Ce este ChatGPT? Aplicații și limitări ale OpenAI Chatbot

What is ChatGPT
Scris de

ChatGPT este o tehnologie puternică de inteligență artificială (AI) care a luat cu asalt internetul și a fost dezvoltată pentru a permite conversații în limbaj natural cu milioane de utilizatori.

Acesta se bazează pe popularul model de învățare automată GPT-3 open-source și permite dezvoltatorilor să creeze agenți virtuali sau chatbots care pot interacționa cu utilizatorii, răspunzând la mesajele tastate într-un mod natural și conversațional.

ChatGPT este utilizat din ce în ce mai mult într-o gamă largă de aplicații, de la servicii pentru clienți și comerț electronic la asistență medicală, educație și jocuri de noroc.

Asemănător motoarelor de căutare, rezultatele ChatGPT pot fi de mare ajutor pentru utilizatori, iar ceea ce produce ChatGPT are un nivel ridicat de acuratețe.

În acest blog vom explora aplicațiile potențiale ale ChatGPT, limitările sale și impactul pe care l-ar putea avea asupra întreprinderilor.

Ce este ChatGPT by OpenAI?

openai logo

ChatGPT este un model lingvistic de mari dimensiuni dezvoltat de OpenAI, al cărui director executiv este Sam Altman, care folosește tehnici de învățare aprofundată pentru a genera texte asemănătoare cu cele umane.

Acesta se bazează pe modelul GPT (Generative Pre-training Transformer) și este antrenat pe un set de date masiv de texte de internet.

ChatGPT utilizează o arhitectură de rețea neuronală cunoscută sub numele de transformator pentru a genera text.

Modelul este pre-antrenat pe un set de date mare de texte de pe internet și poate fi apoi ajustat pentru aplicații specifice, cum ar fi procesarea limbajului natural, generarea de text și sistemele de dialog.

Notă: GPT-3 este un model de limbaj mare de la OpenAI, care este o versiune actualizată a ChatGPT și poate fi ajustat pentru o varietate de sarcini de procesare a limbajului natural cu o acuratețe și o fluență ridicate, inclusiv traducerea limbilor străine, răspunsul la întrebări și rezumarea textului.

Cum funcționează ChatGPT

Modelul GPT este un tip de rețea neuronală de transformare care este antrenată pe un set de date mare de texte de internet.

Arhitectura de transformare permite modelului să înțeleagă contextul unei anumite interogări de intrare și să genereze o ieșire corespunzătoare.

Modelul este antrenat pentru a prezice următorul cuvânt dintr-o propoziție, având în vedere cuvintele anterioare.

Pre-antrenarea inițială a modelului se face pe un set de date masiv de texte de pe internet.

După ce a fost preformat, modelul poate fi reglat cu precizie pe seturi de date mai mici, specifice domeniului, pentru sarcini specifice, cum ar fi traducerea limbilor străine sau generarea de răspunsuri prin chatbot AI.

Procesul de reglare fină implică ajustarea parametrilor modelului folosind un set de date mai mic pentru a îmbunătăți performanța într-o anumită sarcină.

Intrarea modelului este o secvență de cuvinte sau o solicitare, iar ieșirea este un răspuns generat sub forma unui text în limbaj natural.

Modelul poate fi utilizat pentru a genera un singur cuvânt, o frază, o propoziție sau chiar un articol complet, în funcție de solicitarea sau de sarcina pentru care este antrenat.

Aplicații ale Chatbot gratuit pentru a utiliza ChatGPT

Procesarea limbajului natural (NLP)

ChatGPT poate fi utilizat pentru a îmbunătăți diverse sarcini NLP, cum ar fi înțelegerea limbajului, clasificarea textului și recunoașterea entităților numite. Capacitatea modelului de a înțelege contextul și de a genera text asemănător cu cel uman îl face un instrument puternic pentru sarcinile NLP.

Generarea de text

ChatGPT poate fi folosit pentru a genera o mare varietate de texte, inclusiv scrieri creative, articole și chiar coduri. Capacitatea modelului de a înțelege contextul și de a genera un text coerent și fluent îl face un instrument puternic pentru generarea de text.

Sisteme de dialog și chatbots

ChatGPT poate fi utilizat pentru a genera răspunsuri într-un cadru conversațional. Capacitatea modelului de a înțelege contextul și de a genera text asemănător cu cel uman îl face un instrument puternic pentru crearea de roboți de chat și alte sisteme de dialog.

Traducere de limbi străine

ChatGPT poate fi ajustat cu precizie pentru sarcina de traducere automată, care este procesul de traducere a textului dintr-o limbă în alta. Capacitatea modelului de a înțelege contextul și de a genera text fluent în mai multe limbi face din el un instrument puternic pentru traducerea lingvistică.

Limitările ChatGPT și preocupările etice ale modelelor lingvistice mari

Limitări ale modelului

ChatGPT, ca și alte modele lingvistice, nu este lipsit de limitări.

Una dintre limitări este că modelul este la fel de bun ca și datele pe care a fost antrenat și, prin urmare, poate perpetua orice prejudecăți prezente în datele de antrenament.

Chatgpt scrie uneori informații care nu sunt complet corecte, iar în acest caz poate primi învățare prin întărire din feedback uman (RLHF).

În plus, modelul nu este capabil să înțeleagă cu adevărat sensul textului pe care îl generează, iar răspunsurile sale nu sunt întotdeauna adecvate sau precise.

În plus, modelul necesită o cantitate mare de resurse de calcul pentru a rula și a genera text.

Preocupări etice legate de utilizarea modelelor lingvistice

Utilizarea modelelor lingvistice precum ChatGPT ridică mai multe probleme de ordin etic.

O preocupare este potențialul ca modelul să perpetueze prejudecățile prezente în datele de instruire, ceea ce duce la rezultate părtinitoare sau discriminatorii.

În plus, capacitățile din ce în ce mai mari ale modelelor lingvistice ridică probleme legate de potențialul de utilizare abuzivă, cum ar fi generarea de știri false sau de texte false (deepfake).

ChatGPT a fost instruit și a depus eforturi pentru a face ca modelul să refuze solicitările nepotrivite, să avertizeze sau să blocheze anumite tipuri de conținut nesigur.

Utilizarea acestor modele ridică, de asemenea, întrebări cu privire la impactul asupra locurilor de muncă care implică scrierea sau analiza limbajului.

În plus, există preocupări cu privire la consumul de energie al acestor modele, deoarece acestea necesită un calcul intensiv și necesită cantități mari de energie pentru a funcționa.

Impactul ChatGPT asupra întreprinderilor

ChatGPT, un model lingvistic de mari dimensiuni dezvoltat de OpenAI, are capacitatea de a genera text asemănător cu cel uman, de a înțelege contextul și de a efectua diverse sarcini de procesare a limbajului natural. Capacitățile sale pot fi ajustate pentru aplicații specifice, cum ar fi chatboturile, traducerea de limbi străine și generarea de text, ceea ce face din el un instrument puternic pentru întreprinderi.

ChatGPT are potențialul de a revoluționa diverse industrii prin automatizarea sarcinilor care implică procesarea limbajului natural, cum ar fi serviciul clienți și marketingul.

Companiile pot utiliza ChatGPT pentru a genera răspunsuri personalizate la întrebările clienților, pentru a genera automat descrieri de produse și chiar pentru a ajuta la crearea de conținut.

În plus, ChatGPT poate fi utilizat pentru a îmbunătăți serviciile de traducere, facilitând comunicarea cu clienții și extinderea pe noi piețe.

Mai mult, ChatGPT poate fi utilizat în industrii precum cea medicală, financiară și juridică pentru a ajuta la sarcini precum rezumarea documentelor, generarea de rapoarte și înțelegerea limbajului.

Tehnologia poate fi utilizată, de asemenea, în scrierea creativă și în generarea de conținut, precum și în domeniile de cercetare pentru a ajuta la analiza și sintetizarea datelor.

Mai multe despre Business Technology

Affiliate Disclosure: Some links of products or services will send you to partner websites where we might get a commission by recommending their product & service. 

Cuprins