Advantages and disadvantages of focus groups
Napisane przez
Spis treści

Zalety grup fokusowych

Wady grup fokusowych

Jak działają grupy fokusowe?

W grupie fokusowej moderator ułatwia dyskusję grupową z wybraną grupą uczestników, ankiet i kwestionariuszy. Uczestnicy są wybierani na podstawie określonych kryteriów, takich jak ich cechy demograficzne lub znajomość tematu badań.

Moderator prowadzi dyskusję, zadając otwarte pytania i zachęcając uczestników do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami.

Grupy fokusowe są opłacalną metodą prowadzenia badań.

Więcej o planowaniu działalności gospodarczej